Komunikat sadowniczy z dn. 22.05.2013 r. – Zwalczanie przędziorków po kwitnieniu

skuteczna walka z przędziorkami w naszych sadachPierwsze tygodnie po kwitnieniu to okres, kiedy większość szkodników upraw sadowniczych rozwija dynamicznie swoją populację m.in. przędziorki.

Dokładne lustracje i odpowiedni termin zabiegu

W związku z tym jest to optymalny termin na wykonanie skutecznego zabiegu, który ograniczy do minimum rozwój kolejnych pokoleń, dzięki czemu unikniemy strat w sadzie, a ochrona przed tymi szkodnikami w drugiej połowie lata będzie dużo łatwiejsza lub zbędna. Po wykonaniu zatem lustracji i stwierdzeniu pierwszych larw przędziorków należy podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu.

Ważne zalecenia w skutecznej walce z przędziorkami

Szczególnie w przypadku przędziorków, które rozwijają kilka pokoleń w sezonie, tak ważne jest aby skutecznie wyeliminować te pierwsze.

Warto zatem sięgnąć po preparat, który spełnia poniższe kryteria:

  •   Zwalcza większość lub wszystkie stadia rozwojowe przędziorków
  •  Wykazuje bardzo długie działanie na roślinie (najlepiej wgłębne)
  •  Efekt po zabiegu jest natychmiastowy
  • Dodatkowo zwalcza pordzewiacza
  • Skuteczny również w niższych temperaturach

W grupie akarycydów dostępnych w Polsce do zwalczania przędziorków pojawiły się od niedawna dwa nowe produkty, z nowymi substancjami, spełniające powyższe warunki: Zoom 110 SC oraz Koromite 10EC /Sumo 10 EC.

ZOOM 110 SC oprysk na przędziorkiZoom 110 SC w walce z przędziorkami

Zoom 110 SC, zawierający Etoksazol, wykazuje kontaktowe, częściowo wgłębne i bardzo długie działanie. Preparat zwalcza wszystkie stadia przędziorków, oprócz form dorosłych, ale dodatkowo ogranicza rozrodczość  dorosłych samic, co powoduje, że przerywany jest cykl rozwojowy przędziorków. W przypadku większej populacji przędziorków i obecności dorosłych form, aby przyśpieszyć proces zatrzymania rozwoju populacji i uniknąć uszkodzeń liści, zaleca się łączne stosowanie preparatu Zoom z preparatami zwalczającymi dorosłe przędziorki.  Zoom należy stosować w dawce 0,45 l/ha zużywając do zabiegu około 750 litrów cieczy.

Koromite 10 EC – preparat przędziorkobójczy

Koromite 10 EC zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Nowa substancja Milbemektyna działa na roślinie kontaktowo oraz wgłębnie, co jest dużym atutem produktu. Zabieg zalecany jest tuż po kwitnieniu, ze względu na najlepsze pobieranie preparatu przez młode liście, co gwarantuje wysoką i długą skuteczność. Dodatkowo Koromite zwalcza również pordzewiacza jabłoniowego. Polecana dawka to 0,75-1 l/ha

ENVIDOR opryski na przędziorka

Envidor 240 SC

W tym okresie polecany jest również inny akarycyd o długim kontaktowym działaniu – Envidor 240 SC. Envidor nie zwalcza dorosłych samców, więc w przypadku większej populacji zalecana jest mieszanina z preparatem do zwalczania dorosłych osobników. Dawka Envidoru to 0,4 l/ha.

Magus 200 SC i Ortus 05 SC

Przy niższej populacji szkodnika, można również wykorzystać pozostałe dostępne akarycydy: Magus 200 SC (wszystkie stadia) oraz Ortus 05 SC (wszystkie formy ruchome). Te preparaty nie gwarantują jednak tak długiego działania w zwalczaniu przędziorków jak poprzednie.

Slippa i Silwet Gold – adiuwanty nowej generacji wspomagające walkę z przędziorkami

Podczas tych wszystkich zabiegów należy pamiętać o bezbłędnej technice opryskiwania oraz stosowaniu adiuwantów nowej generacji takich jak np. Slippa lub Silwet Gold, które odgrywają olbrzymią rolę w skuteczności zabiegów przędziorkobójczych.

Polecane artykuły: