Komunikat sadowniczy z dnia 04.08.2017r.- porzeczki po zbiorach

Na większości plantacjach zakończyły się zbiory porzeczek. Obecnie konieczne jest zabezpieczenie plantacji przed niektórymi chorobami i szkodnikami.

Opadzina liści porzeczki – antraknoza i rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Na plantacjach, na których w bieżącym sezonie wystąpiły objawy tych chorób, bezpośrednio po zbiorach owoców, powinno się zaplanować 1- 2 opryskiwania co 10-14 dni, które pozwalają ograniczyć nasilenie tych chorób w bieżącym sezonie i ograniczyć ich presję w następnym roku. Jest to ważne, gdyż deszczowa pogoda w czerwcu i lipcu bardzo sprzyjała porażeniu przez te choroby, a ponadto większość uprawianych odmian porzeczki jest w średnim lub dużym stopniu na nie podatna. Odmiany wymagające ochrony przeciwko antraknozie liści i jednocześnie podatne na rdzę to: Ben Alder, Ben Tirran, Bona, Ojebyn.

Zwalczanie:

– Zato 50 WG -dawka 0,2 kg/ha
– preparaty oparte na mankozebie zgodnie z rejestracją
– Topsin M 500 SC – dawka 1,5 l/ha
– Yamato 303 SE- dawka  1,2-1,5 l/ha

Wszystkie poza mankozebem ograniczają jednocześnie amerykańskiego mączniaka agrestu.

Amerykański mączniak agrestu

Przy dużym nasileniu choroby opryskiwanie wykonać jak najszybciej po zbiorze owoców, a kolejne- po upływie 10-14 dni. Odmiany odporne na chorobę: Tisel, Ruben, Ores, Ruben, Gofert, odmiany wrażliwe – Ben Lomond, Ben Nevis, Ceres.

Zwalczanie:

– preparaty siarkowe Siarkol 80 WP – dawka 3,0-5,0 kg/ha (stosując dolistne nawozy siarkowe np. Microthiol 80 WG uzyskamy efekt ograniczenia choroby)
Zato 50 WG – dawka 0,2 kg/ha
Topsin M 500 SC – dawka 1,5 l/ha
Yamato 303 SE- dawka 1,2-1,5 l/ha

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy i porzeczkowiak liściowy

Na silnie porażonych plantacjach należy wykonać zabiegi zwalczające krótko po zbiorach i powtórzyć 1-2x w odstępach 10 dni.

Próg zagrożenia:
pryszczarek porzeczkowiec pędowy – 10 uszkodzonych pędów (ślady żerowania larw pod skórką) w próbie przejrzanych 200 jednorocznych i losowo wybranych pędów
pryszczarek porzeczkowiak liściowy – 20 zasiedlonych przez larwy wierzchołków w próbie 200 losowo wybranych jednorocznych pędów

Na plantacjach, na których przeprowadzono mechaniczny zbiór owoców, wzrasta zagrożenie przez pryszczarka porzeczkowca pędowego oraz przeziernika porzeczkowca

Zwalczanie:

Opryskiwanie jest konieczne, szczególnie po zbiorze mechanicznym owoców, wymienione insektycydy niszczą równocześnie szkodniki zjadające liście oraz ostatnie motyle przeziernika:

Kobe/Mospilan 20 SP – dawka 0,2 kg/ha
Calypso 480 SC – dawka 0,15-0,2 l/ha
Wskazany dodatek zwilżacza np. Flipper.

Przeziernik porzeczkowiec

Opryskiwać w sytuacji licznego występowania szkodnika na plantacji, jeśli ten przekracza próg zagrożenia.
Próg zagrożenia– średnio 15 odłowionych motyli/pułapkę.

Pułapki po zbiorze owoców powinno się powiesić po raz kolejny, aby monitorować bieżące loty.

Zagrożenie na kolejny sezon można również oceniać w okresie prześwietlania krzewów – z 200 krzewów wyciąć u podstawy po jednym jednorocznym pędzie, przeciąć wzdłuż, w celu stwierdzenia gąsienic – próg zagrożenia – 10 % pędów z wyjedzonym rdzeniem lub gąsienicą.

Zwalczanie:

Kobe/Mospilan 20 SP – dawka 0,2 kg/ha
Calypso 480 SC – dawka 0,15-0,2 l/ha
Wskazany dodatek zwilżacza np. Flipper

Przędziorek chmielowiec

W tym sezonie szkodnik występował w dużym nasileniu na tych plantacjach, na których nie był skutecznie zwalczony w pierwszej części sezonu. Skutki żerowania przędziorków w sytuacji przekroczenia przez nie progu zagrożenia oznaczają ograniczenie funkcji liści, co wpłynie negatywnie na prawidłowy rozwój pąków na kolejny sezon, wzrasta też wrażliwość krzewów na przemarzanie.

Próg zagrożenia – średnio 5 stadiów ruchomych przędziorka/liść ( każdorazowo określić zagrożenie przez szkodnika przeglądając od spodu 200 losowo wybranych liści.

Objawy żerowania przędziorka chmielowca na spodniej stronie liścia

Zwalczanie:
– w okresie po zbiorach rejestrację ma jedynie Ortus 05 SC dawka 1,5 l/ha (+ zwilżacz Flipper).
Zabieg ten ograniczy presję szkodników w kolejnym sezonie.

Analiza gleby

Na plantacjach, na których nie wykonywano analizy gleby w ciągu 2-3 ostatnich lat, warto po zbiorach pobrać próby gleby do analizy chemicznej. Jest ona podstawą racjonalnego i kontrolowanego nawożenia i ma zasadnicze znaczenie dla osiągania wysokich plonów dobrej jakości owoców w kolejnym roku.

W tym sezonie w wielu rejonach kraju padały kilkakrotnie bardzo intensywne opady deszczu, wymywając ważne składniki pokarmowe, między innymi magnez, potas i wapń. Ponadto bardzo istotna dla sadownika jest także informacja o aktualnym odczynie gleby. Ma on zasadniczy wpływ np. na dostępność składników pokarmowych.

Niestety sadownicy traktują problem odczynu gleby raczej drugoplanowo. Tymczasem zakwaszenie gleby ogranicza możliwość uzyskania wysokich plonów, nawet przy prawidłowej uprawie i nawożeniu.

Podawanie doglebowe nawozów bez systematycznej kontroli zasobności gleby może skutkować spadkiem wysokości i jakości plonu, to również wyższe koszty (nieuzasadnionego) nawożenia, nie bez znaczenia jest także zanieczyszczenie środowiska.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex