Komunikat sadowniczy z dnia 07.04.2014 – Zalecenia ochrony dla śliw

Komunikat sadowniczy zawiera informacje o ochronie przed szkodnikami oraz torbielą śliw.

Szkodniki – przędziorek owocowiec, pordzewiacze i mszyce

W przypadku przędziorka owocowca, pordzewiaczy i mszyc – bardzo ważne są zabiegi wykonane w okresie przed kwitnieniem, które ułatwiają kontrolę nad tymi groźnymi szkodnikami w okresie lata

Przędziorki w miarę ocieplenia zaczną masowo wylęgać się z jaj, najintensywniej w okresie białego pąka śliw, z kolei pordzewiacze stopniowo opuszczają swoje zimowe kryjówki, zasiedlając rozwijające się pąki, gdzie u podstawy liści i na ich dolnej stronie składają liczne jaja. Obecnie w czasie pękania i rozwijania się pąków wylęgają się również larwy mszyc.

Próg zagrożenia:

  •   przędziorek – w fazie białego pąka – średnio 3 i więcej form ruchomych/1 liść
  •   pordzewiacz – 10 osobników/1 pąk lub 20 osobników na 10 cm bieżących pędu
  •   mszyce – 1 drzewo z koloniami mszyc

Objawy żerowania:

  • Przy silnym opanowaniu liści śliw przez przędziorki liście szarzeją, żółkną, brązowieją i przedwcześnie opadają. Drzewa takie zawiązują mało pąków kwiatowych na rok następny, a owoce są drobne i niesmaczne.
  • Z kolei na młodych pędach śliw zasiedlonych przez pordzewiacza śliwowego występują marmurkowe, ceglastoczerwone przebarwienia i pękające skorkowacenia. Wierzchołki pędów mają skrócone międzywęźla. Często tworzą się tzw. czarcie miotły – licznie wybijające pędy bliżej wierzchołka. Liście śliw są mniejsze, pomarszczone, bardziej sztywne i kruche (mają też wyraźnie grubsze nerwy). Przybierają brązowe zabarwienie. Z czasem porażone liście opadają a wierzchołki pędów zasychają. Bardzo wyhamowuje to wzrost młodych drzewek. Niestety ślady żerowania szkodnika mogą często również wystąpić na skórce śliwek.

Pirimor 500 WG + Flipper – wymaga bezwzględnie wyższych temperatur w trakcie i 2-3 dni po jego aplikacji (niezbędne minimum to 18°C), wysokiej wilgotności powietrza (np. ciepły wieczór) oraz bezwietrznej pogody. Jeśli pogoda jest chłodna i wietrzna lepiej wstrzymać się z wykonaniem zabiegu kilka dni i ten przeprowadzić w optymalnych warunkach pogodowych.

Ortus 05 SC + Flipper – wymagana dawka na pordzewiacze to 1,5 l/ha, zabieg wykonujemy w ciepły dzień, używając minimum 750 l cieczy (zależy to m.in. od wielkości drzew)

Dla Mospilanu i Calypso + Flipper minimalna temperatura w trakcie zabiegu to 10°C, lepiej aby była jednak wyższa (wówczas szkodniki intensywniej żerują) i miała tendencję wzrostową

Choroby – torbiel śliw

Choroba występuje tylko na śliwach, w niektóre lata zaskakuje sadowników, powodując zniekształcenie młodych owoców, które ponadto nie mają pestek, a ich miąższ jest skórzasty, łykowaty. Po wystąpieniu objawów choroby walka z nią jest już niemożliwa (można jedynie usunąć torbielowate owoce z sadu, aby obniżyć presję choroby w kolejnym roku).

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć przebiegu pogody w kolejnych tygodniach wegetacji przeprowadza się zabieg profilaktyczny, zapobiegający ewentualnemu ujawnieniu się choroby w sadzie.
Początek białego pąka jest optymalnym momentem na przeprowadzenie zabiegu Syllitem 65 WP w dawce 1,5 kg/ha (nie zawyżać dawki, gdyż taka jest wówczas toksyczna dla pszczół a prewencja wydłuża się do 30 dni)