Komunikat sadowniczy z dn. 6.06.2014 r. – Trudna sytuacja w uprawie truskawek

W wielu rejonach Polski wystąpiły intensywne opady deszczu, które miejscami przekraczały 100 l/m2. To oznacza duże zagrożenie nie tylko dla plonu, ale również i roślin. Obok chorób grzybowych, na plantacjach truskawek stwierdzono na nich choroby bakteryjne, powodujące gnicie owoców i zamieranie roślin.

Szara pleśń

Na plantacjach trwają już zbiory truskawek, ale aby nie dopuścić do ich nadmiernego gnicia z powodu szarej pleśni, konieczna jest kontynuacja ochrony z wykorzystaniem fungicydów o
najkrótszej karencji.

Polecane preparaty do ochrony truskawek przed szarą pleśnią: Switch 62,5 WG (karencja 1 dzień), Signum 33 WG (3 dni), Frupica 440 SC (3 dni), Grisu 500 SC (3 dni), Mythos 300 SC (3 dni), Rovral Aquaflo 500 SC (2 dni), Teldor 500 (1 dzień), Vaxiplant SL – bez karencji, Luna Sensation (3 dni).

Zabiegi należy kontynuować w czasie wzrostu owoców, z bezwzględnym zachowaniem karencji!

szara pleśń bakterie na truskawce

Biała plamistość liści

Panująca pogoda bardzo sprzyja rozwojowi również kolejnej chorobie grzybowej – białej plamistości liści. Odmiany truskawek „Senga Sengana”, również „Kama”, „Real”, „Tarda Vicoda”, „Malling Pandora” i „Aromas” należą do bardzo wrażliwych na baiłą plamistość liści.

Fugicyd Signum 33 WG i biofungicyd Vaxiplant SL ograniczają jednocześnie białą plamistość
liści, szarą pleśń i mączniaka prawdziwego truskawki.

Vaxiplant SL – brak karencji

Vaxiplant SL to biofungicyd – bez karencji (substancja aktywna pochodzenia naturalnego jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska – brak karencji)

W okresie zbioru owoców bardzo przydatny może być Vaxiplant SL – nowy produkt do ograniczania porażenia truskawek przez szarą pleśń, chroniący również przed innym chorobami liściowymi: mączniakiem prawdziwym truskawki, białą plamistością liści truskawki oraz czerwoną plamistością liści truskawki.

Vaxiplant SL jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej ochrony chemicznej. Po zastosowaniu środka roślina zaczyna uruchamiać mechaniczne (odkładanie w ścianie komórkowej grubszej warstwy ligniny) i chemiczne mechanizmy obronne. Dawka 1,0 l/ha –do stosowania pomiędzy kolejnymi zbiorami

Bakterie na plantacjach truskawek w centralnej Polsce

Długotrwale utrzymujące się zwilżenie liści i bardzo duża wilgotność powietrza spowodowana dość obfitymi opadami deszczu w ostatnim tygodniu powoduje wysokie zagrożenie infekcją dokonywaną przez grzyby z rodzaju Botrytis spp. oraz przez bakterie.

Botrytis cinerea jest sprawcą szarej pleśni – najbardziej szkodliwej choroby pojawiającej się na plantacjach truskawek, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności.

Temperatura dzienna ok 20C, niska temperatura panująca w nocy oraz wysoka wilgotność to idealne warunki, które doskonale sprzyjają rozwojowi  patogenicznych bakterii zarówno z rodzaju (Xantomonas spp. jak i Pseudomonas spp. Jak i innych gatunków).

choroby bakteryjne truskawek

Bakterie te uaktywniają się, wytwarzając enzymy pektonolityczne rozkładają tkanki roślinne wobec czego zarodniki szarej pleśni mają łatwy dostęp do dokonania infekcji. Dlatego też mimo solidnie prowadzonej ochrony przeciw temu grzybowi obserwowane jest narastające jego porażenie.

