Komunikat sadowniczy z dnia 06.04.2017r.- chwasty w truskawce

W ostatnich dniach przyszła ciepła wiosna, wcześniej w wielu rejonach kraju padały miejscami intensywne opady deszczu i zapowiadane są kolejne, gleba jest bardzo wilgotna, ponadto w ostatnich dniach panowały bardzo wysokie temperatury. Są to warunki bardzo sprzyjające wschodom chwastów, zarówno dwuliściennych jak i jednoliściennych i ich intensywnemu rozwojowi.

Chwasty można stwierdzić zarówno na plantacjach, na których zastosowano wcześniej herbicydy doglebowe (te działają skutecznie tylko na określoną grupę chwastów, więc te z grupy chwastów średnio wrażliwych lub odpornych będą sukcesywnie kiełkować), jak i na tych, które nie były traktowane herbicydami. Należy ocenić więc obecną sytuację i podjąć kolejne działania ograniczające potencjalne zachwaszczenie plantacji.

-Jeśli zastosowane jesienią herbicydy doglebowe dobrze zadziałały i plantacja jest praktycznie czysta (czasami obserwuje się tylko pojedyncze chwasty, które można zniszczyć mechanicznie lub ręcznie, gracując je punktowo) należy dalej obserwować plantację i zareagować po zauważeniu wschodów chwastów.
-Jeśli plantacja była przykrywana osłonami i te zostały zdjęte w ostatnich dniach, a producent zabezpieczył jesienią plantację herbicydem doglebowym, teraz powinien ocenić efektywność tego zabiegu. Jeśli te zadziałały dobrze, a planuje się ściółkowanie plantacji słomą (zostało już mało czasu do kwitnienia wczesnych odmian) będzie to wystarczające zabezpieczenie przed chwastami

Wielu producentów przykrywa truskawki osłonami, co niestety przyspiesza wzrost i rozwój chwastów.
Wielu producentów przykrywa truskawki osłonami, co niestety przyspiesza wzrost i rozwój chwastów.

Na plantacjach w gruncie odkrytym:

– Jeśli po zastosowaniu herbicydów jesienią pojawiają się obecnie na plantacji licznie wschodzące chwasty, w tym jednoliścienne, można zaplanować zabiegi mechaniczne, prowadzone do kwitnienia (jednak te przerwą działanie herbicydu doglebowego podanego jesienią), następnie tuż przed kwitnieniem -ściółkowanie plantacji lub sięgnąć po kolejną grupę herbicydów (opisane niżej).
– Jeśli nie zastosowano herbicydu jesienią, oceniamy na plantacji gatunki chwastów i ich fazy rozwojowe. Jeśli chwasty są zaawansowane w rozwoju (dwuliścienne starsze niż 3 liście właściwe a jednoliścienne starsze niż faza 2 liście -krzewienie) konieczne jest ich mechaniczne/ręczne zniszczenie, gdyż herbicydy najlepiej zadziałają, jeśli będą podane najpóźniej we wskazanych fazach rozwojowych chwastów, a bliżej kwitnienia, po zauważeniu pierwszych kiełkujących chwastów, zaplanować herbicydy działające na wschodzące chwasty

– Jeśli zastosowano wiosną herbicyd doglebowy, a pojawią się kiełkujące chwasty, sięgnąć po kolejną grupę herbicydów

Zbyt zaawansowana faza rozwojowa chwastów do skutecznego działania herbicydów.
Zbyt zaawansowana faza rozwojowa chwastów do skutecznego działania herbicydów.

Poza herbicydami doglebowymi, które wstrzymują wschody chwastów (były opisane w poprzednim e mailu) jest grupa herbicydów ograniczających zachwaszczenie w momencie wschodów chwastów do ściśle określonej fazy rozwojowej chwastów (są pobierane przez korzenie wschodzących chwastów i również przez ich liście ). Jest to czasami niezbędne uzupełnienie dla herbicydów doglebowych, które „przepuszczają ” część gatunków chwastów. Po tą grupę sięgamy najczęściej jakiś czas po aplikacji herbicydów doglebowych, jeśli zauważy się nowe kiełkujące chwasty lub jako pierwszy zabieg ograniczający zachwaszczenie, po wcześniej wykonanych zabiegach mechanicznych.

Czasami niezbędne są wiosną mechaniczne zabiegi odchwaszczające, przed aplikacją herbicydów.
Czasami niezbędne są wiosną mechaniczne zabiegi odchwaszczające, przed aplikacją
herbicydów.

Herbicydy do stosowania przed lub wkrótce po wschodach chwastów, pobierane przez liście i korzenie.

