Komunikat sadowniczy z dn. 29.05.2014 – Koniec infekcji pierwotnych parcha jabłoni

Po ostatnich obserwacjach otoczni oraz taśm sporetapów, stwierdziliśmy brak obecności zarodników workowych sprawcy parcha jabłoni. Jest to moment oraz informacja oczekiwana przez wszystkich sadowników, szczególnie w tak trudnym sezonie jak obecny. Od tej pory można zmodyfikować program ochrony, w zależności od sytuacji i presji choroby w danym sadzie.

Niestety w części sadów nie udało się skutecznie ochronić jabłoni i plamy parcha występują zarówno na liściach jak i na owocach. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ zarodniki konidialne rozprzestrzeniają się bardzo łatwo nie tylko podczas opadów, ale również wraz z kroplami rosy, powodując kolejne infekcje, które obecnie trwają w całym kraju.

Wyniszczanie plam zawsze jest trudne i niesie ze sobą ryzyko powstania odporności. Wskazane jest jednak wyeliminowanie ich, aby obniżyć presję choroby i ochronić owoce.

parch-owoc-1 parch-lisc-1

 

 

Zalecenia dalszej ochrony przed parchem

W sadach ochronionych lub tam gdzie występuje bardzo małe porażenie, przez najbliższe 3-4 tygodnie kontynuujemy ochronę zapobiegawczą, stosując środki kontaktowe z różnych grup, w odstępach 5-7 dniowych:

Merpan 80WG/Malvin 80WG/Captan 80WG – 1,9 kg/ha
Delan 700 WG – 0,5-0,75 kg/ha
Armicarb SP – 5 kg/ha
Aplosar 80WG/Thiram Granuflo 80WG/Pomarsol Forte 80WG – 3 kg/ha
Penncozeb 80WP/Vondozeb 75WG – 2 kg/ha
Antracol 70WG – 2-2,25 kg/ha
Polyram 70WG – 2-2,6 kg/ha

W sadach, gdzie występują aktywne plamy parcha, po opadach, jeśli tylko warunki pozwolą, polecany jest zabieg interwencyjno-wyniszczający jednym z preparatów:

Shavit 72 WG – 2 kg/ha
lub
Bumper 250 EC – 0,3 l/ha
Domark 100 EC – 0,4 l/ha
Systemik 125 SL – 0,6 l/ha

(łącznie z jednym z preparatów kontaktowych wymienionych w tabeli powyżej)

Wyżej wymienione preparaty układowe zwalczają również mączniaka.