Doradcy naukowo-techniczni z firmy Agrosimex podczas wykonywanej lustracji na plantacjach truskawek w rejonie Białej Rawskiej oraz rejonie grójecko-wareckim zaobserwowali bardzo dużą aktywność tych chorób spowodowanych przez zarówno grzyby, jak i bakterie.

gnicie-truskawek-deformacje-owocu

Gnicie truskawek spowodowane porażeniem bakteryjnym i grzybowym

Na porażonych roślinach, a obecnie i owocach oprócz szarego nalotu zarodników konidialnych szarej pleśni można obserwować przezroczyste lub też żółte wycieki komórek bakteryjnych – główne oznaki etiologiczne porażenia bakteriami.

Na liściach również mogą być obserwowane wodniste plamy sprawiające wrażenie jakby nasiąkniętych wodą. Porażone owoce pokrywają się nalotem szarej pleśni. Wraz z rozwojem choroby plamy na liściach mogą się zlewać ze sobą, z czasem na nich można zaobserwować wycieki bakteryjne, które wysychając przybierają kolor brunatny.

Przy zlokalizowaniu plam blisko nerwów bakterie mogą przeniknąć do tkanki przewodzącej i systemicznie rozprzestrzeniać się do innych części roślin.

W celu ograniczenia występowania tych chorób potrzebna jest ochrona chemiczna nie tylko w czasie kwitnienia, należy również prowadzić obserwacje na plantacjach od kwitnienia (maj) przez okres zbioru (czerwiec) aż do jesieni (wrzesień).

Należy również zadbać o naturalną odporność roślin stosując nawozy w postaci nanocząsteczek Viflo Cal S, które wykazują wyższą skuteczność działania i szybszą penetrację w roślinie.

Obecnie doradcy z działu naukowo-technicznego firmy Agrosimex pracują nad identyfikacją gatunkową bakterii, która w ostatnim czasie dość licznie pojawia się na plantacjach truskawek.

Nawozy stymulujące naturalną odporność

Nawozy wspomagające ochronę chemiczną i stymulujące naturalne mechanizmy obronne są konieczne w warunkach silnej presji chorób, z jaką obecnie mamy do czynienia.

fosfiron mg fosforyn nawózFosfiron

Fosfiron Mg zawiera aktywny fosforyn. Najważniejszym składnikiem tego nawozu fosforynowego jest sam jon fosforynowy, który stymuluje mechanizmy obronne roślin w przypadku ataku grzybów czy bakterii chorobotwórczych.

Jest optymalnym rozwiązaniem w podnoszeniu odporności roślin, stymulacji mechanizmów obronnych jak i w likwidacji niedoborów fosforu i magnezu w okresie niskich temperatur, działający doskonale między innymi w czasie zawiązywania owoców.

Fosfiron oddziałuje fungistatycznie na patogen, czyli opóźniają wzrost komórki grzybowej oraz spowalniają tworzenie spor. To powoduje wydzielanie przez patogen „metabolitów stresu” (licznych związków chemicznych).”Metabolity stresu” są rozpoznawane przez roślinę, która wydziela zwiększone ilości przeciwciał oraz wzmacnia fizyczną strukturę błony i ściany komórkowej. Jedną z reakcji rośliny jest akumulacja fitoaleksyn (ciał odpornościowych), co powoduje odpowiedź układu odpornościowego, porównywalną z tą zachodzącą w ludzkim organizmie. Wzrasta także grubość ściany komórkowej.

Fosfiron Mg zawiera 40% fosforu tj. 560 g w 1 l, 10% magnezu tj. 140 g /l i 0,5%wapnia. Należy go stosować w dawce 2,5-3 l/ha do oprysków dolistnych oraz w dawce 10 l/ha do fertygacji.

Nawóz ten w pewien sposób zabezpiecza także system korzeniowy roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju Phytophtora spp. np. zgnilizną korony truskawki, które są szczególnie aktywne w okresie intensywnych opadów deszczu.

viflo cal s nanosrebroViflo Cal S

Viflo Cal S to kolejny nawóz wspomagający ochronę chemiczną i stymulujący naturalne mechanizmy ochronne To koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin wapniem i nanosrebrem, stymulującym mechanizmy obronne roślin. Jest to pierwszy polski nawóz zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra w technologii Nano (mikrocząsteczki)

Skład chemiczny: wapń 6%, srebro 25 ppm
Dawka: 3 l/ha

Wymienione nawozy można stosować łącznie z fungicydami przeciwko Szarej Pleśni.