Komunikat sadowniczy z dnia 16.05.2018 – zalecenia w drugiej połowie maja

Komunikat sadowniczy z dnia 16.05.2018r. zawiera aktualne zalecenia ochrony i nawożenia sadów jabłoniowych, gruszowych, wiśniowych, czereśniowych i śliwowych. Robert Binkiewicz – doradca sadowniczy opisuje zagrożenie infekcją patogenów oraz żerowaniem szkodników. Podaje również zalecenia nawożeniowe na najbliższy czas.

Miodówka gruszowa
Uszkodzenia zawiązków i liści jabłoni spowodowane żerowaniem zwójek liściowych

 

 

 

 

 

 

 

Czego dowiesz się z filmu?

– jakie jest aktualne zagrożenie infekcją zarazy ogniowej?
– ochrona sadów gruszowych przed miodówką
parch jabłoni – aktualne zagrożenie infekcją
owocówka jabłkóweczka – już są pierwsze osobniki?
zwójki – jakie uszkodzenia powodują w sadach?
– ochrona sadów pestkowych przed drobną plamistością
– zalecenia nawozowe – nawożenie posypowe, dolistne i fertygacja

Komunikat sadowniczy z dnia 16.05.2018 – zalecenia w drugiej połowie maja