Komunikat sadowniczy z dnia 18.03.2016 – parch jabłoni

Sezon wegetacyjny zbliża się wielkimi krokami. Co za tym idzie przyśpiesza również rozwój grzybów chorobotwórczych, w tym parcha jabłoni. Przyjrzyjmy się bieżącej sytuacji w rozwoju parcha jabłoni (stan na dzień 18.03.2016)zarodniki parchOcena rozwoju zarodników dokonywana jest systematycznie na kilku odmianach w wybranych lokalizacjach:
– Kosztela (Nowy Dwór –pow.skierniewicki gmina Nowy Kawęczyn)
– Idared (Błędów- pow.grójecki gmina Błedów)
– Ligol (Niemirowice- pow.rawski gmina Biała Rawska )
– Sampion (Koprzywna – pow. rawski gmina Biała Rawska)
– Gloster (Kazimierków-pow.grójecki gmina Warka)
– Jonagold (Wola Łęczeszycka-pow.grójecki gmina Belsk Duży)
– Gala (Potycz – pow. powiecie piaseczyńskim, gminina Góra Kalwaria)

pudełko i pendrive małeBieżące obserwacje

W dniu 18.03 wykonano kolejną obserwację dynamiki rozwoju pesudotecjów grzyba V.inaequalis: po dniach gdzie temperatura powietrza była w granicy ok. 10 C, ale też nieznacznych spadków w nocy i rannych przymrozków badane pseudotecja kwalifikowano już do 4 stadiów rozwojowych według przyjętej skali bonitacyjnej tj. 2 ,3, 4, 5 stadium.

Przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis proces dojrzewania zarodników może zostać przyśpieszony. Tym samym możemy domniemywać, że pierwszych gotowych do wysiewów zarodników będziemy mogli spodziewać się na przełomie „wielkiego tygodnia” końca marca – pierwszy tydzień kwietnia.

W przypadku pseudotecjów w 2 stadium rozwoju tj. owocnik w którym znajdują się worki, ale bez zarodników workowych nie zaklasyfikowano już żadnych w tym terminie oceny w przypadku odmian: ‘Ligol’ (Niemirowice) oraz ‘Kosztela’ (Nowy Dwór). Najwięcej było ich zaś na odmianie ‘Gloster’ (Kaźmierków) – 8%, ‘Idared’ – 7%, ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) – 7%. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano na odmianie ‘Gala’ – 6% i‘Sampion’ (Koprzywna) 5%.

Gloster Kazimierków

Idaret Błędów

Natomiast w stadium 3 rozwoju owocników grzyba tj. w owocniku znajduje się 1-10% worków z zarodnikami workowymi, które zazwyczaj są jeszcze bezbarwne. Najwięcej pseudotecjów w tym stadium odnotowano na odmianach: ‘Sampion’ (Koprzywna)- 35%, ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) 35%, ‘Gloster’ ( Kazimierków) – 34% oraz ‘Gala’ (Potycz) – 32%, ‘Idared’ (Błędów) – 30%.. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano w przypadku odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) 15% oraz ‘Ligol’ (Niemirowice)– 16 %.

Szampion Koprzywna

Jonagold Wola łęczyszycka

W przypadku wszystkich analizowanych odmian jabłoni odnotowano również owocniki w 4 stadium tzn. w owocniku znajduje się od 10 do 30% worków z zarodnikami workowymi, które wykazują cechy dojrzałości (mianowicie zmiana koloru na jasnozielony). Najwięcej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany ‘Gloster’ (Kazimierków) – 47%, ‘Idared’ (Błędów) – 47% oraz ‘Sampion’ (Koprzywna) – 47% oraz ‘Ligol’ (Niemirowice) – 46 %. Najmniej owocników w tym stadium obserwowano w przypadku odmiany, ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) -37% oraz ‘Gala’ (Potycz) 44% oraz ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) – 44%.

Ligol Niemirowice

Obserwowano również w tym terminie owocniki, które zaliczono do 5 stadium rozwoju tj. ponad 30% worków z zarodnikami workowymi. Najwięcej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany ‘Ligol’ (Niemirowice) – 38% oraz odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór ) – 48%. Najmniej zaś w przypadku odmiany Jonagold (Wola Łęczeszycka) – 14%, ‘Gala’ (Potycz) – 18%, ‘Sampion’ – (Koprzywna) 13% oraz ‘Gloster’ – 11% i ‘Idared’ 16%.

Kosztel Nowy dwór

Gala potycz

Zarodniki workowe w dniu wykonywania obserwacji w większości przypadków posiadały barwę hialinową, co świadczy o ich nie dojrzałości i braku zdolności do wysiewu w najbliższych dniach. Jednak w przypadku odmian, gdzie owocniki zaliczano do stadium 4, 5 obserwowano delikatne zmiany koloru zarodników w kierunku jasnozielonego – co świadczy o postępującym rozwoju w dojrzewaniu.

Infokarta

Karolina Felczak.