Komunikat sadowniczy z dnia 04.07.2017r.- maliny latem

Trwają zbiory malin letnich, po fali intensywnych opadów deszczu konieczne jest zabezpieczenie owoców przed szarą pleśnią. Zagrożeniem dla dojrzewających owoców może być także muszka plamoskrzydła.

Z kolei maliny jesienne będą wkrótce w fazie kwitnienia, konieczna jest kontynuacja ochrony przed ważnymi chorobami (szara pleśń, rdza maliny). Na plantacjach zagrożonych przez szkodniki – przędziorki i pryszczarka namalinka łodygowego, przeprowadzamy ich zwalczanie.

Przędziorek chmielowiec i malinowiec na malinach jesiennych

Przędziorki to bardzo duże zagrożenie na plantacjach malin przez cały sezon, szkodniki te są groźne przede wszystkim na plantacjach owocujących na pędach jednorocznych. Konieczna jest kontynuacja ochrony po przeprowadzeniu wcześniejszej lustracji plantacji.

Liście z objawami żerowania przędziorków

Przy wykonywaniu pobieżnej lustracji, można niewłaściwie ocenić rosnące szybko zagrożenie.
Próg zagrożenia – przed kwitnieniem, po pełni kwitnienia i dalej co 10-14 dni, przegląda się 3- 4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego, zbieramy liście z dolnej części pędów.
Próg zagrożenia jest bardzo niski – w przypadku odmian owocujących na pędach jednorocznych – dla odmian np. Polana, Polka zabieg jest konieczny po stwierdzeniu tylko 1 sztuki szkodnika na 1 listek liścia złożonego, przez cały sezon.

W warunkach suchej i gorącej pogody, bardzo sprzyjającej dynamicznemu rozwojowi szkodnika, ochronę na odmianach jesiennych, powinno się rozpoczynać nawet przy niższym progu zagrożenia.

Zwalczanie
Ważne jest rozpoczęcie ochrony, zanim populacja szkodnika wymknie się spod kontroli, a więc przy bardzo małej presji szkodnika. Opóźnianie zabiegu oznacza mniejszą jego efektywność.
Przed kwitnieniem polecane są akarycydy:
Safran 018 EC – dawka 0,5 l/ha (96 godzin prewencji)
Ortus 05 SC – dawka 1,5 l/ha
Envidor 240 SC – dawka 0,4 l/ha
Nowa rejestracja:
Koromite 10 EC – dawka 1,25 l/ha, środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe, na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie, stosujemy do 2 x w sezonie, co 7-10 dni, przed kwitnieniem i po zbiorach
Kwitnienie – po pełni kwitnienia:
Ortus 05 SC – dawka 1,5 l/ha, 14 dni karencji, można zastosować 1 x w sezonie
Safran 018 EC – dawka 0,5/ha, 3 dni karencji, stosujemy do 2-ch razy, można stosować pomiędzy zbiorami – zachowując wymaganą karencję 3 dni.
Akarycydy te ograniczają przy okazji przebarwiacza malinowego, na którego brak jest zarejestrowanych insektycydów.

Zabieg z zastosowaniem akarycydów na bazie abamektyny np. Safran 018 EC wykonuje się w dzień pochmurny lub wieczorem, przy minimalnej temperaturze 16C.

Dla podniesienia skuteczności zabiegu – do w.w akarycydów poleca się dodatek zwilżacza. Do produktów na bazie abamektyny polecamy zwilżacz Prolonger, dla pozostałych – Flipper. Zwilżacze plus dobra technika ochrony wpływają na podniesienie skuteczności zabiegu.

Przebarwiacz malinowy

Przebarwiacz malinowy to roztocz z rodziny szpecielowatych. Szpeciel ten początkowo notowany był głównie na odmianie Glen Ample. Niestety przenosi się też na inne odmiany i jest wektorem groźnego wirusa – plamistości liści maliny.

Lustracje – wykonuje się przez cały sezon, poszukując liści z objawami przebarwień i szpecieli na dolnej stronie liści. Niezbędny jest binokular, gdyż szkodniki są niewidoczne gołym okiem, samica ma długość 0,16 mm, a samiec 0,1 mm. Obecność nawet pojedynczych szpecieli oznacza zagrożenie i konieczność podjęcia zwalczania.

