Komunikat sadowniczy z dn. 10.09.2014. Zalecenia dla zbioru i przechowywania jabłek odmiany Szampion.

Zbliża się optymalny termin zbioru jabłek odmiany Szampion, która zajmuje znaczącą pozycję w strukturze nasadzeń, ale również wśród konsumentów i sieci handlowych wciąż wzrasta zainteresowanie Szampionem wysokiej jakości.

Na podstawie przeprowadzonych w ostatnich dniach badań Szampiona, pod kątem dojrzałości zbiorczej, można wydać następujące zalecenia:

 • Czerwone sporty Szampiona – Arno
  i Reno powinny być zrywane w ciągu najbliższych dni 15.09. – 19.09.
 • Standardowy Szampion, młode sady: 15.09. – 20.09.
 • Standardowy Szampion – starsze sady (ze względu na wybarwienie i dojrzałość):
  15.09. – 25.09. w zależności od wybarwienia i dojrzałości owoców.

Parametry jakościowe owoców podczas zbioru:

 • Shampionowoce Szampiona z przeznaczeniem do traktowania SmartFreshTM zrywamy, gdy indeks skrobiowy będzie się mieścił w granicach 5,5-7 (w skali 1-10), a jędrność owoców powinna wynosić minimum 6,5 kg/cm2;
 • ze względu na możliwość wystąpienia Stresowego Uszkodzenia Skórki aplikacji nie powinno poddawać się owoców pochodzących ze zbyt wczesnego zbioru, o słabo wykształconym rumieńcu, niezasygnalizowanej produkcji etylenu i niewykształconej ochronnej warstwie wosków:
 • w ciągu maksimum 24 godzin od zbioru jabłka powinny trafić do chłodni, do temperatury 1,5-2,5°C
 • SmartFreshTM powinien być zastosowany maksymalnie w ciągu 7 dni od wstawienia pierwszych owoców do chłodni, – przy czym ostatnia wstawiona partia owoców musi być poddana chłodzeniu minimum przez jedną, dobę, a temperatura owoców w momencie aplikacji  powinna być poniżej 5°C
 • w czasie minimum 8 tygodni od zakończonej aplikacji
  SmartFreshTM nie wolno przewozić potraktowanych owoców, ani też pozwolić, aby temperatura w komorze wzrosła;
 • temperaturę przechowywania należy ustalić na 1,5-2°C. W KA/ULO przechowywać 1,5 % – 3,0 % CO2 : 1,5% O2, przechowywanie dłużej niż do kwietnia w KA/ULO tylko na odpowiedzialność klienta.

Wzrost spożycia owoców i warzyw jest możliwy, gdy jakość jest na tym samym wysokim poziomie.  Tak dzieje się w przypadku jabłek, gdy pochodzą one z technologii SmartFreshTM.

Możliwość stałego oferowania i sprzedaży owoców oraz warzyw o najwyższej jakości , pozwala na wzrost sprzedaży i obniżenie strat podczas przechowywania i dystrybucji.

Badania, które trwały 3 miesiące w 24 sklepach wielkopowierzchniowych (jedne 12 sklepów sprzedawało jabłka SmartFreshTM , natomiast drugie 12 sklepów sprzedawało owoce tej samej odmiany bez SmartFreshTM). Po podsumowaniu wyników, odnotowano 12% -owy wzrost sprzedaży owoców z technologii SmartFreshTM. Natomiast poziom strat został obniżony o 25% dla sklepów sprzedających jabłka SmartFreshTM.

W Polsce jabłka odmiany Szampion zajmują znaczącą pozycję w produkcji. Jednak ze względu na szybki spadek jakości podczas przechowywania i dystrybucji w tradycyjnych warunkach ponoszone są duże straty. Owoce ‘Szampiona’ szybko miękną i żółkną, stają się mniej jędrne i soczyste.

Uzupełniając przechowywanie w zwykłej i kontrolowanej atmosferze o technologię SmartFreshTM jesteśmy w stanie zachować wysoką jędrność, soczystość, barwę zasadniczą oraz pośrednio ograniczać występowanie uciążliwej dla tej odmiany choroby , a mianowicie gorzkiej zgnilizny „oczkowanie”.

Wykres 1. Jędrność jabłek ‘Szampion’(kg/cm2) po 10 mc. przechowywania w chlodni z ULO 1,5%CO2: 1,5%O2. Dla ‘Szampiona’ SmartFreshTM opóźniono zbiór o 10 dni , dzięki temu odnotowano wzrost masy o 3,41%. Przy plonie 50 t/ha jest to ekstra 1705kg dobrze wyrośniętych i wybarwionych owoców, a jędrność cały czas wysoka.
Wykres 1. Jędrność jabłek ‘Szampion’(kg/cm2) po 10 mc. przechowywania w chlodni z ULO 1,5%CO2: 1,5%O2. Dla ‘Szampiona’ SmartFreshTM opóźniono zbiór o 10 dni , dzięki temu odno-towano wzrost masy o 3,41%. Przy plonie 50t/ha jest to ekstra 1705kg dobrze wyrośniętych i wybarwionych owoców, a jędrność cały czas wysoka.
Źródło: Badania w SGGW Warszawa, sezon 2011/2012

 

Wykres 2. Występowanie Gożkiej zgnilizny (%) po 9 miesiącach przechowywania w chłodni z 0,6 % – 0,8 % CO2: 0,6-0,8 % O2
Wykres 2. Występowanie Gożkiej zgnilizny (%) po 9 miesiącach przechowywania w chłodni z 0,6 % - 0,8 % CO2: 0,6-0,8 % O2
Źródło: Badania w SGGW Warszawa, sezon 2011/2012

 

Pragnąc uzyskać więcej informacji o technologii SmartFreshTM skontaktuj się z doradcami Agrosimex:

 • Robert Binkiewicz – 508 086 335
 • Karolina Felczak – 602 815 917
 • Dariusz Szlaga – 607 875 783
 • Barbara Błaszczyńska – 691 724 405 (Kujawy i Wielkopolska)
 • Janusz Mazurek – 885 276 276 (Dolny Śląsk)

lub z przedstawicielami AgroFresh:

 • Przemysław Badowski – 697 884 235
 • Adam Paradowski – 602 319 671
 • Marcin Piesiewicz – 697 884 205

sf-loga