Komunikat sadowniczy z dnia 12.07.2017r.- śliwy monilioza

Obecnie jest bardzo duże zagrożenie brunatną zgnilizną drzew pestkowych (moniliozą). W sadach, w których zachowały się owoce, w związku z deszczową pogodą i opadami gradu, intensyfikujemy ochronę śliwek. Trwają loty owocówki śliwkóweczki, mogą być początkiem II pokolenia. Kontynuujemy monitoring pułapek. W sadach zagrożonych, prowadzimy także zwalczanie mszyc, przędziorków/pordzewiaczy.

Monilioza – brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Duże zagrożenie chorobą!
W związku z deszczową pogodą w kwaterach odmian wrażliwych na moniliozę, a także w sadach, w których wystąpiły opady gradu trzeba zaplanować zabiegi zapobiegające porażeniu owoców przez moniliozę.

Objawy choroby pojawiają się na dojrzewających śliwkach, są to brunatne plamy gnilne, pokrywające się szarymi, pylącymi sporodochiami. Po całkowitym zgniciu owoców ich skórka marszczy się, a następnie owoce zasychają i ulęgają mumifikacji.

Kontynuujemy a właściwie intensyfikujemy ochronę owoców.

Polecane są:
Prolectus 50 WG – dawka 1,2 kg/ha nowa rejestracja – w śliwach (też morelach i wiśniach) – 1 dzień karencji!
Topsin M 500 SC – dawka 1,5 l/ha – 14 dni karencji
– tebukonazol np. Horizon 250 EW– dawka 0,75 l/ha – 7 dni karencji
Signum 33 WG – dawka 0,75 kg/ha – 7 dni karencji
Switch 62,5 WG – dawka 0,6-1,0 kg/ha – 7 dni karencji
Fungicydy te stosuje się przemiennie co 10-14 dni aż do zbioru owoców odmian podatnych na porażenie owoców, uwzględniając obowiązujące okresy karencji.
Uzupełnieniem ochrony jest usuwanie mumii.

Owocówka śliwkóweczka

Rozpoczynają się loty II pokolenia, konieczny jest więc systematyczny monitoring pułapek, bo rozwój, nasilenie lotów i ich dynamika są bardzo różne w poszczególnych rejonach, sadach, a nawet w blisko siebie położonych kwaterach tego samego sadu. Trzeba wymienić feromony na świeże i usunąć zabrudzone podłogi.

Zabieg powinno się wykonać w okresie licznych lotów motyli, po przekroczeniu progu zagrożenia, czyli po stwierdzeniu kilkunastu i więcej owadów dorosłych odłowionych w pułapkę w ciągu kilku kolejnych dni. Jeśli po wykonaniu zabiegu, w pułapkach obserwujemy kolejne motyle w ilościach ponad progowych, po kilkunastu dniach (co określamy na podstawie monitoringu lotów) zabieg powinno się powtórzyć (w sytuacji bardzo intensywnych lotów, drugie opryskiwanie można wykonać w fazie rozwoju jaj „czarna główka”).

Przypominamy, gąsienice mogą żerować również na liściach śliw, przechodząc tam przez wszystkie stadia rozwojowe i pomyślnie kończyć na nich rozwój – umożliwia szkodnikom przetrwać nawet w sadach pozbawionych owocowania. A więc w sadach z dużą populacją szkodnika, nawet w przypadku braku owocowania, wskazane jest wykonanie przynajmniej 1 zabiegu zwalczającego, aby zmniejszyć presję w sezonie następnym.

Do zwalczania owocówki w okresie masowego lotu motyli i składania jaj potrzebne będą insektycydy:
Calypso 480 SC – dawka 0,2/ha
Kobe/Mospilan 20 SC– dawka 0,2/ha
Runner 240 SC – dawka 0,5/ha
Dwa pierwsze będą jednocześnie zwalczały mszyce. Stosujemy je łącznie ze zwilżaczem Flipper

Kilka dni później po wystąpieniu max lotów, w fazie rozwoju jaj zwanej „czarną główką” przy jednoczesnym zagrożeniu przez mszyce, można sięgnąć także po jeden z zarejestrowanych na mszyce insektycydów zawierający chloropiryfos.

Mszyce

Cały czas trwa zagrożenie przez mszyce, które są wektorami groźnej choroby śliw szarki, wymagają więc kontynuacji monitorowania.

Zwalczanie
Polecane są ze zwilżaczem Flipper:
Calypso 480 SC – dawka 0,1 l/ha 14 dni karencji
Kobe/Mospilan 20 SP – dawka 0,125 kg/ha – 14 dni karencji
– insektycydy z chloropiryfosem (zgodnie z rejestracją) – 21 dni karencji
Movento 100 SC dawka 0,75 l/metr wysokości korony (2,25 l/ha) – 21 dni karencji
Decis Mega 50 EW – dawka 0,25 l/ha – 7 dni karencji

Pordzewiacz śliwowy/przędziorek

Co dwa tygodnie przegląda się pod binokularem 200 najmłodszych liści (po 10 z 20 drzew), a konkretnie 1 cm2 dolnej powierzchni liścia w pobliżu nerwu głównego. Kontynuacja ochrony lub jej rozpoczęcie jest konieczne po stwierdzeniu 5-20 osobników na 1 cm2. Przy okazji szukamy również form ruchomych przędziorka owocowca (również oceniamy 200 liści, ale po 5 sztuk z 40 losowo wybranych drzew). Ochrona chemiczna jest konieczna, jeśli stwierdzimy średnio 5 i więcej form ruchomych przypadających średnio na 1 liść. Oprócz form ruchomych oceniamy również ilość jaj, a więc potencjalne zagrożenie na najbliższe dni.

Planując zabiegi chemiczne ważne jest, aby w miarę możliwości przeprowadzić je w optymalnych warunkach pogodowych (ciepło i bezwietrznie).
Zwalczanie:
Ponieważ zalecane w sadach śliwowych akarycydy, można zastosować 1 x w sezonie, wybór jednego z nich uzależniamy od dotychczasowej ochrony, jeśli taka była prowadzona. Do zwalczania zarówno przędziorków jak i pordzewiaczy można zastosować:
Ortus 05 SC – dawce 1,0 l/ha w przypadku zagrożenia przez przędziorki, ale jeśli chcemy
zwalczyć oba szkodniki dawka powinna być wyższa 1,25-1,50/ha – 14 dni karencji
Envidor 240 SC – dawka 0,4 l/ha – karencja 14 dni

Poprawa jakości i wybarwienia owoców

Czas na kilka dni przed zbiorami to wciąż dobry moment by pomyśleć o jakości owoców. By zapewnić sobie równomierne dojrzewanie wiśni i czereśni, konieczne jest podanie nawozów dolistnych o podwyższonej zawartości potasu ale o niskim poziomie azotu np. Rosaleaf nr 5 lub fosforowo wapniowy Rosafos w dawce 10 l/ha. Przemiennie z nawożeniem potasem, powinno się dostarczać wprost na owoc wapń w postaci nawozów bezazotowych, takich jak Metalosate Calcium. Im więcej wapnia podamy wprost na owoce, tym będą on bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne a także dłużej zachowają trwałość podczas transportu.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex