Komunikat sadowniczy z dn. 27.07.2013 r. – Zalecenia nawozowe nawożenie czereśni, wiśni i porzeczek po zbiorach owoców

Okres po zbiorach owoców czereśni, porzeczek i wiśni jest niezmiernie ważny dla przygotowania do zimy oraz plonowania tych drzew i krzewów w następnym sezonie. Bardzo ważne jest aby na drzewach i krzewach utrzymać jak najdłużej zdrowe liście, które wyprodukują odpowiednią ilość asymilatów, zgromadzą niezbędne składniki pokarmowe w pąkach i pędach aby drzewa mogły z nich skorzystać po ruszeniu wegetacji wiosną przyszłego roku.

Analiza gleby w sadzie

W tym roku bardzo ważnym zabiegiem po zbiorach będą analizy gleby, dzięki którym poznamy zawartość składników pokarmowych i próchnicy. Pełne analizy ogrodnicze (pH, N, P, K, Mg + mikro) gleby z określeniem zawartości próchnicy polecamy wykonać wszędzie tam gdzie nawet krótko wystąpił okresowy nadmiar wody i podtopienia sadów w wyniku intensywnych opadów w maju i czerwcu.

Wykonanie analiz gleby teraz po zbiorach owoców pozwoli nam dobrze zaplanować cały program nawożenia doglebowego z uwzględnieniem: poprawy żyzności i sprawności biologicznej gleb, wapnowania, likwidacji niedoborów fosforu, potasu, magnezu czy boru z zachowaniem optymalnych odstępów pomiędzy poszczególnymi zabiegami nawozowymi szczególnie ważny jest tu odstęp pomiędzy wapnowaniem a nawożeniem PK, który powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie.

Informacji nt. sposobu pobierania próbek gleby, wypożyczania lasek do pobierania próbek oraz zbierania próbek gleby do analiz udzielają Sylwia Witczak, Beata Otulak oraz Zofia Gniadzik z Działu Nawozów Agrosimex. Telefon: 48 66 80 881.

 czereśnie

VIFLO CAL S – 3 l/ha          Kontrola

11.07.2012r

 

  czereśnie 1

VIFLO CAL S – 2 x 3 l/ha          Kontrola

03.08.2012

Program nawożenia dolistnego po zbiorach

W celu zapewnienia dobrej kondycji liści na drzewach i wzmocnienia pąków polecamy wykonać następujące dolistne zabiegi nawozowe:

Cel zabiegu Nawóz Dawka l/kg/ha
Wzmocnienie pąków kwiatowych, stymulacja mechanizmów obronnych Fosfiron Mg

Rosaleaf 1

ASX Fosfor plus

Rosasol 8-50-12

3

3-4

3-4

3-4

Zapobieganie przedwczesnej defoliacji liści, przyspieszenie gojenia ran powstałych podczas zbiorów, profilaktyka chorób kory i drewna. 2 zabiegi co 7-10 dni VIFLO Cal S

VIFLO Chitosol silver

3

5

Likwidacja niedoborów mikroskładników Mikrostar complex + siarczan magnezu 1+6
Likwidacja niedoborów boru, wzmocnienie pąków Rheobor

Bolero

3

1-2

Likwidacja niedoborów potasu, poprawa gospodarki wodnej drzew, zwiększenie koncentracji potasu w pędach oraz przygotowanie drzew do zimy Metalosate Potassium

Rosasol 8-17-41

Rosaleaf 6 (10-5-40)

Siarczan potasu K-Leaf

3-4

3-4

3-4

3-4

Poprawa zaopatrzenia w cynk, zwiększenie odporności na niskie temperatury oraz poprawa przemian hormonalnych zachodzących w stożkach wzrostu po ruszeniu wegetacji wiosennej. Zinc

Mikrostar Zn

ASX Fosfor plus

1

1

3-4