Komunikat Sadowniczy z dnia 19.06.2017r.- truskawki po kwitnieniu

Na części plantacji zakończyło się kwitnienie truskawek i trwają zbiory, na innych kończy się kwitnienie. Na późnych odmianach okres tuż po kwitnieniu i początku wzrostu owoców to jeszcze ostatnia możliwość ograniczenia presji przędziorka chmielowca, który latem bardzo szybko namnaża się w wysokiej temperaturze, niszcząc liście i osłabiając kondycję roślin. A wówczas zwalczanie jest już trudniejsze i droższe. Kontynuujemy zwalczanie szarej pleśni i innych chorób, które w warunkach utrzymującej się wilgotnej pogody są dużym zagrożeniem dla plonu.

Przędziorek chmielowiec

Najważniejszym i najbardziej efektywnym okresem zwalczania jest (obok fazy przed początkiem kwitnienia), również czas tuż po kwitnieniu.

Lustracje -przeprowadza się je co 2 tygodnie, najlepiej oddzielnie dla poszczególnych odmian, gdyż te w nierównym stopniu są zasiedlane przez szkodnika. Wśród odmian silniej zasiedlanych są między innymi Marmolada, Elsanta, Elkat, Selva, Kent. Każdorazowo zrywamy około 200 liści po jednym z rośliny i przeglądamy dolną ich stronę, szukając form ruchomych szkodnika. Ich sumaryczną liczbę dzieli się przez ilość zlustrowanych liści, aby wyliczyć średnią liczbę szkodnika przypadającą na liść.
Próg zagrożenia po pełni kwitnienia/po kwitnieniu to 2-3 stadia ruchome przędziorka /1 liść (korzystamy z lupy powiększającej 5-8-krotnie).

Silnie uszkodzone liście stopniowo żółkną, potem robią się lekko brązowe i zasychają, na dolnej stronie obserwujemy pajęczynkę. Rośliny tracą kondycję i dają niewielki plon słabej jakości w bieżącym roku jak i w następnym sezonie.

Zwalczanie:
Po zakończeniu kwitnienia polecane są:
– Preparaty z abamektyną: Safran/Acaramik 018 EC karencja 3 dni, dawka 1,2/ha, zabieg przeprowadzamy wieczorem lub w dzień pochmurny
Nissorun Strong 250 SC – 3 dni karencji, dawka 0,4/ha
Ortus 05 SC – 7 dni karencji dawka 2,0/ha dawka 2,0/ha
Floramite 240 SC 1 dzień karencji dawka 0,4-0,6 l/ha
Poza akarycydem Floramite, który można zastosować do 2-ch razy w sezonie, po pozostałe sięgamy tylko 1 raz.
Bardzo wskazany jest dodatek do cieczy opryskowej adiuwantu np. Flipper/Hiperion.
Do akarycydów lepszy będzie zwilżacz Prolonger.
Zwilżacze powodują lepsze zatrzymanie i „rozciągnięcie” kropli oprysku na powierzchni liścia, a przede wszystkim zwiększają penetrację miejsc trudno dostępnych.

Efektywność zabiegów podnosi stosowanie adiuwantów oraz staranne nanoszenie cieczy na rośliny, a więc właściwa technika zabiegu. Dobrą penetrację roślin i równomierność naniesienia cieczy w ich wnętrzu, zapewni opryskiwacz rzędowy-belka „Fragaria” oraz np. specjalistyczne opryskiwacze do upraw rzędowych z pomocniczym strumieniem
powietrza (PSP).

Szara pleśń

Na plantacjach, na których wkrótce będą zbierane owoce należy koniecznie używać fungicydów o najkrótszej karencji.
Fungicydy do walki z szarą pleśnią w zależności od okresu karencji:
– Bez karencji – biofungicyd Vaxiplant SL dawka 1 l/ha
– Karencja 1 dzień: Prolectus 50 WG 1,2 kg/ha, Switch 62,5 WG – dawka 0,8/ha
– Karencja 2 dni: Iprodione 500 SC1,5 l/ha
– Karencja – 3 dni: Pyrus 400 SC 2,0/ha, Frupica 440 EC0,7/ha, Luna Sensation 500SC0,8/ha, Signum 300 WG –dawka 1,8/ha
-Karencja 7 dni: tiuramowe np. Thiram Granuflo 80 WG – dawka 4 kg/ha, Yamato 303SE dawka 1,2-1,5/ha

W wielu rejonach kraju często występują opady deszczu, miejscami bardzo intensywne i długo utrzymuje się zwilżenie roślin. W związku z tym presja szarej pleśni (i białej plamistości liści) jest bardzo duża, należy więc kontynuować zabiegi ochrony.

Preparaty kontaktowe polecamy stosować łącznie z adiuwantem PROLONGER. Poprawia on przyczepność cieczy do rośliny. Chroni przed zmyciem przez opady, a substancja aktywna przez dłuższy czas ma kontakt z rośliną. Nie stosować do ostatnich zabiegów przed zbiorami.

Mączniak prawdziwy truskawki

Na plantacjach odmian wrażliwych na mącznika prawdziwego truskawki, kontynuować ochronę, zachowując obowiązującą karencję.

