Komunikat sadowniczy z dn. 23.04.2014 r. – zabiegi giberelinowe

W tym sezonie obserwujemy dość duże zróżnicowanie jeśli chodzi o fazy rozwojowe gatunków sadowniczych w poszczególnych regionach sadowniczych. Wszędzie jednak możemy stwierdzić fazę „balona”/początek kwitnienia. Jest to optymalna faza i termin na stosowanie produktów giberelinowych do poprawy plonowania, szczególnie, że niektóre odmiany, po ubiegłorocznym obfitym plonowaniu założyły mało pąków kwiatowych. Również warunki pogodowe sprzyjają tym zabiegom (ciepło i wilgotno).

Stosowanie giberelin

Poniżej przedstawiamy zalecenia stosowania giberelin.

1. Poprawa zawiązywania owoców (jeśli b. mało pąków kwiatowych lub zła pogoda podczas kwitnienia)
a)    jabłonie: początek kwitnienia 0,5 l/ha
b)    w sadach zachodniej Europy Gibb Plus stosowany jest w gruszach: pomiędzy 50% otwartych kwiatów a końcem kwitnienia 0,5 l/ha

2. Poprawa zawiązywania owoców po przymrozku
a)    jabłonie: do 12 godzin po przymrozku 0,5 l/ha
b)    w sadach zachodniej Europy Gibb Plus stosowany jest w gruszach: do 48 godzin po przymrozku 0,5 l/ha

3. Redukcja ordzawienia
Od końca kwitnienia, 1-4 zabiegi co 7-10 dni

giberelina novagib gibb plus

Dawki gibereliny:

Golden Delicious
(klon wrażliwy na ordzawienie) 4 x 0,5 l/ha
(w sumie maksymalnie w sezonie 2 l/ha)
Golden Delicious Reinders
3 x 0,5 l/ha (w sumie maksymalnie w sezonie  2 l/ha)
Gala, Szampion, Elise
3 x 0,3 l/ha (w sumie max w sezonie  1,2-1,5 l/ha)
Jonagold, Ligol
1-2 x 0,25 (w sumie max w sezonie 1 l)

UWAGA!

  • Zabieg wykonać na dzień w temp. min. 16-18 °C i najlepiej podczas wysokiej wilgotności powietrza.
  • Stosować dużą ilość cieczy roboczej min. 800-1000 l/ha. Produkty giberelinowe można stosować łącznie z fungicydami.
  • Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami giberelinami i Regalisem to 5-7 dni.
  • Do zabiegu zaleca się zakwasić wodę do odczynu pH 4-5

Zakwaszanie cieczy roboczej koncentratem nawozowym ROSAFOS

Rosafos jest znanym nawozem do dokarmiania roślin fosforem i wapniem szczególnie w stresach termicznych i wilgotnościowych.

Podstawowe efekty działania:

  • zapobiega deformacjom owoców
  • poprawia wybarwienie owoców
  • zwiększa koncentrację fosforu i wapnia w owocach. Szczególnie polecany dla odmian wrażliwych na deficyt fosforu tj. Elstar, Szampion, Rubin, Jonagold
  • poprawia zdolności przechowalnicze jabłek
  • zapobiega pękaniu owoców pestkowych, szczególnie czereśni
  • zwiększa jędrność i trwałość owoców miękkich

Dodatkowym efektem ROSAFOSU jest radykalne obniżenie pH  roztworu, co może być wykorzystane w prewencji przeciwko zarazie ogniowej (oprysk tuż po kwitnieniu) ale przede wszystkim do  sporządzania cieczy roboczej  z GIBERELINAMI.

Na podstawie analizy  Laboratorium Badawczego Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach ustalono poziom zakwaszenia roztworów wodnych w poszczególnych stężeniach ROSAFOSU – tabela 1.

Dla przykładu: stężenie 0,1% oznacza, że dodatek 1 litra Rosafosu na 1000 l wody powoduje obniżenie pH roztworu wodnego (o naturalnym pH zbliżonym do 7,0) – do poziomu pH 2,9.

TABELA 1. WPŁYW STĘŻENIA NAWOZU ROSAFOS NA PH CIECZY.

%Stężenie ROSAFOSU
pH cieczy
0,1
2,90
0,2
2,70
0,3
2,60
0,4
2,52
0,5
2,47
0,6
2,43
0,7
2,39
0,8
2,36
0,9
2,33
1,0
2,33