Komunikat Sadowniczy z dnia 12.06.2017r.- maliny ochrona

Obfite opady deszczu, w wielu rejonach kraju bardzo sprzyjają porażeniu roślin przez szarą pleśń, zamieranie pędów malin i rdzę maliny.

Szara pleśń i zamieranie pędów malin

Choroba może być przyczyną znacznych strat na plantacjach maliny, z powodu zamierania pędów i gnicia owoców. Infekcji ulegają wszystkie organy nadziemne. W warunkach wysokiej wilgotności dochodzi do masowego porażenia kwiatów, w różnej fazie ich rozwoju, (te brunatnieją i zamierają, stanowiąc główne źródło infekcji owoców).

Na chorych owocach pojawiają się gnilne plamy, pokrywające się charakterystycznym, szarym, puszystym nalotem
grzybni i zarodników konidialnych. Infekcji ulegają także latorośle maliny.

Charakterystycznym objawem są rozległe, jasno-brązowe plamy rozwijające się w różnych miejscach pędu. Porażone pędy słabiej rosną i stają się bardzo podatne na przemarzanie. Silnie porażone pędy zamierają, tym bardziej, że są one zazwyczaj silnie uszkadzane przez mróz.

Zwalczanie: Kontynuujemy zwalczanie z zachowaniem karencji fungicydów.

Zalecane fungicydy ograniczają jednocześnie zamieranie pędów malin.
Ochronę intensyfikujemy szczególnie w okresach deszczowych.

Polecane fungicydy:
– pirymetanil Pyrus 400 SC – dawka 2,0 l/ha, karencja 3 dni
– iprodion: Iprodione 500 SC dawka 1,5 l/ha, karencja 3 dni
– tiuramowe- zgodnie z rejestracją (Sadoplon 75 WP – dawka 3,0/ha karencja 28 dni)
Signum 33 WG dawka 1,8 kg/ha, karencja 3 dni
Teldor 500 SC dawka 1,5/ha, karencja 1 dzień

Nowe rejestracje to:
Luna Sensation 500 SC dawka 0,6 -0,8 l/ha (rejestracja na zamieranie pędów malin i szarą
pleśń oraz na rdzę maliny) -ten produkt wybieramy w temperaturze>12C, karencja 7 dni
Topsin M 500 SC dawka 1,5 l/ha stosujemy tylko 1x, karencja 14 dni
– wybrane fungicydy na bazie kaptanu zgodnie z rejestracją

Więcej zabiegów i wyższe dawki fungicydów stosuje się w warunkach sprzyjających chorobie, a więc w lata wilgotne i na zagęszczonych plantacjach.
Do fungicydów kontaktowych polecamy dodatek zwilżacza Prolonger.
Powoduje on lepsze zatrzymanie i „rozciągnięcie” kropli oprysku na powierzchni liścia, a więc i ograniczenie zmycia przez deszcz, zwiększa też penetrację miejsc trudnodostępnych.

Dawkowanie- podaje się go w ilości w zależności od użytego preparatu:
kontaktowe – 300-400 ml/ha, systemiczne – 200- 300 ml/ha.

Rdza maliny

Choroba występuje przy wysokiej wilgotności powietrza oraz w temperaturze 18-21C, na wielu plantacjach są już widoczne objawy rdzy na liściach. Silnie porażone liście przedwcześnie opadają, co powoduje osłabienie roślin, w konsekwencji spadek ich mrozoodporności, słabszy wzrost wiosną i gorsze plonowanie. Objawy rdzy maliny mogą
występować także na owocach ( były spotykane na wyjątkowo wrażliwej odmianie Polka) i pędach.

Zwalczanie– Kontynuujemy zwalczanie choroby, które powinno być rozpoczęte wiosną, najlepiej zanim pojawią się pierwsze objawy.

Na malinach owocujących na pędach rocznych przed kwitnieniem można stosować:
Zato 50 WG -zastosować 2 x do kwitnienia (preparat polecany również do zwalczania
zamierania pędów malin) dawka 0,2 kg/ha.
Luna Experience 400 SC (fluopyram, tebukonazol)- to nowa rejestracja w malinach, dawka 0,6 l/ha (preparat również ogranicza zamieranie pędów malin), stosujemy do początku fazy kwitnienia odmian jesiennych, dawka 0,6 l/ha
-Działanie ograniczające rdzę ma także fungicyd Signum 33 WG – polecamy więc wybierać go w pierwszej kolejności do walki z szarą pleśnią.

Po kwitnieniu na malinach owocujących na pędach dwuletnich polecana jest:
Luna Sensation 500 SC (fluopyram i trifloksystrobina)– kolejna nowa rejestracja w malinach na rdzę a także na zamieranie pędów malin i szarą pleśń, dawka 0,6-0,8, maksymalnie można wykonać 2 zabiegi w sezonie, 7 dni karencji.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex.