Komunikat sadowniczy z dnia 2.04.2014 – Zalecenia ochrony przed parchem na początek kwietnia

Obserwowany systematycznie rozwój parcha, pokazuje tendencję zwyżkową jeśli chodzi o ilość worków wypełnionych zarodnikami workowymi. Z wykształconych zarodników ponad połowa jest już dojrzała = gotowa do wysiewu, przy odpowiedniej wilgotności. Niskie temperatury w ciągu ostatnich dni spowalniają te procesy, jednak realne prawdopodobieństwo wysiewu już jest. Najbliższe opady deszczu mogą zatem doprowadzić do pierwszego wysiewu, natomiast wystąpienie infekcji w dużej mierze uzależnione będzie od temperatury. Im cieplej po opadzie, tym większe prawdopodobieństwo infekcji.

Rozwój wegetacyjny jabłoni

Odmiany wcześnie rozpoczynające wegetację, w zależności od regionu i stanowiska, są w fazie „mysie uszko”/zielony pąk. Pozostałe odmiany pozostają w stadium mysiego ucha. W związku z tym mamy coraz więcej zielonej tkanki, wrażliwej na porażenie przez patogenu.

Przebieg pogody

W niektórych rejonach Polski zapowiadane są przelotne opady w czwartek. Również temperatura ma wzrosnąć nawet do 20o C. W związku z tym rysuje się realne zagrożenie pierwszego wysiewu oraz infekcji.

Zalecany zabieg zapobiegawczy przed opadami:

W rejonach i na odmianach słabiej zaawansowanych rozwojowo, zabieg jednym z preparatów miedziowych:

  • Nordox 75 WG  1 kg/ha
  • Neoram 37,5 WG 2kg/ha
  • Cuproflow 375 SC 2l/ha
  • Funguran A Plus 1,5kg/ha
  • Miedzian 50 WP 1,5 kg/ha
  • Miedzian Extra 350 SC 1,5l/ha

W rejonach i sadach, gdzie jest bardziej zaawansowany rozwój jabłoni:

  • Delan 700 WG  0,5 kg/ha – 0,75 kg/ha

W sadach, gdzie wykonano tylko 1 zabieg miedziowy, proponujemy mieszaninę:

  • Delan 700 WG 0,5kg/ha

+

  • Nordox 75 WG lub Funguran A Plus 50 WP lub Neoram 37,5 WG

Tam, gdzie do tej pory nie zastosowano insektycydu, należy dodać do fungicydu jeden z produktów z grupy pyretroidów.