Komunikat sadowniczy z dn. 21.05.2013 r. – Program nawożenia czereśni i wiśni po kwitnieniu

nawożenie czereśni - nawozyW związku z bardzo niska zawartością azotu w glebach po zimie, co potwierdziły analizy ogrodnicze wykonane wczesną wiosną. Bezpośrednio po kwitnieniu należy zastosować Nitrabor, Tropicote, Saletra wapniowa czeska, Unika Calcium w dawce 100-150 kg/ha.

Poprawa kondycji roślin

W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu drzew i owoców po kwitnieniu należy zastosować Rosaleaf 2, Rosasol 19-19-19 w dawce 3-4 kg/ha, ASX Makro plus w dawce 2-3 kg/ha, Fertigreen kombi oraz Azofol + siarczan magnezu + Mikrostar complex. W przypadku silnego ochłodzenia, kiedy temperatura spadnie poniżej 13°C należy zastosować nawozy fosforowe Rosaleaf 1, Rosasol 8-50-12, w dawce 3-4 kg/ha lub Fosfiron Mg w dawce 2-3L/ha, aby zapewnić dobre zaopatrzenie w fosfor, który jest podstawowym źródłem energii do wszystkich procesów życiowych w drzewach.

Bor zastosowany po kwitnieniu wiśni i czereśni

Oprysk nawozami borowymi wpływa korzystnie gromadzenie cukrów w owocach oraz na pobieranie wapnia, a co za tym idzie na jędrność i trwałość owoców. Po kwitnieniu celowe jest zastosowanie oprysku nawozami borowymi: Bolero 0,5–1 l/ha, Rheobor 1–2 l/ha lub Manni-Plex B 2l/ha. Nowym rozwiązaniem jest nawóz ASX potas plus, nawóz wieloskładnikowy NPK 8-15-22 + 2 %B.

Żelazo i magnez w uprawie drzew pestkowych

Czereśnie i wiśnie są bardzo wrażliwe na niedobór magnezu –podstawowego składnika chlorofilu oraz żelaza, które jest niezbędne do syntezy chlorofilu. Niedobory magnezu i żelaza nasilają się w lata suche, lub po obfitych opadach deszczu dlatego też w trakcie wegetacji należy wykonać 1-2 zabiegi nawozami: Azofol + siarczan magnezu + Mikrostar complex lub Mikrostar Fe. Jeżeli w poprzednich latach występowały silne niedobory tych składników warto zastosować Agrocean Mg i Metalosate Fe.

Wapń w uprawach wiśni i czereśni

Duże, jędrne, twarde i trwałe owoce, odporne na pękanie są chętnie kupowane przez konsumentów i przemysł. Aby uzyskać takie owce należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie owoców w ten składnik. W tym celu bezpośrednio po kwitnieniu należy wykonać 1-2 zabiegi nawozem Metalosate Calcium w dawce 2 l/ha. Wapń w tym nawozie jest skompleksowany unikalnym kompleksem aminokwasów, dzięki czemu pobierany jest praktycznie wciągu 3 godzin od zabiegu.

Nawozy z wapniem wartę polecenia

Do kolejnych oprysków polecamy zastosować Folanx Ca 29 (nawóz ten zawiera 40,6 % CaO w postaci mrówczanu wapnia) Rosatop Ca, Agrocean Ca, VIFLO azotowowapniowy, VIFLO CAL S w dawce 3 l/ha, który oprócz wapnia zawiera także nanosrebro, dzięki czemu zdecydowanie poprawia zdrowotność owoców oraz kondycje drzew. Zabiegi VIFLO Cal S warto kontynuować także po zbiorach owoców aby zapobiec przedwczesnej defoliacji liści.

pękanie czereśni platina pękanie czereśni
Platina zawiera tryptofan – składnik zwiększający elastyczność skórki owocu. Nawóz ten zapobiega pękaniu czereśni.

Aminokwasy przeciwko pękaniu owoców pestkowych

Skutecznym rozwiązaniem do ograniczania pękania owoców jest nawóz Platina. Zawiera 50 g Tryptofanu w 1 litrze nawozu. Tryptofan jest jednym z aminokwasów niezbędnym do budowy komórek roślinnych. Ochronę Platiną rozpoczynamy od momentu zmiany barwy owoców z zielonej na słomkową, a w fazie dojrzewania owoców – przed zapowiadanymi opadami deszczu. Zalecana dawka to od 1 l do 1,5 l na hektar. Wyższa dawka zalecana jest w przypadku dużego zagrożenia i daje lepsze rezultaty.

Stosowanie nawozu Platina

Ważne jest, aby stosować dużą ilość cieczy roboczej do zabiegu oraz Platinę zastosować solo, nie mieszać z innymi preparatami. Zaleca się maksymalnie 4 zabiegi tym nawozem i należy wiedzieć, że kilka zabiegów Platiną 50 wpływa na wcześniejszą dojrzałość owoców i zwiększa zawartość cukrów oraz wielkość owoców. W przypadku wczesnych odmian wcześniejszy zbiór o kilka dni, może okazać się bardzo pożądany. Dodatkowym atutem jest fakt, iż produkt ten jest bardzo szybko wchłaniany przez owoc i zastosowany nawet 3 godziny przed opadami deszczu jest skuteczny i zabezpiecza owoce przed pękaniem. Doświadczenia potwierdzają, że stosowanie Platiny 50 redukuje ilość spękanych owoców do 50%.

Profilaktyka chorób kory i drewna

W przypadku wystąpienia gradu w celu przyspieszenia gojenia ran pogradowych należy zastosować VIFLO Cal S w dawce 5L/ha oraz 5-7 dni później VIFLO Chitosol silver w dawce 5 l/ha.

Nawożenie po zbiorach owoców pestkowych

Głównym celem nawożenia po zbiorach owoców jest jak najdłuższe utrzymanie liści i prawidłowe przygotowanie drzew do zimy.

W tym celu należy wykonać:

  • 1-2 zabiegi nawozem VIFLO Cal S w dawce 3L/ha, nanosrebro zawarte w nawozie ogranicza rozwój chorób i lepsze natlenienie komórek roślinnych.
  • 1-2 zabiegi Azofol 5 l/ha + siarczan magnezu 6-8 kg/ha + Mikrostar complex 1 kg/ha.
  • 1 zabieg nawozem Rosasol 8-17-41 w dawce 3-4 kg/ha lub Metalosate Potassium 3-4 l/ha lub K-leaf w dawce 3-4kg/ha.
  • Przed opadnięciem liści należy poprawić zaopatrzenie w bor i cynk stosując: Zinc – 1L/ha, Bolero, Rheobor, Missibor, Borozinc
  • Bardzo ważnym elementem profilaktyki chorób kory i drewna jest zabieg preparatem VIFLO Chitosol silver w dawce 15kg/ha w momencie opadania liści.

nawożenie czereśni - nawozy

 11 lipca 2012 r. – Czereśnie Kordia nawożone VIFLO Cal S po zbiorach owoców. Pierwsze 3 drzewa to  kontrola, bez VIFLO Cal S.

nawożenie w uprawie czereśni

Miesiąc po oprysku VIFLO Cal S – na pierwszym drzewie bez VIFLO rozpoczęła się silna defoliacja liści na drzewach.

Polecane artykuły: