Komunikat sadowniczy z dn. 3.06.2014 r. – Przeziernik porzeczkowiec

Występowanie przeziernika porzeczkowca najłatwiej stwierdzić podczas prześwietlania krzewów  porzeczki czarnej jak i kolorowej po wycięciu pędu. Jego środek jest czarny, rdzeń wyjedzony i wypełniony gruzełkowatymi odchodami żerujących gąsienic. W najmłodszych pędach od późnego lata do wiosny można znaleźć gąsienice przeziernika. Są one białoróżowe z brązo-wawą głową, pod koniec rozwoju dorastają do 30 mm. Pędy uszkodzone przez gąsienice są osłabione, więdną, zasychają i wyłamują się.

Przeziernik porzeczkowiec – Morfologia i biologia

Od końca maja do końca lipca, a nawet do sierpnia, pojawiają się motyle, niebiesko-czarne, długości około 12 mm, z przezroczystymi skrzydłami, rozpiętości 17-21 mm.  Na segmencie odwłoka występują żółte, poprzeczne paski.  Odwłok zakończony jest pęczkiem czarnych włosków.

Motyle przeziernika porzeczkowca można odławiać w pułapki feromonowe. Najczęściej latają od drugiej połowy maja do końca lipca lub początku sierpnia. Największą liczbę osobników dorosłych, czyli maksimum lotów obserwuje się przez 2-4 tygodnie w okresie przed zbiorem owoców a czasami nawet w czasie zbioru. Przeziernik może zniszczyć kilka, a nawet kilkadziesiąt procent jednorocznych pędów, na których byłoby najbardziej obfite owocowanie w następnym roku. W ciągu roku występuje jedno pokolenie szkodnika.

Lustracje i próg zagrożenia

Lustracje należy wykonywać w okresie jesienno-zimowym lub w okresie prześwietlania krzewów. Z 200 krzewów należy wyciąć u podstawy po jednym jednorocznym pędzie, każdy przeciąć wzdłuż w celu stwierdzenia obecności uszkodzeń lub gąsienic przeziernika porzeczkowca. Próg zagrożenia to 10 uszkodzonych pędów z wyjedzonym rdzeniem lub gąsienicą.

Kolejne  lustracje powinno się wykonać w drugiej połowie maja, w czerwcu i lipcu. Pułapki feromonowe  powinny być  zawieszone w połowie maja, przynajmniej 1-2 sztuki na każde 2-3 ha plantacji. Ważne jest ich systematyczne monitorowanie, co 3-4 dni. Średnio 15 odłowionych motyli na jedną pułapkę to próg zagrożenia w tym okresie obserwacji.

przeziernik porzeczkowiec zwalczanie

Zwalczanie przeziernika porzeczkowca

Pierwszy zabieg zwalczający należy wykonać w okresie intensywnego lotu motyli przeziernika i składania jaj – powtórzyć go po 2-3 tygodniach. Mogą być niezbędne 2-3 zabiegi zwalczające. Dzięki pułapkom można wyznaczyć terminy najbardziej intensywnych lotów i  określić  optymalne terminy zabiegów, zanim samice złożą jaja na pędach.

Dobór preparatów – Calypso 480 SC, Karate Zeon 050 CS (pyretroidy w temperaturze do 20°C). Zabieg zwalcza jednocześnie pryszczarka porzeczkowca pędowego i pryszczarka porzeczkowiaka liściowego.