Komunikat sadowniczy z dnia 15.05.2014 – Ochrona przed szkodnikami po kwitnieniu

Obecnie w sadach jabłoniowych i gruszowych powinniśmy przeprowadzać lustrację pod kątem następujących gatunków szkodników:

  •  Przędziorki
  •  Mszyce, w tym Bawełnica korówka
  •  Zwójkówki
  •  Miodówki w gruszach

Jeżeli podczas lustracji stwierdzimy, że próg szkodliwości danego szkodnika został przekroczony, to jak najszybciej powinniśmy wykonać zabieg zwalczający. Progi szkodliwości w tej fazie rozwojowej roślin i szkodników to zaledwie kilka młodych larw. Nie zwlekajmy więc z ochroną szczególnie tych uciążliwych gatunków, ponieważ kilka dni spóźnienia spowoduje duże szkody oraz utrudnione zwalczanie.

PRZĘDZIORKI

Od kilku sezonów bardzo popularnym stał się zabieg olejem parafinowym, zwalczający jaja przędziorka owocowca przed kwitnieniem.

Dzięki temu populacja tego szkodnika latem zredukowana jest do minimum, a dodatkowo, jeśli prowadzona jest bezpieczna, selektywna ochrona, to latem fauna pożyteczna przejmuje kontrolę nad niską populacją przędziorków i nie konieczne jest już stosowanie akarycydów.
W pozostałych sadach, gdzie nie został wykonany zabieg przed kwitnieniem, należy regularnie przeprowadzać lustrację pod kątem larw przędziorków. W tej chwili obserwujemy młode larwy oraz jaja przędziorka owocowca oraz chmielowca. Jeśli stwierdzimy po kilka larw na liściu, to niezbędny jest zabieg:

Zoom 110 EC 0,45 l/ha
lub
Envidor 240 SC 0,4 l/ha

Jeżeli stwierdzimy już większą populację przędziorków, w tym osobniki dorosłe, zabieg należy wykonać preparatem:

Koromite 10EC/Sumo 10EC – 0,75-1 l/ha
lub
Sanmite 20 WP – 0,75 kg/ha

Wymienione powyżej akarycydy działają niezależnie od temperatury, jednak szybszego efektu, lub w przypadku środka Koromite do łatwiejszego wgłębnego pobierania substancji zabieg warto wykonać w temperaturze nie niższej niż 12-15°C.

Do podniesienia skuteczności zabiegów akarycydami, zaleca się dodatek adiuwantu np. FLIPPER, SLIPPA, SILWET.

MSZYCE

Również te szkodniki mają dogodne warunki do intensywnego rozwoju. W sadach możemy stwierdzić obecność następujących gatunków: mszyca jabłoniowa, jabłoniowo-babkowa, czereśniowa, śliwowa, bawełnica korówka.
Jeżeli populacja bawełnicy w ubiegłym sezonie i obecnie jest na niskim poziomie, to kompleksowy zabieg zwalczający wszystkie gatunki mszyc, można wykonać jednym z preparatów stosując górną dawkę:

Teppeki 50 WG 0,14 kg/ha
Mospilan 20 SP 0,125-0,2 kg/ha
Apacz 50 WG 0,1-0,15 kg/ha
Actara 25 WG 0,1-0,2 kg/ha
Calypso 480 SC 0,2 l/ha

W sadach, gdzie w ubiegłym sezonie odnotowaliśmy dużą populację bawełnicy korówki, w tym momencie należy zastosować jeden a insektycydów:

Movento 100 SC – 2,25 l/ha
lub
Pirimor 500 WG – 0,75 kg/ha

Pamiętajmy o dostosowaniu ilości wody stosowanej na hektar sadu do wielkości drzew oraz o dodatku adiuwantu np. FLIPPER, SLIPPA lub SILWET, szczególnie w przypadku zwalczania bawełnicy korówki.

mszyce

ZWÓJKÓWKI

Aktualnie, w sadach w których te szkodniki nie były zwalczane przed kwitnieniem, można znaleźć żerujące gąsienice zw. różóweczki oraz bukóweczki.

Uszkadzają one silnie młode liście i przyrosty, oraz powodują wżery na młodych zawiązkach owocowych, co w konsekwenji prowadzi do większego opadu zawiązków lub dyskwalifikacji owoców z obrotu deserowego. Jeśli podczas lustracji, stwierdzimy w dużym nasileniu gąsienice żerujące w liściach oraz na młodych zawiązkach, należy jak najszybciej wykonać zabieg zwalczający jednym z preparatów:

Rumo 30WG/Steward 30WG – 0,17 kg/ha
Affirm 0,95 SG – 2,5-3 kg/ha
Coragen 200 SC – 0,125-0,175 l/ha
Runner 240 SC – 0,4 l/ha

Tam, gdzie nie stwierdzi się gąsienic, należy czekać na sygnalizację dotyczącą aktywności pierwszego pokolenia letniego zwójkówek i owocówki jabłkóweczki, wtedy wykonać zabieg zwalczający.

zwójka

MIODÓWKA GRUSZOWA

Na gruszach obserwujemy zwiększoną aktywność miodówek. W zależności od dotychczasowej ochrony, w sadach gruszowych możemy stwierdzić wszystkie stadia rozwojowego tego szkodnika: osobniki dorosłe, jaja, larwy. Dobór preparatu zatem będzie głównie uzależniony od stanu faktycznego w konkretnym sadzie.

Jeśli sytuacja jest poważna i znajdują się wszystkie stadia rozwojowe miodówki, należy wykonać zabieg mieszaniną preparatów:

Safran 018 EC – 0,75 l/ha

+

Apacz 50 WG – 0,15 kg/ha
lub
Mospilan 20 SP – 0,2 kg/ha

Jeśli obserwujemy jaja oraz pierwsze młode larwy, można zastosować:

Safran 018 EC – 0,75 l/ha lub Movento 100 SC – 2,25 l/ha

Również podczas zwalczania miodówek nie zapominajmy o zastosowaniu adiuwantu np.
Prolonger lub Flipper.

miodówka