Komunikat sadowniczy z dn. 9.07.2013 r. – uprawa wiśni

W okresie dojrzewania wiśni – przed zbiorami owoców należy kontynuować zabiegi ochrony. Konieczne są kolejne opryskiwania przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni, preparatami kontaktowymi opartymi na kaptanie: Captan 50 WP, Kaptan zaw. 50 WP  lub tiuramie – Sadoplon 75 WP, wszystkie wymienione mają 7 dni karencji. Konieczne jest więc wykonanie zabiegu chroniącego owoce przed porażeniem 7-10 dni przed planowanymi zbiorami. Jest to ważne, aby zapobiec infekcjom owoców w ostatnich dniach ich dojrzewania, jak również w okresie pozbiorczym, gdyż choroba może ujawnić się dopiero po zebraniu wiśni, w skrzynkach podczas transportu.

Captan 80 WG ma zmienioną rejestrację w stosunku do poprzedniej, między innymi w zakresie wymaganej karencji – ta wynosi już 21 dni.
W okresie do 2-ch tygodni przed zbiorami (a w przypadku zastosowania Kaptanu Plus 71,5 WP – 1 tydzień)  można jeszcze wykonać  zabieg przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych, oczywiście tylko w tych sadach, w których jest to zasadne (jeśli obecnie stwierdza się liczne porażone liście).

Polecane fungicydy to:

  • Carpene 65 WP/Syllit 65 WP,
  • Topsin M 500 SC,
  • Score 250 EC (difenokonazol)

wszystkie o 14 dniowej karencji.

opryski ochrona wiśniPrzypominamy charakterystyczne objawy choroby – na górnej stronie liści tworzą się drobne brunatne plamki o średnicy 1-2 mm, z kolei na dolnej stronie liścia w miejscu plam w okresie długotrwałych opadów deszczu powstają małe, białoszare wzniesienia – owocniki z białokremowymi skupieniami zarodników konidialnych.

Żółknięcie liści wiśni

W wielu sadach w koronie drzew obserwuje się  pożółkłe liście przypominające (na pierwszy rzut oka) objawy choroby, jeśli jednak na spodniej stronie liści brak jest białych punktów (skupienia zarodników) zabieg przeciwko drobnej plamistości liści nie powinien być wykonywany. Przyczyną żółknięcia liści mogą być bowiem również inne, nieinfekcyjne czynniki.

Nasionnice – zwalczanie

Należy również zabezpieczyć owoce przed nasionnicami 2 tygodnie przed planowanym terminem zbioru, również w tych sadach, w których muchy, jak dotąd nie pojawiły się na pułapkach lepowych lub występowały tylko pojedyncze sztuki (poniżej progu zagrożenia, czyli mniej niż średnio 2 szt/pułapkę). Jest ostatnia możliwość zabezpieczenia owoców w sytuacji, gdyby muchy nasionnic zaczęły latać właśnie w okresie krótko przed zbiorami.

Zalecane insektycydy

Calypso 480 SC i  Mospilan 20 SP mają długi 14 dniowy okres karencji. Zabieg ten jest konieczny również w sadach, w których pojawiły się nowe kolonie mszyc lub zauważymy, że odnawiają się kolonie starsze, wcześniej niedostatecznie zwalczone.

Nawożenie wiśni wapniem

Opryskiwania dolistne nawozami wapniowymi powinny być wykonywane jeszcze na 2 i 1 tydzień przed zbiorem wiśni.

Polecamy nawozy wapniowe:

  • Folanx 29 Ca – zawiera mrówczan wapnia i szybko wchłaniany jest przez rośliny, zapewnia doskonały transport Ca do wszystkich części roślin, dawka 2,5 kg/m wysokości korony
  • Metalosate Calcium – dolistny nawóz wapniowy, w którym Ca jest skompleksowany aminokwasami, dawka 1,5-2,0 l/ha
  • Viflo Cal S zawierające wapń i nanosrebro, które dodatkowo stymuluje mechanizmy obronne drzew, jest to unikalne połączenie wapnia i srebra w technologii mikrocząstkowej   3 l/ha 2-3 x przed zbiorami i 1-2x po zbiorach
  • Agrocean Ca z ekstraktem z alg morskich dawka 3 l/ha
  • Rosatop Ca roztwór azotanu wapnia z Mg i mikro 5 l/ha