Komunikat sadowniczy z dn. 4.07.2014. – Zwalczanie owocówki i zwójkówek – II pokolenie

Od kilku dni rozpoczęły się intensywne loty motyli owocówki jabłkóweczki oraz w większości lokalizacji – zwójki bukóweczki. W ramach sygnalizacji iTrap Polska rozmieściliśmy we wszystkich regionach sadowniczych 39 zdalnych pułapek feromonowych iTrap. System jest bezpłatny i każdy może korzystać z monitoringu tych szkodników po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na platformie  www.itrap-polska.pl

Monitorowane są 3 gatunki: owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka oraz bukóweczka.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną sytuacją na www.itrap-polska.pl.

Owocówka jabłkóweczka – pułapka itrap Mogielnica – 4 lipca 2014
Owocówka jabłkóweczka – pułapka itrap Mogielnica – 4 lipca 2014

Zwójka bukóweczka – pułapka iTrap Mogielnica – 4 lipca 2014Zwójka bukóweczka – pułapka iTrap Mogielnica – 4 lipca 2014

Zwójka bukóweczka – pułapka iTrap Wilga – 4 lipca 2014Zwójka bukóweczka – pułapka iTrap Wilga – 4 lipca 2014

 

W związku z powyższym w ciągu najbliższych dni samice będą składały jaja. Jest to optymalny moment na wykonanie zabiegu zwalczającego w tej fazie jednym z preparatów:

W sadach, gdzie bardzo intensywnie odławiają się motyle chociaż jednego z wymienionych gatunków niezbędny jest zabieg jednym z typowych preparatów:

Coragen 200 SC  –   125-175 ml/ha
Rumo 30WG/Steward 30WG   – 0,17-0,2 kg/ha
Runner 240 SC –  0,4 l/ha

W sadach o niższej presji wymienionych gatunków, ale gdzie dodatkowo występują mszyce, można ten zabieg wykonać jednym z insektycydów:

Calypso 480 SC   –  0,2 l/ha
Mospilan 20 SP   –  0,2 kg/ha

Innym, równie skutecznym rozwiązaniem, jest zabieg w fazie tzw. „czarnej główki”, czyli w momencie wylęgania się larw gąsienic z jaj. Przy optymalnej temperaturze, jaką mamy od kilku dni, faza ta występuję po 7-10 dniach od złożenia jaj przez samice. Jeśli więc pogoda się nie zmieni znacząco, to zabieg ten przypadnie na weekend 12-13 lipca 2014.

Do tego zabiegu polecany jest preparat:

Affirm  095 SG   –  2,5-3 kg/ha