Zwalczanie – Niestety brak jest zarejestrowanych insektycydów do walki z tym szkodnikiem, ale jest on ograniczany podczas zwalczania przędziorków (wszystkie zalecane do zwalczania przędziorka akarycydy są skuteczne w zwalczaniu przebarwiacza).

Pryszczarek namalinek łodygowy

Konieczna jest kontynuacja zwalczania na plantacjach zagrożonych.

Próg zagrożenia – lustracje kontynuuje się w lipcu, pryszczarek namalinek łodygowy wymaga zwalczania chemicznego tylko na plantacjach uszkodzonych w ubiegłym roku, jeśli stwierdzono powyżej 5% pędów z objawami żerowania larw szkodnika (po przejrzeniu 4 prób po 50 pędów tegorocznych na obecność jaj lub larw pod skórką).

Zwalczanie – na plantacjach odmian owocujących na pędach jednorocznych, kontynuuje się ochronę.

Zwalczanie wykonuje się w okresie masowego lotu much II pokolenia (w lipcu pojawiają się osobniki II pokolenia).

Polecane insektycydy:
Kobe/Mospilan 20 SP – dawka 0,2 kg/ha
Calypso 480 SC – dawka 0,2 l/ha
– jeden z pyretroidów z deltametryną np. Decis Mega 50 EW – dawka 0,25 l/ha
Wskazany jest dodatek zwilżacza Flipper i dokładne pokrycie cieczą opryskową dolnych odcinków pędów (dawka cieczy do 750 l), najlepiej opryskiwaczem z pomocniczym strumieniem powietrza.
Wymienione insektycydy zwalczają jednocześnie inne szkodniki.

Mszyce

Szkodniki te mogą spowodować na plantacjach dość duże straty bezpośrednie (wysysanie soków z komórek liści i wierzchołków pędów, w wyniku czego te zwijają się i skręcają oraz mają bardzo zahamowany wzrost) i pośrednie (to przenoszenie groźnych dla roślin wirusów).

Niewłaściwie prowadzona walka chemiczna z mszycami sprzyja zawirusowaniu roślin, co jest dużym problemem na plantacjach w Polsce.
Lustracja – Ocenę zagrożenia przez mszyce kontynuuje się co około 2 tygodnie, w każdym terminie przeglądając 200 pędów (4 próby po 50 pędów).
Próg zagrożenia: to powyżej 5% zasiedlonych pędów.

Zwalczanie – przeprowadza się jednocześnie z pryszczarkiem namalinkiem łodygowym.

Muszka plamoskrzydła – zagrożenie na odmianach, które są w fazie dojrzewania owoców

Od 2014 roku ten groźny szkodnik pojawił się w wielu lokalizacjach w Polsce.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym sezonie może stanowić zagrożenie dla dojrzewających malin. Firma Agrosimex prowadzi regularny monitoring lotów muszki i przekazuje informacje o zagrożeniu w wybranych lokalizacjach w ramach usługi Info Karta.
Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) składa jaja do wszystkich stadiów rozwojowych owoców, preferując jednak owoce w pełni dojrzałe. Najszybciej i najsilniej porażane są owoce malina , a także truskawki, borówki amerykańskiej, jeżyny, jagody, wiśni, w mniejszym stopniu śliwy, brzoskwinie i jabłonie.

Zwalczanie: Zabieg jest konieczny na zagrożonych plantacjach w okresie dojrzewania owoców, po 3-4 dniach od stwierdzenia szkodnika w pułapkach lub uzyskaniu informacji o zagrożeniu.
Polecane insektycydy:
Calypso 480 SC – dawka 0,2 l/ha –karencja 14 dni
– pyretroid z deltametryną np. Decis Mega 50 EW – dawka 0,25 l/ha – karencja 7dni
Spin Tor 240 SC – dawka 0,32-0,4 l/ha – karencja 3 dni

Obfite opady deszczu w wielu rejonach kraju bardzo sprzyjają porażeniu roślin przez szarą pleśń, zamieranie pędów malin i rdzę maliny.

Szara pleśń/zamieranie pędów malin

Choroba może być przyczyną znacznych strat na plantacjach maliny, z powodu zamierania pędów i gnicia owoców. Infekcji ulegają wszystkie organy nadziemne. W warunkach wysokiej wilgotności, dochodzi do masowego porażenia kwiatów, w różnej fazie ich rozwoju (te brunatnieją i zamierają, stanowiąc główne źródło infekcji owoców). Na chorych owocach pojawiają się gnilne plamy, pokrywające się charakterystycznym, szarym, puszystym nalotem grzybni i zarodników konidialnych. Infekcji ulegają także latorośle maliny.

