Komunikat sadowniczy z dn. 11.07.2014. Bieżące zagrożenia śliw.

Szkodniki

Owocówka śliwkóweczka II pokolenie

W wielu lokalizacjach obserwuje się wzmożone loty motyli -drugiego pokolenia owocówki śliwkóweczki.  Pokolenie letnie jest znacznie liczniejsze i bardziej płodne, wymaga więc bezwzględnego zwalczania. Jeżeli potwierdza to monitoring pułapek w konkretnych lokalizacjach zalecamy zabieg w najbliższych dniach. Dobór preparatów jest taki, jak  w przypadku zwalczania I pokolenia: Dimilin, Runner, Calypso, Mospilan (dwa ostatnie insektycydy  ograniczają populacje mszyc). Ponieważ wypada to  krótko przed zbiorami niektórych odmian należy zwrócić uwagę na karencję zarejestrowanych insektycydów. Najkrótszą 7 dniową karencję mają: Runner 240 . Pozostałe wymagają już zachowania 2 tygodniowej karencji.

Przędziorki i pordzewiacze

Ostatnie bardzo gorące dni sprzyjały rozwojowi najmniejszych szkodników śliw – przędziorków i pordzewiaczy. Jeśli nie wykonano zabiegu zwalczającego w okresie po kwitnieniu   i jeśli stwierdzimy przekroczenie progu zagrożenia (ponad7 form ruchomych przędziorka na 1 liść w próbie 200 losowo zebranych liści po 5 sztuk z 40 drzew; w przypadku pordzewiaczy próg zagrożenia to 5-20 osobników na 1 cm liścia – w próbie 200 liści po 10 liści z 20 drzew) konieczny jest zabieg preparatami: Ortus 05 SC lub Envidor 240 SC. Każdy z nich może być zastosowany tylko 1 x w sezonie, dlatego zwalczanie powinno być uzasadnione (przekroczony próg zagrożenia), ponadto wykonane w dobrych warunkach pogodowych i koniecznie ze zwilżaczem Flipper/Prolonger. W.w akarycydy mają 14 dni karencji.

Monilioza

Konieczna jest kontynuacja zabiegów przeciwko moniliozie –opryskiwanie wykonywać przeciętnie co około dwa tygodnie w zależności od pogody. Ochrona jest niezbędna w rejonach, w których spadły intensywne opady deszczu i gradu, oraz w przypadku uprawy odmian wrażliwych. Do porażenia śliwek dochodzi najczęściej  w okresie dojrzewania owoców.

Zalecane fungicydy to: Signum, Switch, Topsin lub tebukonazole. Stosujemy  je z zachowaniem zasady rotacji, nie stosując danej grupy chemicznej częściej niż 2 razy w sezonie. Fungicydy IBE należy stosować przemiennie z preparatami Topsin 500 SC i Switch 62,5 WG.

Na odmianach wrażliwych i w rejonach z intensywnymi opadami deszczu  konieczne jest wykonanie nawet 4-ch zabiegów zwalczających, prowadzonych do zbiorów (z zachowaniem karencji), która wynosi 7 dni, poza Topsinem – dla tego fungicydu wymagana karencja to 14 dni.

Owoce śliwy uszkodzone przez grad

Szarka i srebrzystość liści

Na początku lipca należy przeprowadzić lustrację sadu pod kątem szarki i srebrzystości liści drzew pestkowych. Chore drzewa  należy oznaczyć, co ułatwi ich ewentualną późniejszą likwidację.

Srebrzystość liści drzew owoców – objawy

Grzyb rozwija się w drewnie, powodując brązowe przebarwienie porażonej tkanki. Wydzielane podczas wzrostu grzyba toksyny są przyczyną zmiany zabarwienia liści na srebrzystoszare. Zależnie od miejsca infekcji zmiany te występują na poszczególnych gałęziach lub w koronach całego drzewa. Podstawową rolę w ochronie śliw przed tą chorobą odgrywają zabiegi profilaktyczne. Drzewa z objawami srebrzystości liści w okresie pełni wegetacji można łatwo zlokalizować i należy je wtedy zaznaczyć, aby w czasie cięcia te silnie porażone drzewa usunąć, a te mniej uszkodzone ciąć oddzielnie (na piłce można przenosić porażoną tkankę na zdrowe drzewa).

objawy srebrzystości na liściach śliw

Szarka – objawy

W przypadku szarki  – powinno się usuwać drzewa z objawami szarki na owocach gdyż niektóre odmiany przejawiają objawy choroby jedynie na liściach.

Na chorych drzewach  owoce porażone szarką nie osiągają właściwych dla nich rozmiarów, wcześniej dojrzewają i masowo opadają w terminie nietypowym dla danej odmiany. Różnica w terminie dojrzewania owoców na drzewach chorych i zdrowych, zależnie od odmiany wynosi od 1 do 2 tygodni. Opadanie owoców, nawet przy braku symptomów choroby na liściach, może świadczyć o tym, że drzewa są chore. Ponadto porażone owoce są wyraźnie zdeformowane. Miąższ w miejscu plam jest przebarwiony na czerwono, gąbczasty, może zawierać kropelki stwardniałej „gumy”. Na pestkach występują charakterystyczne, ciemnoczerwone plamy i pierścienie.

Nawożenie dolistne Ca

Polecamy 2-3 zabiegi nawozami wapniowymi  w okresie dojrzewania owoców-ograniczają pękanie śliwek i zwiększają ich jędrność

  • Folanx 29 Ca – zawiera mrówczan wapnia i szybko wchłaniany jest przez rośliny, zapewnia doskonały transport Ca do wszystkich części roślin, dawka 2,5 kg/m wysokości korony
  • Metalosate Calcium – dolistny nawóz wapniowy, w którym Ca jest skompleksowany aminokwasami, dawka 1,5-2,0 l/ha
  • VifloCal S – zawierające wapń i nanosrebro, które dodatkowo stymuluje mechanizmy obronne drzew, jest to unikalne połaczenie wapnia i srebra w technologii mikrocząstkowej 3 l/ha 2-3 x przed zbiorami i 1-2x po zbiorach
  • Agroocean Ca z ekstraktem z alg morskich dawka 3 l/ha
  • Rosatop Ca – roztwór azotanu wapnia z Mg i mikro 5l/ha

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex