Komunikat sadowniczy z dnia 16.04.2015 – ochrona śliw

Misecznik śliwowy

śliwy1Larwy misecznika wysysają soki z liści i młodych pędów, ograniczając ich wzrost, wydzielają przy tym obficie rosę miodową, w następstwie rozwijają się grzyby sadzakowe, ograniczające dodatkowo asymilację.

W sadach, w których w minionym sezonie stwierdzono występowanie misecznika śliwowego, do fazy zielonego pąka włącznie zalecamy zastosowanie jednego z preparatów olejowych

  • Catane 800 SC – 2%
  • Katanol 96 EC – 2%

Preparaty olejowe działają jajobójczo, zwalczają też młode larwy, okres ich działania to 10-12 tygodni po oprysku. W okresie wiosny obok preparatów olejowych wykonywane są również inne zabiegi ochrony, z wykorzystaniem insektycydów / fungicydów. W związku z tym należy zachować odstęp  czasowy między nimi (przed i/ po aplikacji oleju). Dla preparatów siarkowych wymagana jest przerwa 4 dni,  dla dodyny – 1 dzień.

  • Oleju nie powinno się mieszać z większością fungicydów, szczególnie mieszanina oleju i siarki jest bardzo fitotoksyczna i nie może być już stosowana.
  • Zabieg powinno się planować w okresie w miarę stabilnie ciepłej i bezdeszczowej pogody,  po sprawdzeniu prognoz krótkoterminowych, nie zapowiadających  opadów deszczu czy przymrozków.
  • Preparaty olejowe  należy zastosować na suche drzewa, jednak korzystna jest wysoka wilgotność względna powietrza. Zabieg można wykonać wieczorem ale pod warunkiem, że nie będzie to zimna noc (z przymrozkami) i 2–3 godziny po zabiegu nie wystąpi rosa.
  • Olej  powinien dokładnie pokryć  jaja, w ten sposób  uniemożliwia wymianę gazową pomiędzy jajem a otoczeniem. W konsekwencji zaburzony zostaje proces wylegania się larw. Aby poprawić skuteczność zabiegu  i uzyskać jeszcze lepsze pokrycie drzew,  każdy rząd opryskujemy dwa razy, najlepiej jadąc raz z jednej, a raz z drugiej strony rzędu. Przy opryskiwaniu zawsze należy jechać wolno!

Uzupełnieniem dla tego zabiegu (aby skuteczność zwalczania misecznika była lepsza) powinno być dodatkowo zaplanowane opryskiwanie  – od fazy zielonego pąka do fazy białego pąka – Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha, który jednocześnie ograniczy populację mszyczwójkówek, zjadających liście. Preparaty olejowe ograniczają również potencjalne zagrożenie ze strony przędziorka owocowca.

Pordzewiacz śliwowy

Między zielonym a białym pąkiem kwiatowym – można wykonać również zabieg zwalczający pordzewiacza śliwowego akarycydem Ortus 05 SC w dawce 1,5l/ha  (koniecznie ze zwilżaczem np. Flipper,  który znacznie poprawia skuteczność zabiegu), ale jeśli zagrożeniem w sadzie będą jednocześnie pordzewiacz i przędziorek, lepiej zabieg Ortusem przesunąć na okres tuż przed kwitnieniem.

Ocena zagrożenia przez pordzewiacza jest dość kłopotliwa, wymaga dokładnego przejrzenia  pąków oraz fałdów i spękań na skórce pędów jednorocznych i starszych. 10 osobników/1 pąk lub 20/ 10 cm bieżącego pędu to ilość, wymagająca zwalczania przed kwitnieniem. Jeśli szkodnik ten występował w poprzednim sezonie i nie był skutecznie zwalczony warto rozważyć zastosowanie preparatu Ortus w bieżącym sezonie.

Mszyce

Kolejnym groźnym szkodnikiem śliw okresu wczesnowiosennego jest mszycawektor szarki, wymaga więc dokładnego monitorowania.

Od kwietnia do lipca co 14 dni powinno się przeglądać ulistnienie na 50 losowo wybranych drzewach. Wystarczy stwierdzenie szkodnika na jednym drzewie, a konieczny jest zabieg ochrony.

W najnowszych zaleceniach na bieżący sezon polecane jest: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP oraz zarejestrowany pyretroid. Preparaty te ograniczą również inne szkodniki wczesnowiosenne śliw.

Rak bakteryjny

Sady śliwowe w fazie pękania pąków powinny być również chronione przeciwko rakowi bakteryjnemu drzew pestkowych. Polecamy Cuproflox 380*  -można go stosować  do początku kwitnienia (oraz w okresie opadania liści) w dawce  2l/ha  w 500-700L wody.

* Cuproflox jest płynnym, zawiesinowym nawozem przeznaczonym do nawożenia dolistnego – likwidacji niedoborów miedzi, ale jako nawóz na bazie miedzi ogranicza również choroby bakteryjne.

 

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta