Komunikat sadowniczy z dnia 13.05.14 – Porzeczki

Amerykański mączniak agrestu to choroba, która poraża najsilniej niektóre odmiany porzeczki czarnej, spotykana jest również na porzeczkach czerwonych.

Amerykański mączniak agrestu

Źródłem infekcji pierwotnych są zarodniki workowe rozwijające się w otoczniach, tworzących się na porażonych organach. Infekcje pierwotne są nieznaczne, ale w ich wyniku pojawiają się zarodniki konidialne, które są źródłem infekcji wtórnych, odpowiedzialnych za szybkie i masowe rozprzestrzenianie się choroby. Chorobie sprzyja pogoda ciepła i sucha, gdyż wpływa korzystnie na zarodnikowanie grzyba i na uwalnianie się zarodników konidialnych.

Wczesną wiosną widoczne są porażone wierzchołki pędów, a pierwsze mączyste plamy na liściach i pędach pojawiają się pod koniec maja lub na początku czerwca. W okresie wzrostu roślin plam przybywa, a biały nalot z czasem brunatnieje i pokrywa wszystkie zielone części rośliny. Z czasem wierzchołki pędów zamierają, liście ulegają deformacji i przedwcześnie opadają. ,

Powoduje to silną redukcję plonu w następnym sezonie. Brak przyrostów jest szczególnie szkodliwy dla młodych roślin, gdyż opóźnia ich wzrost i osiągnięcie pełni owocowania. Porażeniu ulegają także owoce. Intensywność ochrony chemicznej należy uzależnić od podatności odmiany. Odmiany wrażliwe to np: Ben Lomond, Ben Nevis, Ceres.

Zwalczanie amerykańskiego mączniaka agrestu

Pierwszy zabieg chemiczny należy wykonać około 2 tygodnie po kwitnieniu, następne co 10-14 dni tylko na odmianach podatnych – aż do zbiorów owoców. Polecane są: Nimrod 250 EC (zapobiegawczo stosować w dawkach 0,75-1,5 l/ha, a wyniszczająco 1,5-2,25l/ha), Score/Difo 250 EC i Zato 50 WG.

Metody agrotechniczne ograniczające chorobę to: unikanie przenawożenia plantacji, ponieważ krzewy zbyt silnie nawożone są znacznie łatwiej porażane przez chorobę.
Niezagęszczone plantacje prawidłowo cięte są porażane w mniejszym stopniu i można je dokładniej opryskać.

Przeziernik porzeczkowiec – należy powiesić pułapki do monitoringu lotów motyli.
Próg zagrożenia to 15 motyli/pułapkę.

NOWA REJESTRACJA STOSOWANIE W UPRAWACH MAŁOOBSZAROWYCH

VONDOZEB 75 WP
PENNCOZEB 80 WP
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).

1. AGREST
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.

2. PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.