Komunikat sadowniczy z dnia 17.05.2017r.- śliwy

Bardzo zimna i wietrzna wiosna trwająca nieprzerwanie przez kilka tygodni przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia śliw, właściwie uniemożliwiła przeprowadzenie zabiegów chemicznych przeciwko przędziorkom, pordzewiaczom i mszycom. A są to, obok owocówki śliwkóweczki najgroźniejsze szkodniki śliw. Trzeba więc podjąć walkę z nimi w najbliższych, już cieplejszych dniach.

Pordzewiacz śliwowy/przędziorek chmielowiec

Ważną zasadą, którą powinno się przestrzegać w prowadzeniu walki z tą grupą szkodników jest jej rozpoczęcie na początku rozwoju populacji, kiedy jest ona jeszcze stosunkowo nieliczna i możliwa jest dobra penetracja słabo ulistnionych jeszcze koron.
Im później podejmuje się działania, tym efektywność zabiegu jest mniejsza a koszty ochrony wyższe.
Próg zagrożenia: Chcąc ocenić presję ze strony pordzewiacza śliwowego, od połowy maja co dwa tygodnie przegląda się pod binokularem 200 najmłodszych liści (po 10 z 20 drzew), a konkretnie 1 cm2 dolnej powierzchni liścia w pobliżu nerwu głównego. Kontynuacja ochrony lub jej rozpoczęcie jest konieczne po stwierdzeniu 5-20 osobników na 1 cm2 . Przy okazji szukamy również form ruchomych przędziorka owocowca (również oceniamy 200 liści, ale po 5 sztuk z 40 losowo wybranych drzew). Ochrona chemiczna jest konieczna, jeśli stwierdzimy średnio 3 i więcej form ruchomych przypadających średnio na 1 liść. Oprócz form ruchomych oceniamy również ilość jaj, a więc potencjalne zagrożenie na najbliższe dni.

Planując zabiegi chemiczne ważne jest, aby w miarę możliwości przeprowadzić je w optymalnych warunkach pogodowych (ciepło i bezwietrznie).

Zwalczanie: ponieważ zalecane w sadach śliwowych akarycydy można zastosować 1 x w sezonie, wybór jednego z nich uzależniamy od dotychczasowej ochrony, jeśli taka była prowadzona.

Do zwalczania zarówno przędziorków jak i pordzewiaczy można zastosować:
Ortus 05 SC (łącznie ze zwilżaczem np. Flipper) w dawce 1,0/ha w przypadku zagrożenia przez przędziorki, ale jeśli chcemy zwalczyć oba szkodniki dawka powinna być wyższa 1,25-1,5 l/ha
Envidor 240 SC polecana dawka to 0,4 l/ha

Jeśli ochronę przeciwko tym szkodnikom rozpoczniemy w początkowej fazie wzrostu zawiązków, bardzo dobre efekty daje przeprowadzenie dwóch opryskiwań w krótkim czasie, pierwszy zabieg w najbliższych dniach, kolejny po 8-12 dniach.
Jeśli sadownik zdecyduje się w tym okresie na zabieg preparatem Movento 100 SC na mszyce/czerwce (dawka 0,75 na metr wysokości korony), jednocześnie ograniczona zostanie populacja przędziorków i pordzewiaczy (mimo braku odpowiedniego zapisu w etykiecie)

Mszyce

Próg zagrożenia – jest ten sam przez cały sezon, a więc 1 drzewo z koloniami w próbie 50 drzew wybranych losowo do obserwacji. Ponieważ mszyce są jednocześnie wektorem szarki, lustracje sadu powinny być przeprowadzane regularnie co 14 dni, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się czy rozszerzenia zasięgu szarki – groźnej choroby wirusowej śliw.

Zwalczanie: do zwalczania tej grupy szkodników polecane są:
Calypso 480 SC dawka 0,1/ha
Mospilan /Kobe 20 SP – dawka 0,125/ha
– insektycydy z chloropiryfosem (zgodnie z rejestracją)
Movento 100 SC dawka 0,75 l/metr wysokości korony
– pyretroid z deltametryną, np. Decis Mega 50 EW

Owocówka śliwkóweczka

Owocówka śliwkóweczka, wymaga zwalczania w każdym sezonie. Wyloty motyli pierwszego pokolenia i składanie jaj rozpoczynają się najczęściej w pierwszej połowie maja ( w tym roku prawdopodobnie nieco później z powodu bardzo zimnej wiosny) i trwa do połowy/końca lipca. W końcowej fazie rozwoju jaj na 1–2 dni przed wylęgiem larw przez osłonkę jaja widoczna jest czarna główka gąsienicy. To oznacza, że wkrótce wylęgną się larwy, które bardzo szybko wgryzają się do wnętrza zawiązków/owoców.
W najbliższych dniach powinno się powiesić pułapki feromonowe do odłowu samców owocówki sliwkóweczki i rozpocząć regularny monitoring lotów szkodnika. Ciepła pogoda sprzyja wylotom pierwszych osobników dorosłych.

Próg zagrożenia – to stwierdzenie kilkunastu i więcej owadów dorosłych odłowionych w pułapkę w ciągu kilku kolejnych dni.
Jednak w przypadku pierwszego pokolenia, którego loty przebiegają wiosną, przy niestabilnej pogodzie, odłowienie progowej liczby motyli nie musi oznaczać konieczności wykonania zabiegu. Motyle składają jaja w temperaturze powyżej 12°C. Jednak jeśli po wylocie motyli znacznie ochłodzi się, ogranicza to składanie kolejnych jaj i zaburza
rozwój tych wcześniej złożonych.

Do zwalczania owocówki w okresie masowego lotu motyli i składania jaj potrzebne będą insektycydy (w zależności od przebiegu lotów wykonuje się jeden a najczęściej dwa zabiegi na I pokolenie):
Runner 240 SC – dawka 0,5/ha
Calypso 480 SC – dawka 0,2/ha
Kobe/Mospilan 20 SP– dawka 0,2/ha
Stosujemy je łącznie ze zwilżaczem Flipper lub Hiperion.

 
Barbara Błaszczyńska Doradca Sadowniczy Agrosimex