Komunikat sadowniczy z dnia 14.04.2015 – preparaty olejowe

Każdego roku, sadownicy mają dylemat, kiedy wykonać zabieg preparatem olejowym, tak żeby był skuteczny, a jednocześnie bezpieczny. Przebieg pogody wiosną właściwie każdego roku nie ułatwia tej decyzji.

Na najbliższe dni (środa, czwartek) prognozowana jest pogoda sprzyjająca temu zabiegowi.

Poniżej przypominamy zasady stosowania tych produktów. Do stosowania w sadach dostępne są produkty takie jak Catane 800 EC i Katanol 96 EC (adiuwant). Inne stosowane produkty przemysłowe, nie są wystarczająco skuteczne oraz stanowią większe zagrożenie dla roślin, w postaci fitotoksyczności.

Należy zwalczaćzwalczanie przędziorka zwalczanie przędziorków akarycydy

  • Szkodniki zimujące w formie jaj; przędziorek owocowiec, mszyca jabłoniowa, misecznik śliwowy
  • Jaja szkodników, które zostały złożone wiosną np.: miodówka gruszowa
  • Skorupik jabłoniowy

Termin zabiegu olejowego

Termin zabiegu olejem parafinowym jest ściśle związany ze stadium rozwojowym zwalczanego szkodnika. Olej działa mechanicznie w zwalczaniu jaj. Powoduje ograniczenie lub uniemożliwienie wymiany gazowej – oddychania larw próbujących się wykluć , wskutek czego giną. Dlatego optymalnym momentem na wykonanie zabiegu, jest początek tego procesu. Zabieg wykonany tuz przed wylęgiem larw lub na początku, daje najlepsze rezultaty. W sezonach o standardowym przebiegu wegetacji, zabieg ten zazwyczaj przypada pomiędzy fazą „mysie ucho” a „zielony pąk” w jabłoniach.

Wykonywane są również zabiegi w późniejszym okresie. Okazuje się że wtedy skuteczność jest najwyższa, ale istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia fitotoksyczności na młodych, wrażliwych listkach. W praktyce często spotyka się zbyt wczesne wykonanie zabiegu – faza bezlistna. Zabieg w tym terminie odznacza się niższą skutecznością, ze względu na częściowe straty preparatu do momentu rozpoczęcia wylęgu larw.

Technika opryskiwania oraz warunki pogodowe podczas i po zabiegu

  • Ze względu na wymagane idealne pokrycie wszystkich pędów (szczególnie rozwidleń, kątów w których złożone są jaja) zalecane jest stosowanie dużej ilości cieczy roboczej na hektar:  w sadach karłowych i półkarłowych 1000 l/ha, starsze kwatery i duże drzewa 1500 l/ha, wykonując zabieg w dwóch kierunkach rzędu
  • W miarę możliwości, zabieg najlepiej wykonać w suchy i ciepły dzień, oraz po zabiegu następne dni powinny być suche
  • Dawkowanie: Catane 800 EC, Katanol 96 EC (adiuwant) stosujemy w stężeniu 2%.
  • Na ok 2 dni przed stosowaniem oleju, wykonać zabieg zapobiegawczy przeciwko parchowi.
  • W zalecanej fazie rozwojowej (mysie ucho-zielony pąk) nie zaleca się wykonywania mieszanin zbiornikowych oleju parafinowego z innymi produktami, ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia fitotoksyczności.

Robert Binkiewicz

Info Karta