Komunikat sadowniczy z dnia 19.05.2015 – przerzedzanie

faza zawiązków na Globaryll stronaProducenci rzadko stosują przerzedzanie, z obawy o znaczącą utratę plonu, wynikającą z przedwczesnego zabiegu lub wystąpienia przymrozku po przerzedzaniu. Obecnie, w większości regionów sadowniczych w kraju, mamy bardzo dobre lub dobre zawiązanie owoców, poza niektórymi odmianami, które wpadły w niektórych sadach w przemienność (Gloster, Ligol), oraz poza mikroregionami gdzie wystąpiły uszkodzenia przymrozkowe. Znajdujemy się zatem w bezpiecznym momencie i fazie, gdzie możemy/powinniśmy podjąć decyzję o przerzedzaniu. W większości gospodarstw na odmianach Golden Delicious, Gala, Szampion, Pinova powinno być to standardem, ale również w wielu młodych kilkuletnich kwaterach Jonaprice lub innych czerwonych sportach Jonagolda.

Cytokinina w przerzedzaniu

Optymalnym narzędziem w tej sytuacji są produkty zawierające benzyloadeninę BA (syntetyczna cytokinina), do późnego przerzedzania zawiązków jabłek. W przeszłości sadownicy korzystali z preparatu Paturyl. Obecnie zarejestrowane i dostępne są dwa produkty – Globaryll 100 SL oraz Exilis.

Benzyloadeninopuryna, będąca substancją aktywną, zawiera syntetyczne cytokininy. Cytokininy należą do jednych z najważniejszych hormonów roślinnych, produkowanych głównie przez korzenie, a w roślinach biorą udział m.in. w podziałach komórkowych oraz w procesach starzenia się. Dzięki temu w sadownictwie z powodzeniem wykorzystywane są do przerzedzania zawiązków.

Zawartość substancji aktywnej w preparatach: Globaryll 100 SL i Exilis

Oba preparaty Globaryll i Exilis zawierają ten sam związek: 6-benzyloadeninopurynę. Różnią się natomiast poziomem zawartości Globaryll – 100 g/l natomiast Exilis – 20 g/l. Zasady działania oraz stosowania tych dwóch produktów są w zasadzie takie same poza dawką ze względu na ilość s.a.

Termin zabiegu przerzedzającego

globaryllZabieg poleca się, kiedy zawiązki jabłek osiągną średnicę w zakresie 10-12 mm. W praktyce, termin ten przypada w zależności od odmiany na 2-4 tygodnie po kwitnieniu, a średnica zawiązków mieści się w przedziale 8-18 mm. Datę zabiegu należy bardzo precyzyjnie wyznaczyć – prawie co do dnia. Do pomiarów średnicy zawiązków może posłużyć suwmiarka lub specjalne miarki. Zalecane dawki kształtują się następująco:

  • Globaryll: 1 – 1,5 l/ha
  • Exilis: 5 – 7,5 l/ha

Dawka preparatu uzależniona jest od stopnia zawiązania, oraz podatności danej odmiany na przerzedzanie tym związkiem np. zabieg na odmianie Gala lub Pinova z bardzo dobrym zawiązaniem,  dawka górna – odpowiednio 1,5 l/ha  lub   7,5 l/ha.

Warunki pogodowe podczas przerzedzania

Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność zabiegu, są warunki pogodowe podczas i po zabiegu. Do dobrej, systemicznej dystrybucji i aktywności substancji w roślinie, niezbędna jest ciepła i wilgotna pogoda w trakcie zabiegu i najlepiej kilka następnych dni po zabiegu. Minimalna temperatura to 18C (najlepiej 20-25C), a zalecana ilość cieczy roboczej to 1000 l/ha. Z praktyki wiadomo, że optymalna temperatura jest ważniejsza niż średnica zawiązków, zatem jeśli jest brak minimalnych warunków pogodowych w momencie gdy średnica wynosi 10 mm, lepiej jest poczekać kilka dni na lepsze warunki i wykonać zabieg nawet na większe zawiązki, co da lepsze rezultaty.Dodatkowymi korzyściami przerzedzania są jędrniejsze owoce oraz silniejsze pąki kwiatowe zakładane na następny sezon.

Czynniki fizjologiczne, które mają również istotny wpływ na skuteczność przerzedzania BA:

Łatwo przerzedzić

  • Dobry wigor drzew
  • Słabe zapylenie
  • Duże zróżnicowanie w średnicy owoców

Trudno przerzedzić

  • Słaby wigor drzew
  • Dobre zapylenie
  • Małe zróżnicowanie w średnicy owoców

Robert Binkiewicz,
Doradca Sadowniczy Agrosimex

 

Info Karta