Komunikat jagodowy z dnia 23.07.2015 – zalecenia po zbiorach porzeczki czarnej

porzeczki zbiórNa większości plantacji kończą się lub zakończyły zbiory porzeczek. Bezpośrednio po zebraniu owoców konieczne jest zabezpieczenie plantacji przed niektórymi chorobami i szkodnikami.

Opadzina liści porzeczki – antraknoza i rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Na plantacjach, na których w bieżącym sezonie wystąpiły objawy opadziny liści porzeczki i rdzy wejmutkowo – porzeczkowej, wykonać bezpośrednio po zbiorach owoców nawet 2 opryskiwania co 10-14 dni. Pozwalają one ograniczyć nasilenie choroby w bieżącym sezonie i ograniczyć jej presję w następnym roku. Większość uprawianych odmian porzeczki wymaga ochrony chemicznej, gdyż jest w średnim lub dużym stopniu podatna na te choroby.

Zwalczanie opadziny liści porzeczki i rdzy wejmutkowo-porzeczkowej (difenokonazol ):

  • Score 250 EC  – dawka 0,2 l/ha
  • Zato 50 WG dawka 0,2 kg/ha
  • fungicydy te jednocześnie ograniczają występowanie amerykańskiego mączniaka agrestu

Odmiany wymagające ochrony przeciwko antraknozie liści i  jednocześnie podatne na rdzę to: Ben Alder, Ben Tirran, Bona, Ojebyn

Amerykański mączniak agrestu

Przy dużym nasileniu amerykańskiego mączniaka agrestu opryskiwanie wykonać jak najszybciej po zbiorze owoców, a kolejne – po upływie 10-14 dni. W bieżącym sezonie przeważała pogoda ciepła i sucha, sprzyjało to rozwojowi choroby.

Zwalczanie amerykańskiego mączniaka agrestu:

  • Nimrod 250 EC dawka 1,5/ha,
  • pozostałe preparaty – jak wyżej

Odmiany odporne na mączniaka (i rdzę): Tisel, Ruben, Ores, Ruben, Gofert. Z kolei odmiany wrażliwe – Ben Lomond, Ben Nevis, Ceres

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy i porzeczkowiak liściowy

Na silnie porażonych plantacjach należy wykonać zabiegi zwalczające bezpośrednio po zbiorach i powtórzyć 1-2x w odstępach 10 dni.

Próg zagrożenia

  • dla pryszczarka porzeczkowca pędowego to 10 uszkodzonych pędów (ślady żerowania larw pod skórką);
  • dla  pryszczarka porzeczkowiaka liściowego – 20 zasiedlonych wierzchołków (każdorazowo  przejrzeć  200 losowo wybranych jednorocznych pędów w celu sprawdzenia obecności uszkodzeń i larw)

Zwalczanie pryszczarka porzeczkowca

  • Calypso 480 SC – niszczy jednocześnie przeziernika.

Przeziernik porzeczkowiec

Opryskiwać w sytuacji licznego występowania szkodnika na plantacji, jeśli ten przekracza próg zagrożenia

Próg zagrożenia – średnio 15 odłowionych motyli/pułapkę (pułapki po zbiorze owoców powinno się powiesić po raz kolejny, aby monitorować bieżące loty).

W okresie prześwietlania krzewów również można ocenić zagrożenie na kolejny sezon – z 200 krzewów po wycięciu u podstawy po jednym jednorocznym pędzie, przeciąć wzdłuż, w celu stwierdzenia gąsienic – próg zagrożenia – 10 % pędów z wyjedzonym rdzeniem lub gąsienicą

Zwalczanie przeziernika porzeczkowca

  • Calypso 480 SC, zwalcza jednocześnie inne szkodniki

Przędziorek chmielowiec

W tym sezonie przędziorek chmielowiec występował bardzo powszechnie i w dużym nasileniu, jeśli nie był wcześniej skutecznie zwalczony, będzie dalej niszczył liście, ograniczając funkcję liści i prawidłowy rozwój pąków na kolejny sezon, wzrasta też wrażliwość krzewów na przemarzanie.

Próg zagrożenia  – średnio 5  stadiów ruchomych przędziorka/liść ( każdorazowo określić liczebność szkodnika na 200 losowo wybranych liściach).  Zabieg ten ograniczy presję szkodnika w kolejnym sezonie.

Zwalczanie przędziorka chmielowca

  •  w okresie po zbiorach rejestrację ma jedynie Ortus 05 SC dawka 1,5 l/ha (+ zwilżacz Flipper), ale maksymalna  liczba zabiegów w  sezonie – 2.

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta