Komunikat sadowniczy z dnia 20.05.2014 – Wiśnie i czereśnie

Ciągi nocy przymrozkowych spowodowały znaczna redukcję plonu owoców wiśni i czereśni, straty szacowane są w zależności od rejonu od 20 do ponad 90 %. Nie zwalnia to jednak z konieczności ochrony sadu głównie przed drobną plamistością liści drzew pestkowych.

Wczesna defoliacja znacznie osłabia drzewa, co z kolei wpływa na gorsze zawiązanie pąków kwiatowych na następny rok (powodując znaczne zmniejszenie plonu w roku następnym) i większą podatność drzew na uszkodzenia mrozowe. Z kolei drzewa uszkodzone przez mróz atakowane są łatwiej przez patogeny kory i drewna np. srebrzystość liści

Dla zapewnienia dobrego formowania się pąków kwiatowych u wiśni i czereśni, zachowanie liści w dobrej kondycji aż do przymrozków jesiennych powinno być bezwzględnie przestrzegane.

Gorzka zgnilizna wiśni

Ostatnie opady deszczu i faza rozwojowa wiśni (około 3 tygodnie po kwitnieniu) wskazują na konieczność rozpoczęcia ochrony zawiązków przed gorzką zgnilizną wiśni.

Polecane fungicydy – Należy wykorzystać jeden z fungicydów opartych na kaptanie: Captan/Malvin/Merpan 80 WG, Kaptan zaw. 50 WP lub Kaptan Plus 71,5 WP.

Objawy -Charakterystyczne dla tej choroby są pomarańczowo-kremowe wycieki zarodników konidialnych i gnilne plamy na dojrzewających owocach. Wystarczy nawet bardzo niewielkie źródło infekcji – jedna mumia w koronie drzewa, aby doszło do znacznego porażenia pozostałych owoców.

gorzka plamistość

Czasami choroba ujawnia się dopiero po zbiorze owoców, podczas ich transportu czy krótkotrwałego przechowywania. Zabiegi ochrony przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni powinny być więc kontynuowane co kilka, kilkanaście dni, praktycznie do zbiorów, jedynie z zachowaniem okresu karencji, który wynosi 21 dni (poza Kaptanem Plus 71,5 WP i Kaptanem zaw. 50 WP – tu karencja się nie zmieniła i wynosi 7 dni). W okresie bezdeszczowym przerwy między zabiegami mogą wynosić do 14 dni.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu po wykonaniu zabiegu chemicznego, należy sprawdzić wielkość opadu w deszczomierzu i ewentualnie zabieg powtórzyć (jednorazowy opad burzowy wielkości 16 mm lub suma opadów >20mm zmywają fungicyd kontaktowy, w takim stopniu, że jego działanie może być już niewystarczające).

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Należy również pamiętać o drobnej plamistości liści drzew pestkowych, okres infekcji pierwotnych trwa, czemu bardzo sprzyja deszczowa pogoda. Biorąc pod uwagę bardzo duży potencjał infekcyjny w niektórych sadach w poprzednim roku, zabiegi ochrony trzeba kontynuować ( do 4-ch razy po kwitnieniu).

Jeśli jednak w danym sadzie choroba nie występowała w poprzednim sezonie w dużym nasileniu a pogoda w najbliższych tygodniach nie będzie deszczowa, wystarczą zwykle 2-3 opryskiwania w okresie 6-8 tygodni po kwitnieniu, kiedy ryzyko infekcji pierwotnej jest największe. Jednak konieczne są częste lustracje w sadzie -po zauważeniu pierwszych objawów choroby ochrona powinna być kontynuowana.

Objawy – Pierwsze infekcje są najczęściej nieznaczne (słabo widoczne) i objawy chorobowepojawiają się tylko w niewielkim nasileniu na najniżej położonych, najstarszych liściach. Na przełomie maja i czerwca na dolnej ich stronie pojawiają się niewielkie szarozielone przebarwienia. W późniejszym okresie na górnej stronie liści tworzą się drobne brunatne plamki o średnicy 1-2 mm.

Na przełomie czerwca i lipca liczba plam gwałtownie wzrasta (porażane są coraz to młodsze, najbardziej wrażliwe liście) i skupione są one najczęściej na brzegach blaszki. Na dolnej stronie liścia w miejscu plam w okresie długotrwałych opadów deszczu powstają małe białoszare wzniesienia – owocniki stadium konidialnego z białokremowymi skupieniami zarodników konidialnych.

Zarodniki te stanowią źródło zakażeń wtórnych i w lata z dużą ilością opadów po kwitnieniu powodują czasami gwałtowny rozwój choroby, mimo, że objawy pierwotnych infekcji były niewidoczne (zarodniki przenoszone są wraz z wodą i wiatrem).

drobna plamistość liści 1

Polecane fungicydy to: Syllit/Carpene 65 WP, Topsin M 500 SC, jeden z difenokonazoli, Kaptan Plus 71,5 WP lub Merpan 80 WG – te dwa ostatnie zabezpieczają przed obiema chorobami jednocześnie (mają odpowiednie zapisy w etykiecie rejestracyjnej).

W najbliższych dniach powiesić pułapki na nasionnice oddzielnie w sadach czereśniowych i oddzielnie w wiśniowych i zacząć obserwacje lotów much.