Fungicydy do zwalczania mączniaka wg okresów karencji:
– Bez karencji: Vaxiplant SL 1l/ha, Zato 50 WG 0,25/ha (ND)
– 3 dni karencji: Luna Sensation 500 SC, dawka 0,8/ha, Signum 33 WG dawka 1,8/ha
– 7 dni karencji: Domark 100 EC 0,6/ha, Discus 500 WG 0,3/ha, Yamato 303 SE 1,2-1,5/ha

Biała plamistość liści truskawki

Objawy białej plamistości liści.

Przypominamy wrażliwość odmian:
– Odmiany wrażliwe to np. Senga Sengana, Kama, Kent, Bogota, Tarda Vicoda, Malling Pandora, Aromas, Syrius,
– Odmiany średnio podatne to np. Elsanta, Honeoye, Redgauntlet

– Odmiany mniej wrażliwe: Dukat, Marmolada, Selva, Elkat czy Darselect,

Próg zagrożenia: Na plantacjach odmian wrażliwych – porażenie poniżej 1% porażonych liści, a na plantacjach pozostałych odmian, zabiegi chemiczne są konieczne przy porażeniu większym niż 5%.

Zwalczanie–kontynuujemy ochronę, podajemy zalecane fungicydy wg okresów karencji:
– Karencja nie obowiązuje: Vaxiplant SL dawka 1,0/ha, Zato 50 WG dawka 0,25/ha (ND)
– Najkrótszą 3 dniową karencje ma – Signum 33 WG dawka 1,8/ha, Luna Sensation 500 SC dawka 0,8/ha, Scorpion® 325 SC dawka 1,0/ha
– 7 dniowa karencja: Domark 100 EC dawka 0,6/ha, Yamato 303 SE 1,2-1,5/ha
– 14 dni karencji –Tospin M 500 SC 1,5/ha
Dobre działanie ograniczające, wykazują także preparaty tiuramowe np. Thiram Granuflo 80 WG– mogą być przydatne przy mniejszej presji choroby i na plantacjach odmian mniej podatnych 7 dni karencji- dawka 4,0/ha.

Antraknoza truskawki

Choroba bardzo groźna – może doprowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji matecznych a na owocujących straty mogą wynieść 80%. Lubi pogodę wilgotną i upalną.  Plamy gnilne pojawiają się najczęściej na dojrzałych owocach. Początkowo są one jasnobrązowe, wodniste, później w miarę rozwoju procesu chorobowego stają się dość regularne, zwykle okrągłe, ciemnobrązowe i lekko zapadnięte. Porażona tkanka jest jędrna i sucha. Plamy na zielonych owocach są najczęściej ciemniejsze, brązowobrunatne, suche i zapadnięte.

Odmiany bardzo podatne: Camarosa, Elsanta, Pegasus, Syriusz, Florence. Jest też problemem na odmianach powtarzających owocowanie np. Eve 2.
Zwalczanie: kontynuujemy zabiegi ochrony do końca fazy dojrzewania owoców kierując się okresami karencji.

Polecane fungicydy :
– 1 dzień karencji – Switch 62,5 WG 0,8/ha

– 3 dni karencji: Luna Sensation 500 SC 0,8/ha, Scorpion® 325 SC – 1,0/ha
– Chorobę ograniczają także Signum 33 WG, preparaty tiuramowe, oparte na kaptanie (zgodnie z rejestracją) a także Frupica 440 SC

Jędrność truskawek

W okresie przed zbiorami kontynuować zabiegi dolistne nawozami wapniowymi, które poprawiają jakość handlową owoców, zwiększają bowiem elastyczność skórki (truskawki są bardziej jędrne, nie ulegają łatwo zmianom enzymatycznym po zbiorze).

Polecane nawozy wapniowe:
Folanx 29 Ca – nawóz o najwyższej koncentracji wapnia (40,6% CaO), nośnikiem Ca jest w nim mrówczan wapnia , który powoduje, że wapń jest szybko wchłaniany jest przez rośliny i sprawnie transportowany do wszystkich
części roślin, dawka 5 kg/ha
Metalosate Calcium – dolistny nawóz wapniowy (6% Ca), w którym Ca jest skompleksowany aminokwasami, dawka 1,5 l/ha
VifloCal S (6% CaO i 25 ppm nanosrebra), polecane dawki to 3l/ha
Rosacal plus Ca – w 1 l – 223 g CaO, chlorek wapnia, nawóz bez zawartości azotu, dawka 5 l/ha
Rosatop Ca -roztwór saletry wapniowej z Mg i mikro (225 g CaO w 1 l), polecana dawka 5l/ha
Agroocean Ca (15% CaO)z ekstraktem z alg morskich , dawka 3 l/ha
ASX CaTS 5l/ha (tiosiarczan wapnia), dawka 5-10l/ha/ Fertygacja upraw sadowniczych 10-15 l/ha, 1-5 razy w sezonie.
Ciekawym rozwiązaniem jest 3 krotne zastosowanie w okresie dojrzewania owoców nawozu dolistnego z krzemem np. ASX Krzem Plus, który również bardzo poprawia jędrność owoców. Krzem osadza się na warstwie bezpośrednio pod naskórkiem i ten zestaw warstw ochronnych ogranicza penetrację naskórka owoców czy liści przez choroby grzybowe i przędziorki. Wzmacnia więc dodatkowo tolerancję roślin na choroby grzybowe.
Wykonać minimum 2 zabiegi. Zalecana dawka 0,5 l/ha.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex