Komunikat sadowniczy z dn. 25.07.2013 r. – Uprawa porzeczki – po zbiorach owoców

Bezpośrednio po zbiorze owoców konieczne jest zabezpieczenie plantacji porzeczek przed chorobami i niektórymi szkodnikami. Poniżej prezentujemy szczegółowe zalecenia.

Opadzina liści porzeczki – antraknoza i biała plamistość liści porzeczki

Szkodliwość tych  chorób jest duża. Niekiedy już w czasie zbiorów krzewy pozostają bez liści, co w znacznym stopniu osłabia krzewy, obniżając też ich wytrzymałość na mróz w okresie zimowym. Rośliny również słabo owocują w następnym roku.

Zabiegi przeciwko tym chorobom należy więc kontynuować bezpośrednio po zbiorach owoców (wykonując nawet 2 opryskiwania co 10-14 dni). Pozwalają one ograniczyć nasilenie choroby w następnym sezonie wegetacyjnym. Większość uprawianych odmian porzeczki wymaga ochrony chemicznej, gdyż jest w średnim lub dużym stopniu podatna na te choroby.

Polecane środki ochrony roślin:

Dithane Neo Tec 75 WG,

Topsin M 500 SC,                         dla wszystkich porzeczek

Polyram 70 WG

dodatkowo na plantacjach porzeczek czarnych: Score 250 EC /(difenokonazol)

Amerykański mączniak agrestu

Opryskiwanie wykonać jak najszybciej po zbiorze owoców a kolejne po upływie 10-14 dni. Pogoda w ostatnim okresie jak i ta prognozowana na najbliższe dni (sucho i wysokie temperatury) sprzyjają rozwojowi tej choroby.

Polecane preparaty:

Nimrod 250 EC,

Score 250 EC (difenokonazol)

i Topsin M 500 SC.

Nimrod zapobiegawczo stosować w dawkach 0,75-1,5 l,
a wyniszczająco i przy dużym zagrożeniu chorobą – 1,5-2,25 l/ha.

Szkodniki w uprawie porzeczki

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy i porzeczkowiak liściowy

Na zagrożonych plantacjach, a więc tych na których prowadzono zbiór mechaniczny należy wykonać zabiegi zwalczające tą groźna grupę szkodników – pierwszy zabieg zaplanować bezpośrednio po zbiorze owoców i kolejny wykonać 10 dni później.

Polecane preparaty do ich zwalczania to: Calypso 480 SC i pyretroidy. Ten termin zabiegu jest konieczny, szczególnie po zbiorze mechanicznym i jednocześnie licznej populacji szkodników. Zabiegi te niszczą jednocześnie inne szkodniki (zjadające liście oraz ostatnie motyle przeziernika).

Przeziernik porzeczkowiec

W sytuacji licznych lotów szkodnika w okresie po zbiorach owoców (monitoring pułapek) wskazane jest wykonanie zabiegu, z wykorzystaniem preparatów, jak wyżej. Należy pamiętać, że  grupa pyretroidów działa słabiej w temperaturze > 20 °C.

Nowe nasadzenia zawsze lepiej lokalizować z dala od plantacji zaniedbanych i porażonych przez szkodniki.

Przędziorek chmielowiec

Wymaga bezwzględnego zwalczania na plantacjach, na których stwierdzi się średnio 5 form ruchomych/liść. Pogoda bardzo sprzyja rozwojowi tego szkodnika.