Komunikat sadowniczy z dnia 23.04.2019 – regulatory wzrostu

Zastosowanie regulatorów wzrostu w jabłoniach i gruszach

Sady jabłoniowe i gruszowe, znajdują się obecnie w bardzo ważnej fazie, od której będą zależały plony w tym sezonie. W zależności od odmian mamy początek kwitnienia lub tzw. fazę balona. Odmiany jabłoni, które się później rozwijają (Alwa, Gloster) w fazie zielonego/różowego pąka, ale zapowiadane wysokie temperatury w tym tygodniu, zapewne spowodują przyspieszenie i w tych odmianach. W związku z tym należy ocenić potencjał plonowania poszczególnych odmian/kwater i podjąć decyzję jakie zabiegi wspomagające zawiązanie należy wykonać jeśli jest to uzasadnione. A wiemy, że w tym sezonie w wielu przypadkach jest to uzasadnione. Na odmianach z grupy Jonagoldów, Mutsu, ale szczególnie Ligolu, liczba pąków kwiatowych jest umiarkowana lub bardzo mała. Jeśli dodamy do tego uszkodzenia przymrozkowe, działania stymulujące zawiązanie na tych kwaterach są uzasadnione.

Jednak bardzo ważna jest wnikliwa analiza w każdym sadzie, ponieważ zróżnicowanie w obrębie poszczególnych odmian i kwater jest olbrzymie.

W przypadku odmian diploidalnych (Gala, Golden, Szampion), generalnie zabiegi poprawiające zawiązanie nie są konieczne, ale mogą być też wyjątki. Na te odmiany polecane będą zabiegi giberelinowe, od fazy końca kwitnienia, w celu poprawy jakości owoców.

Pąki jabłoni odm 'Rubinstar’ uszkodzone przez przymrozek – 16.04.2019 gm. Błędów

 

Zalecenia dla jabłoni

Regalis/Corto

 1. Pierwszy zabieg polecany już w fazie balona/początek kwitnienia w sytuacji gdy Jonagoldy, Mutsu, Ligol, Idared, Gloster, Alwa słabo kwitnie i/lub są uszkodzenia przymrozkowe. Dawka Regalis/Corto 0,8 – 1 kg/ha
 2. Drugi zabieg, w zależności od reakcji na pierwszy zabieg, ale zazwyczaj po ok. 20 dniach, gdy zaobserwujemy że młode przyrosty zaczynają ponownie intensywnie rosnąć
 3. Na pozostałe odmiany (Gala, Golden, Szampion), zabieg tuż po kwitnieniu, tylko jeśli starsze kwatery i zbyt silny wzrost. Dawka Regalis/Corto 0,8  – 1 kg/ha

Gibereliny

 1. Na odmiany: Jonagoldy, Mutsu, Ligol, Idared, Gloster, Alwa, w pełni kwitnienia, ale w odstępie min. 3-5 dni od zabiegu Regalis/Corto, zabieg stymulujący zawiązanie Gibb Plus albo Novagib w dawce 0,5 l/ha
 2. Na odmiany Gala, Golden, Szampion, Pinova, program poprawiający jakość skórki oraz wielkość owoców. Pierwszy zabieg pod koniec opadania płatków kwiatowych Gibb Plus albo Novagib w dawce 0,25-0,5 l/ha. W zależności od wrażliwości odmiany/klonu na ordzawienia oraz przebiegu pogody, należy wykonać 2-4 zabiegów co ok. 7-10 dni

Zalecenia dla grusz

Gibereliny

 1. Na odmiany/kwatery, które dobrze kwitną i nie ma uszkodzeń przymrozkowych, zabieg w fazie 30-50% kwitnienia  Gibb Plus albo Novagib w dawce  0,5 l/ha
 2. Na odmiany/kwatery, które umiarkowanie lub słabo kwitną, ale brak uszkodzeń przymrozkowych, zabieg w fazie 30-50% kwitnienia  Gibb Plus albo Novagib w dawce  0,5 l/ha + Falgro Tablet  1-2 tabletki/ha
 3. Na odmiany/kwatery, które umiarkowanie lub słabo kwitną, i są uszkodzenia przymrozkowe, zabieg w fazie 30-50% kwitnienia  Gibb Plus albo Novagib w dawce  0,5 l/ha + Falgro Tablet  2-3 tabletki/ha

UWAGA! Na odmianę Konferencja, jeśli nie ma uzasadnienia, nie stosować gibereliny GA3 Falgro Tablet. Konferencja silnie reaguje na kwas giberelinowy i bardzo obficie zawiązuje owoce, co może prowadzić do umiarkowanego pąkowania na następny sezon. Lukasówka, nie ma takiej skłonności.

Odczyn cieczy roboczej i temperatura.

 • Do zabiegów powyższymi regulatorami, należy przygotować odpowiedni odczyn cieczy roboczej. Dla Regalisu/Corto jest to 4,5 – 5,5 pH, a dla giberelin 5 – 6 pH.
 • Odczyn można obniżyć wykorzystując nawóz fosforowy Rosafos w stężeniu 0,1% albo kondycjoner wody Activ 5
 • Do najwyższej skuteczności wymienionych zabiegów, niezbędna jest optymalna temperatura podczas zabiegu i kilka godzin po nim, najlepiej min. 15-16 stopni.
 • Gibereliny można stosować łącznie z fungicydami.

 

Robert Binkiewicz, Doradca Sadowniczy Agrosimex.