Komunikat sadowniczy z dnia 10.04.2015 – nawożenie sadów

nawózWyjątkowo ciepła zima i bardzo wczesna wiosna, która wyhamowała pod koniec marca i w pierwszych dniach kwietnia, wpłynęły podwójnie negatywnie na: gromadzenie składników pokarmowych w pędach drzew i krzewów owocowych jesienią (w wielu sadach nie wykonano jesiennego oprysku sadów mocznikiem, borem i cynkiem) a w okresie zimy, kiedy gleba była nie zamarznięta zachodziły procesy wymywania azotu i jego mineralizacji związane z aktywnością mikrobiologiczną gleb.

Aktualna sytuacja w sadach

Słabiej odżywione drzewa, które wydały trzeci rok z rzędu bardzo wysokie plony szybko zużyją składniki pokarmowe zgromadzone jesienią w drewnie i bardzo wcześnie będą potrzebowały pobrać je z gleby oczywiście pod warunkiem, że azot, fosfor, potas,magnez, wapń i siarka oraz mikroskładniki będą w roztworze glebowym w dostatecznej ilości, gleba będzie dostatecznie ciepła a system korzeniowy sprawny aby je pobrać. Dlatego też aby zapewnić dobry start i prawidłowe zaopatrzenie drzew w składniki pokarmowe od samego początku wegetacji pierwsza dawka łatwo dostępnego azotu powinna być zastosowana minimum 20-30 dni przed kwitnieniem najlepiej w nawozach wieloskładnikowych.

Dobre wykorzystanie azotu

Do dobrego wykorzystanie azotu niezbędna jest odpowiednia zawartość w glebie potasu, magnezu, siarki, wapnia oraz miedzi i molibdenu oraz odpowiednia żyzność gleby i jej sprawność biologiczna. Do nawożenia młodych sadów, przynajmniej do 8 roku zdecydowanie lepiej używać bezchlorkowych nawozów NPK w których potas występuje w postaci siarczanu potasu. To właśnie dla potasu w postaci siarczanowej a nie chlorku potasu zawartego w soli potasowej stosujemy w sadach nawozy bezchlorkowe. Bardzo ważna sprawą jest tez dobór odpowiedniego nawozu w którym proporcje składników pokarmowych dostosowane są do zasobności gleb w danym gospodarstwie.

Nawożenie fosforem

W większości sadów gleby maja średnią lub wysoką zasobność fosforu, dlatego też doskonałym nawozem, który idealnie pasuje do wczesnowiosennego nawożenia sadów jest Rosafert 10-8-24 lub 15-5-20. Wysoka koncentracja potasu i odpowiednie proporcje azotu i fosforu powodują, że koszt nawożenia sadów tym nawozem jest relatywnie najniższy, bo wnosimy startową dawkę łatwo dostępnego azotu, ilość fosforu, która zapewni stałe zaopatrzenie gleby w ten składnik i wysoką dawkę potasu, która zaspokoi potrzeby drzew.

Który nawóz wybrać do nawożenia upraw sadowniczych aby nawożenie było efektywne a jednocześnie najtańsze przy dawce potasu 100kg/ha

tabela 1

Potas i cynk – wczesna wiosnaFosfiron Cu

Wczesna wiosna z jednej strony cieszy ale też stwarza ryzyko wystąpienia w okresie kwitnienia wiosennych przymrozków, dlatego tez należy podnieść w pędach koncentracje potasu i cynku, składników, które maja największy wpływ na odporność drzew na niskie temperatury. Po ostatnim ochłodzeniu w celu zapewnienia dostatecznej energii do procesów życiowych warto zastosować Fosfiron Cu lub Mg. Fosforyny zawarte w tych nawozach są doskonale pobierane przez korę, pąki i liście drzew, łatwo i szybko transportowane do miejsc gdzie są najbardziej potrzebne dostarczając energii niezbędnej do przemian biochemicznych w roślinie. Ponadto stymulują produkcję fitoaleksyn, zwiększając zdrowotność roślin. W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu drzew owocowych należy wczesna wiosną wykonać następujące zabiegi nawozowe:

tabela 2

 

Krzysztof Zachaj

Info Karta