Komunikat sadowniczy z dnia 19.04.2016 – parch jabłoni

Obserwacja dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzona dnia 19.04 wykazała, że na liściach wszystkich ocenianych odmian pseudotecja osiągnęły maksymalną dojrzałość, czyli 5 stopień rozwoju. 100% zarodników workowych znajdujących się w workach posiadało oliwkowe zabarwienie, co świadczyło o ich maksymalnej dojrzałości i zdolności do wysiewów.

Potwierdziły to też wysiewy jakie zostały odnotowane w mieniony weekend. W tym czasie (16.04) był to najsilniejszy wysiew do tej pory, w 1m 3 odnotowano ok. 1900 zarodników, zaś 17.04 w 1m3 odnotowano 1100 zarodników. Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na powyżej 85%.

W najbliższych dniach przy sprzyjających warunkach tj. temperatura i przede wszystkim opad deszczu mogą przyczynić się do ponownych silnych wysiewów i infekcji pierwotnych.

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami worowymi jest w przypadku: odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) w tym czasie 98% badanych pseudotecjów wykazało maksymalną dojrzałość, podobnie w przypadku odmiany ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) , Gloster (Kazimierków) oraz ‘Sampion’ (Koprzywna). Zaś 99 % pseudotecjów odmiany ‘Idared’ (Błędów) oraz ‘Gala’ (Potycz) znajdowało się w 5 stopniu rozwoju, a 1 % w IV stadium rozwoju. Natomiast dynamika dojrzałości owocników w przypadku pozostałych odmian kształtowała się następująco: ‘Ligol’ (Niemirowice) – 95% w V stadium rozwoju, a 5 % w IV stadium rozwoju.

Gala Gloster Idared Jonagold Kosztela Ligol Szampion

Karolina Felczak