Komunikat sadowniczy z dn. 21.06.2013 r. – Nasionnice

zwalczanie nasionnicTrwają intensywne loty nasionnic nie tylko w sadach czereśniowych, ale również w wiśniowych Dla czereśni trwa a dla wiśni rozpoczął się okres największego zagrożenia. Jednocześnie w sadach obserwuje się występowanie kolonii mszyc.

Polecane insektycydy do walki z nasionnicami i mszycami to:

  • Calypso 480 SC,
  • Mospilan 20 SP  (z grupy chloronikotynyli).

Insektycydy te mają 14 dniowy okres karencji.  Zabieg powinien być wykonany na wszystkich odmianach czereśni, które będą zbierane za dwa tygodnie.

Pyretroidy są nieprzydatne w warunkach wysokich temperatur, jakie towarzyszą nam od kilku dni.

Jeśli lot much będzie regularny i ciągły, wówczas odstępy między zabiegami preparatami z grupy chloronikotynyli  nie powinny być dłuższe niż 8-10 dni. Chłody i deszcze w okresie lotu much utrudniają składanie jaj i w przypadku wystąpienia takiej pogody, po wylocie kolejnych much, zabieg powinno się opóźnić o liczbę dni z temperaturą poniżej 14 °C.

Podstawą decyzji o zabiegu przeciwko nasionnicom powinny być obserwacje pułapek w sadzie, te powinny być przeprowadzane 2 x w tygodniu.

Na późno dojrzewających odmianach istnieje potrzeba wykonania najczęściej trzech a czasami  nawet czterech zabiegów zwalczający, w sadach wiśniowych na ogół dwa zabiegi zabezpieczą plon przed stratami. Więcej opryskiwań należy wykonać w nasadzeniach zlokalizowanych w rejonach koncentracji małych, niechronionych sadów.

ochrona wiśni czereśni nasionnica

Polecane artykuły: