Komunikat sadowniczy z dn. 22.04.2014 r. – Ochrona wiśni i czereśni

Wiśnie Łutówka i późne czereśnie: brunatna zgnilizna drzew pestkowych – w związku z zapowiadanymi opadami deszczu  konieczny będzie zabieg zabezpieczający w początkowej fazie kwitnienia. Polecane fungicydy: Signum, Switch, Topsin, preparaty IBE: tebukonazole, Score, Talent.

Komunikat dla producentów wiśni Łutówka – pierwsza faza kwitnienia

W okresie Wielkanocy, kiedy nastąpiło gwałtowne ocieplenie, miał miejsce dynamiczny  rozwój pąków kwiatowych wiśni. Jeszcze 18 kwietnia na Łutówce był zielony pąk kwiatowy, a obecnie rozpoczęło się kwitnienie. Ponieważ zapowiadane są burzowe opady deszczu konieczne jest zabezpieczenie otwierających się kwiatów przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych.

brunatna zgnilizna zwalczanie i ochrona

W celu ochrony kwiatów przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych, nazywaną powszechnie moniliozą należy koniecznie w każdym sadzie wiśniowym wykonać przynajmniej jeden zabieg  zabezpieczający przed infekcją. Wykonuje się go w początkowej fazie kwitnienia, koniecznie przed opadami deszczu. Należy unikać sytuacji otwierania się niezabezpieczonych kwiatów w warunkach deszczowej pogody. Do infekcji może dojść również w warunkach wystąpienia silnej rosy nocą.

Przy dużym zagrożeniu chorobowym  tzn. w sadach w których w poprzednim roku wystąpiły charakterystyczne objawy choroby (zamieranie kwiatów i wierzchołków pędów, których nie usuwano z sadu), na podatnych odmianach oraz w warunkach deszczowej pogody w okresie pełni kwitnienia ,wymagane jest powtórzenie zabiegu po paru dniach. Poszczególne zabiegi  należy wykonywać fungicydami należącymi do różnych grup chemicznych.

Fungicydy z grupy IBE  powinny być stosowane w temperaturze powyżej 12°C.

Objawy brunatnej zgnilizny drzew pestkowych

W wyniku porażenia brunatną zgnilizną drzew pestkowych kwiaty gwałtownie brązowieją i zamierają, a tworzące się na nich zarodniki konidialne stanowią źródło porażenia dla dalszych kwiatów (porażone kwiaty pozostają na drzewie nawet przez kilka miesięcy). Obok kwiatów w pełni rozwiniętych porażone mogą być także już pierwsze pojedyncze rozchylające się kwiaty, podczas gdy pozostałe są jeszcze w fazie zielonego lub białego pąka. Grzyb z porażonych kwiatów przerasta do szypułek, a z nich do krótkopędów i pędów, powodując nekrozę kory i zamieranie pozostałych kwiatów w kwiatostanie i pędów powyżej miejsca nekrozy. Na porażonych pędach widoczne są często wycieki gumy.

Przy masowym rozwoju grzyba w wielu miejscach pędu może dochodzić do zamierania grubszych pędów i konarów. Następuje to wkrótce po kwitnieniu, zwykle po 2-3 tygodniach. Później rozwój nekrozy zostaje zahamowany i poniżej martwej tkanki wybijają nowe pędy, które maskują objawy chorobowe. Silne porażenie kwiatów powoduje obniżenie plonów drzew, a zamieranie pędów, szczególnie,  jeśli choroba powtarza się corocznie, osłabia drzewo i zmniejsza jego wytrzymałość na mróz i odporność na porażenie przez inne patogeny.

Zniszczenia powodowane przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych w niektóre lata są bardzo duże,  w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zamierania konarów, a nawet całych drzew.

Ponieważ zabiegi wykonywane są w czasie kwitnienia i aktywności owadów zapylających, należy zwrócić uwagę na okresy prewencji zastosowanych fungicydów. Zabiegi wykonywać zawsze po oblocie pszczół. W sytuacji, gdy w sadzie zakwitną chwasty proszę uważać na pszczoły zarówno przed jak i po kwitnieniu drzew.

mniszekZwalczanie chwastów

Jeśli sadownik nie uporał się wcześniej z chemicznym zwalczaniem chwastów, głównie z przeważającym w wielu sadach mniszkiem lekarskim (żółto kwitnący), powinien przynajmniej często go kosić, aby ograniczyć jego kwitnienie (ten chwast jest bardzo atrakcyjnym pożytkiem dla pszczół, bardzo konkurencyjnym w stosunku do kwiatów drzew, ponadto konkuruje z drzewami o składniki pokarmowe i wodę w newralgicznym okresie dla drzew. Jeśli kwiaty wiśni  będą słabiej zapylone, wówczas większy może być opad zawiązków po kwitnieniu.

Monitoring szkodników

Kto nie zamówił pułapek lepowych na nasionnicę powinien to zaplanować na najbliższe dni, gdyż pułapki będą potrzebne w sadach około 2 tygodnie po kwitnieniu.