Komunikat sadowniczy z dnia 08.06.2017r.- jabłonie ochrona

Obecnie wkraczamy w kolejną fazę rozwoju parcha, czyli infekcji wtórnych. Pula zarodników workowych się wyczerpuje. Z obserwacji wynika, że w centralnej części kraju oraz na Kujawach i Wielkopolsce zostało tylko kilka procent zarodników workowych zdolnych do wysiewów. W południowych regionach sadowniczych (Sandomierz, Lubelszczyzna, Nowy Sącz) okres infekcji pierwotnych już się zakończył.

W związku z tym, należy zaplanować ochronę przed parchem w drugiej części sezonu. Większość sadów towarowych jest wolna od parcha i tam należy kontynuować ochronę zapobiegawczą liści i zawiązków, wykonując co ok. 10 dni zabieg jednym z preparatów zapobiegawczych polecanych w tym okresie. Z drugiej strony, jest niewielka ilość sadów, w których występuje niskie/średnie porażenie parchem liści ale również owoców.

W zależności od sytuacji poleca się następujący program ochrony:

I Wariant – sady wolne od parcha, ochrona zapobiegawcza:
Merpan/Malvin/Captan – 1,9 kg/ha
Delan Pro – 2,5 l/ha
Aplosar/Thiram Granuflo – 3 kg/ha
Penncozeb/Vondozeb – 2 kg/ha
II Wariant – sady w których występują plamy parcha, ochrona wyniszczająco, interwencyjno-
zapobiegawcza:
Shavit Plus – 2 kg/ha
Difo/Score – 0,2 l/ha łącznie z jednym z preparatów kontaktowych wymienionych powyżej
UWAGA – jeśli będzie to uzasadnione, należy powtórzyć ten zabieg na 5-6 dni a następnie kontynuować ochronę zapobiegawczą latem wg. zaleceń.

Mączniak

Wiele sadów udało się skutecznie ochronić przed mączniakiem do tej pory, stosując intensywny program, jeśli od początku wegetacji włącznie z preparatami siarkowymi zostało wykonane 8-10 zabiegów przeciwko tej chorobie. Obecnie ważne jest, aby nie poprzestać na tym i kontynuować ochronę przez następne 4-6 tygodni w okresie intensywnego rozwoju liści i pędów, ale również silnych infekcji wtórnych. Szczególnie narażone na
porażenie mączniakiem są odmiany: Idared, Lobo, Cortland, Paulared, Red Jonaprince i inne Jonagoldy, Alwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę młodych sadów tegorocznych i dwu, trzyletnich, w których obserwuje się intensywny wzrost wegetatywny przez całe lato i są one narażone na infekcje wtórne mączniakiem.

Zalecenia ochrony:
Stosując rotację grup chemicznych, oraz uwzględniając ilość wykonanych do tej pory zabiegów preparatami z poszczególnych grup chemicznych, polecamy zabiegi w odstępach ok. 10 dniowych:
Nimrod – 0,9 l/ha
Kendo – 0,4 l/ha
Shavit Plus – 2 kg/ha
Bumper – 0,3 l/ha
Domark – 0,4 l/ha
Discus/Zato – 0,2 kg/ha
Możliwa ochrona łącznie z parchem.

Owocówka jabłkóweczka

Aktualnie mamy bardzo ważny okres w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki. Jesteśmy w kluczowym momencie do skutecznego zwalczania pierwszego pokolenia letniego. Populacja tego szkodnika od 2-3 sezonów zdecydowanie wzrosła i stanowi duże zagrożenie w sadach jabłoniowych. Jednocześnie liczebność pierwszego pokolenia jest zazwyczaj wyższa niż drugiego. W związku z tym należy zaplanować i zrealizować skuteczny program ochrony, szczególnie w tych sadach, w których u ubiegłym sezonie doszło do uszkodzenia części plonu przez larwy owocówki. Aby odnieść sukces w ochronie, niezbędne jest wykorzystanie monitoringu w połączeniu z precyzyjnymi zabiegami,
wykorzystując typowe insektycydy w określonych fazach rozwojowych szkodnika. Obecnie monitoring, w większości regionów sadowniczych wskazuje na fazę rozwojową owocówki „czarna główka”. Masowe loty motyli notowane
były na przełomie maja i czerwca, co daje podstawę do wykonania w najbliższych 2-3 dniach zabiegu zwalczającego w tej fazie. Z uwagi na rozciągnięte w czasie loty motyli i aktywność szkodnika nawet pomiędzy „masowymi lotami”, polecamy program dwóch zabiegów zwalczających owocówkę w pierwszym pokoleniu:

Zalecenia ochrony:
Pierwszy zabieg na pierwsze pokolenie w fazie „czarnej główki”:
Imidan – 1,25 kg/ha
Po ok. 14-18 dniach od tego zabiegu, wg. sygnalizacji:
Coragen – 0,175 l/ha

Imidan 40 WG jest środkiem w formie granulatu z nową substancją czynną fosmet należącą do grupy insektycydów fosforoorganicznych. Rejestracja w Polsce obejmuje zwalczanie owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni i gruszy w dawce 1,25 kg/ha.
Imidan 40 WG wykazuje szerokie spektrum działania na wszystkie fazy rozwojowe owadów: jaja, larwy, osobniki dorosłe. Najbardziej skuteczny jest w fazie rozwojowej zwanej „czarną główką”.
Imidan 40 WG jest absorbowany przez warstwę woskową roślin, co zabezpiecza przed spłukiwaniem środka i zwiększa jego dostępność dla zwalczanych owadów.
Imidan 40 WG działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC. Optymalne pH cieczy roboczej 5,5 stąd sugeruje się zakwaszenie wody używając np. nawozu ROSAPHOS.
Imidan 40 WG nie jest uciążliwy dla środowiska, nie akumuluje się w glebie.

Polecany program zabezpieczy również przed różnymi gatunkami zwójek, które aktualnie zaczynają być aktywne – od kilku dni obserwujemy również loty motyli zwójki siatkóweczki.

Robert Binkiewicz, Doradca Sadowniczy Agrosimex