 

Goltix Compact 90 WG (metamitron) – to preparaty pobierane przez korzenie i liście chwastów. Goltix Compact 90 WG należy stosować tuż przed wschodami lub na wschodzące chwasty w fazie liścienie-2-3 liście właściwe. Jeśli spóźnimy się z zabiegiem – spadnie jego efektywność.
Dawki:
Nastąpiły zmiany w etykiecie rejestracyjnej herbicydu Goltix Compact 90 WG, nie jest już aktualna dawka jednorazowa 3 kg/ha, wg najnowszej etykiety możliwa jest aplikacja dwukrotna po 0,6-0,8 kg/ha.
Stosując dawki dzielone, ważne jest, aby aplikować herbicyd w optymalnych fazach rozwojowych chwastów– liścienie do 2-3 liści właściwych.
Jeśli chwasty będą bardziej zaawansowane w rozwoju skuteczność herbicydu będzie niższa.

Herbicydy oparte na metamitronie należy ostrożnie stosować na plantacjach odmian wrażliwych na tę substancję aktywną, są to między innymi Elsanta, Kent i Elkat , Flair.
Jeżeli nie jest możliwa rezygnacja z Goltixu Compact 90 WG, aplikujemy go wyłącznie w dolnych zalecanych dawkach lub rezygnujemy z tego herbicydu.
Niestety nie ma aktualnych opracowań dotyczących wrażliwości obecnych na rynku odmian truskawek na zarejestrowane w Polsce herbicydy. Dlatego sadząc nowe/niesprawdzone w gospodarstwie odmiany lepiej jest stosować niższe zarejestrowane dawki herbicydów lub z nich zrezygnować.
Goltix Compact 90 WG zwalcza wiele jednorocznych gatunków chwastów dwuliściennych i
niektóre jednoliścienne:
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np. perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.

Essentials_Herbicide_5kg Goltix Compact
Goltix Compact 90WG

Herbicydy polecane po wschodach chwastów:

Beetup Trio 180 SC (fenmedifam, desmedifam, etofumesat)
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Pierwszy zabieg najlepiej jest wykonać na
kiełkujące chwasty -w fazie liścieni. Optymalna temperatura wymagana przy opryskiwaniu wynosi 12-20C.
Polecane są dawki dzielone 3 x po 1,5 l/ha– bezpośrednio po wschodach chwastów i kolejne po 7-14 dniach, zarówno na plantacjach nowo założonych jak i starszych; inny wariant to dwukrotna aplikacja 2 x 2,0 l/ha – tylko na plantacjach 1 rocznych i starszych.

Odmiany wrażliwe to np. Albion, Capitola, Darselect, Marmolada, Onebor, Dana, a średnio wrażliwe to: Elsanta, Kent, Melody.
Herbicydy te zwalczają roczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne :

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty.
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.

 

Graminicydy – herbicydy dolistne o działaniu układowym przeznaczone do zwalczanie chwastów jednoliściennych.
Pobierane są przez liście, a następnie przemieszczane do korzeni i rozłogów chwastów. Ich działanie na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest w dobrych warunkach pogodowych po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Pełny efekt uwidacznia się po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Lepszemu działaniu tych herbicydów sprzyjaja intensywny wzrost chwastów i ciepła pogoda (temperatura >12 C). Jako preparaty selektywne dla truskawki – mogą być stosowane bez osłon.

Optymalna faza rozwojowa chwastów, dająca gwarancje dobrej skuteczności działania to: dla chwastów prosowatych 2 liście – krzewienie się, z kolei dla perzu – stadium 4-6 liści (około 15 cm wysokości).

Selekt Super 120 EC (kletodym)dawka 0,8l/ha na chwasty prosowate – do 2,0 l/ha– na perz, stosujemy 1 x w sezonie, najlepiej w fazie 2-5 liści.

środek chwastobojczy
Select Super 120EC

Inne zarejestrowane to między innymi: Targa Super 05 EC/ Targa 10 EC ( chizalofopu P-etylu), Focus Ultra 100 EC (cykloksydym) Agil -S100 EC (propachizafop)– ten graminicyd można stosować jedynie po zbiorach owoców

W międzyrzędziach plantacji (z osłonami) Basta 150 SL 4l/ha lub 3,2 l/ha + siarczan amonu 10 kg/ha.

Wysoką skuteczność działania herbicydów, bez ryzyka uszkodzenia roślin truskawek gwarantuje przestrzeganie zasad stosowania podawanych przez producenta w formie etykiety i instrukcji dołączonej do opakowania.

Barbara Błaszczyńska