Komunikat sadowniczy z dnia 19.06.2015 – aktualnie zagrożenia śliw

śliwaW poniższym komunikacie przedstawiono aktualnie zagrożenia w uprawie śliw.

Owocówka śliwkóweczka

W wielu lokalizacjach są już nieliczne odłowy motyli w pułapkach, ale w niektórych trwają cały czas intensywne loty I pokolenia. W tych sadach/kwaterach wskazane jest powtórzenie zabiegu zwalczającego I pokolenie szkodnika.

Próg zagrożenia
Kilkanaście motyli odłowionych w pułapkę w ciągu kilku kolejnych dni.

Zwalczanie owocówki śliwkóweczki

 • Dimilin 480 SC,
 • Runner 240 SC,
 • Calypso 480 SC (ogranicza jednocześnie mszyce)
 • Mospilan 20 SC (ogranicza jednocześnie mszyce)

Mszyce

Ważne są regularne lustracje sadów pod kątem obecności mszyc, które są wektorem szarki. Lustracje są szczególnie ważne w sadach, w których do zwalczania motyli owocówki śliwkóweczki (pierwszego piku lotów I pokolenia) zastosowano preparaty: Dimilin 480 SC, Runner 240 SC, które nie zwalczają mszyc.

Próg zagrożenia
kontynuować lustracje ulistnienia na 50 losowo wybranych drzewach. Próg zagrożenia to 1 kolonia na jednym drzewie

Zwalczanie mszyc

 • Calypso 480 SC,
 • Mospilan 20 SP (po 14 dni karencji)
 • pyretroidy np. cypermetryna, deltametryna (7 dni karencji)
 • chloropiryfos  (21dni karencji).

Pordzewiacze i przędziorki

Ciepła i bezdeszczowa pogoda w wielu rejonach kraju sprzyjają pordzewiaczy i przędziorków. Obecnie na liściach występują zarówno jaja, larwy i formy dorosłe przędziorków.

Próg zagrożenia
Zwalczanie pordzewiaczy jest  szczególnie ważne w młodych nasadzeniach,ale także w starszych sadach – na odmianach szczególnie wrażliwych, jeśli stwierdzi się 5-20 osobników na 1 cm2  liścia.

Przędziorki opryskiwać, gdy liczebność form ruchomych w okresie do końca czerwca wynosi 3 i więcej sztuk na liść (liście zebrane losowo z 40 drzew po 5 liści).

Zwalczanie pordzewiaczy i przędziorków

 • Ortus 05 SC dawka 1,25-1,5 l/ha + Flipper,
 • Envidor 240 SC – 0,4 l/ha lub mieszanina obu akarycydów (tylko przy dużej presji przędziorków).

Karencja obu akarycydów to 14 dni.

Każdy z nich może być zastosowany tylko 1 x w sezonie, dlatego zabieg zwalczający powinien być  zawsze dobrze uzasadniony (przekroczony próg zagrożenia), wykonany w dobrych warunkach pogodowych i koniecznie ze zwilżaczem np. Flipper.

Oba akarycydy zwalczają pordzewiacza śliwowego a dodatkowo: Ortus 05 SC zwalcza formy ruchome przędziorków, z kolei Envidor 240 SC- wylęgające się larwy przędziorków.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych (monilioza)

W rejonach z opadami deszczu należy kontynuować zabezpieczenie owoców śliw odmian wrażliwych przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych np. Amers, Empress czy President (ochronę powinno się zróżnicować w poszczególnych kwaterach). Do zakażenia owoców dochodzi najczęściej w miejscu uszkodzenia ich przez szkodniki lub grad.

Zwalczanie brunatnej zgnilizny drzew pestkowych
Kontynuacja ochrony jest konieczna szczególnie w rejonach z opadami deszczu, należy zwrócić uwagę na okres karencji stosowanych fungicydów.

 • Topsin M 500 SC – dawka 1,5 l/ha ogranicza jednocześnie dziurkowatość liści drzew pestkowych),
 • tebukonazole – zgodnie z rejestracją – dawka 0,75/ha,
 • Switch 62,5 WG – dawka 0,6-1,0/ha,
 • Signum 33 WG – 0,75/ha

Wszystkie mają 7 dni karencji, poza Topsinem M 500 SC – 14 dni karencji.

Stosować rotację preparatów należących do różnych grup chemicznych (IBE stosować przemiennie z fungicydami: Topsin M 500 SC, Switch 62,5 WG i Signum 33 WG).

Info Karta

iTrap baner do wpisów