Komunikat sadowniczy z dnia 11.04.2015 – parch jabłoni

zarodniki parch 11.04.16Dział doradztwa Agrosimex wydał kolejny komunikat opisujące dynamikę rozwoju pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis w wybranych lokalizacjach.

Obserwacja dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzona dnia 11.04 wykazała, że na liściach wszystkich ocenianych odmian pseudotecja osiągnęły już maksymalną dojrzałość, czyli kwalifikowano je do 5 stadium rozwoju, a pojedyncze owocniki znajdywały się także w 4 stadium rozwoju. Zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały oliwkowe zabarwienie, co świadczy o ich dojrzałości i zdolności do wysiewów. Co potwierdziły odnotowane zarodniki workowe analizowane za pomocą urządzenia do monitoringu – Sporetrap. Ilość zliczonych zarodników w ostatnich dniach była zdecydowanie większa niż w zeszłym tygodniu, w weekend został odnotowany największy do tej pory wysiew rzędu około 1000 zarodników w m3. W tym czasie wystąpiły już pierwsze stwarzające wyraźne zagrożenie infekcje (w rejonie Wielkopolski oraz Sandomierza). Wysoka wilgotność powietrza powoduje samoczynne uwalniane się zarodników workowych z worków. Zaistniałe sytuacje w ostatnich dniach potwierdzają pełną gotowość, zdolność oraz dojrzałość zarodników workowych do wysiewu i dokonywania pierwszych silnych i znaczących infekcji również w rejonie grójeckim.

Idared Gala Gloster

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi jest w przypadku: odmiany ‘Ligol’ (Niemirowice) w tym czasie 97 % badanych pseudotecjów wykazało maksymalną dojrzałość, 92% w przypadku odmiany ‘Gala’ (Potycz), a 94 % pseudotecjów odmiany ‘Idared’ (Błędów) oraz ‘Sampion’ (Koprzywna)  i  Gloster (Kazimierków), także po 94% znajdowało się w 5 stopniu rozwoju. Natomiast dynamika dojrzałości owocników w przypadku odmiany ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) wynosiła 90%. W przypadku IV stadium rozwoju tj. owocnik z 10-30% worków z zarodnikami workowymi. Najwięcej było ich na odmianie – ‘Jonagold’(Wola Łęczeszycka) – 10% i ‘Gala’ (Potycz) –  8%. W przypadku odmiany ‘Sampion’ (Koprzywna) i ‘Gloster’ (Kazimierków) oraz ‘Idared’ (Błędów) po 6%. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju było na odmianie ‘Ligol’ (Niemirowice) – 3%.

Ligol Slajd6 Szampion

Obecne wypełnienie owocników grzyba V.inaequalis workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na 75-80%. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (optymalna 15C), opad deszczu lub też wysoka wilgotność powietrza mogą przyczynić się do pierwszych silnych wysiewów i infekcji pierwotnych.

Karolina Felczak