Charakterystycznym objawem są rozległe, jasno-brązowe plamy rozwijające się w różnych miejscach pędu. Porażone pędy słabiej rosną i stają się bardzo podatne na przemarzanie. Silnie porażone pędy zamierają, tym bardziej, że są one zazwyczaj silnie uszkadzane przez mróz.

Zwalczanie szarej pleśni kontynuujemy na odmianach letnich i jesiennych i intensyfikujemy szczególnie w okresach deszczowych, z zachowaniem obowiązujących okresów karencji.
Polecane fungicydy:
Pyrus 400 SC – dawka 2,0 l/ha – karencja 3 dni
Iprodione 500 SC – dawka 1,5 l/ha -karencja 3 dni
– tiuramowe- zgodnie z rejestracją (Sadoplon 75 WP – dawka 3,0/ha karencja 28 dni)
Signum 33 WG – dawka 1,8 kg/ha – karencja 3 dni
Teldor 500 SC – dawka 1,5 l/ha – karencja 1 dzień

Nowe rejestracje:
Luna Experience 400 SC (fluopyram, tebukonazol) – dawka 0,6 l/ha (preparat również ogranicza zamieranie pędów malin), stosujemy tylko na malinach jesiennych do początku fazy kwitnienia, dawka 0,6 l/ha
Luna Sensation 500 SC dawka 0,6 -0,8 l/ha (rejestracja na szarą pleśń ,zamieranie pędów malin oraz na rdzę maliny), karencja 7 dni, do zwalczania szarej pleśni preparat stosujemy od początku kwitnienia
Topsin M 500 SC dawka 1,5 l/ha stosujemy tylko 1 x, karencja 14 dni

– wybrane fungicydy na bazie kaptanu zgodnie z rejestracją
Więcej zabiegów i wyższe dawki fungicydów stosuje się w warunkach sprzyjających chorobie, a więc w lata wilgotne i na zagęszczonych plantacjach.

Do fungicydów kontaktowych polecamy dodatek zwilżacza Prolonger. Prolonger powoduje lepsze zatrzymanie i „rozciągnięcie” kropli oprysku na powierzchni liścia, a więc i ograniczenie zmycia przez deszcz, zwiększa też penetrację miejsc trudnodostępnych.

Dawkowanie – podaje się go w ilości w zależności od użytego preparatu: kontaktowe – 300-400 ml/ha, systemiczne – 200 – 300 ml/ha.

Rdza maliny

Choroba występuje przy wysokiej wilgotności powietrza oraz w temperaturze 18-21C, na wielu plantacjach są już widoczne objawy rdzy na liściach. Silnie porażone liście przedwcześnie opadają, co powoduje osłabienie roślin, w konsekwencji spadek ich mrozoodporności, słabszy wzrost wiosną i gorsze plonowanie. Objawy rdzy maliny mogą występować także na owocach (były spotykane na wyjątkowo wrażliwej odmianie Polka) i pędach.

Zwalczanie– Kontynuujemy zwalczanie choroby
Na malinach owocujących na pędach rocznych przed kwitnieniem można stosować:
Zato 50 WG -zastosować 2 x do kwitnienia (preparat polecany również do zwalczania zamierania pędów malin) dawka 0,2 kg/ha.
Nowe rejetracje:
Luna Experience 400 SC (fluopyram, tebukonazol)-dawka 0,6 l/ha (preparat również ogranicza też zamieranie pędów malin), stosujemy do początku fazy kwitnienia odmian jesiennych, dawka 0,6 l/ha
Luna Sensation 500 SC dawka 0,6 -0,8 l/ha (rejestracja na rdzę, szarą pleśń maliny i zamieranie pędów) -ten produkt wybieramy w temperaturze >120C, karencja 7 dni, do zwalczania rdzy maliny preparat stosujemy przed kwitnieniem i kontynuujemy do początku fazy opadania owoców BBCH 15-89

Działanie ograniczające rdzę ma także fungicyd Signum 33 WG – polecamy więc wybierać go w pierwszej kolejności do walki z szarą pleśnią.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex