Komunikat sadowniczy z dn. 10.06.2013 r. – Zalecenia nawozowe początek wzrostu owoców

podtopiony sad zalanie saduPraktycznie ciągłe opady deszczu, które towarzyszą  nam blisko od 2 tygodni są przyczyną nie tylko utrudnień związanych z wykonywaniem zabiegów ochrony roślin, czy też nasilonymi infekcjami parcha, ale również powodują niekorzystne zmiany fizjologiczne u drzew. W tym okresie należy zwracać szczególną uwagę na nawożenie drzew.

Ostatnie 2 tygodnie to praktycznie codzienne mniejsze lub większe opady deszczu. W wyniku tych opadów w wielu sadach stoi woda, co prowadzi do podduszenia systemu korzeniowego oraz zahamowania pobierania składników pokarmowych i wzrostu drzew i krzewów owocowych.

Opady deszczu a składniki pokarmowe

Ponadto tak intensywne opady spowodowały bardzo duże straty azotu, potasu i magnezu zastosowanych w nawozach mineralnych. Nadmiar wody powoduje także całkowite zablokowanie pobieranie żelaza i manganu oraz zachwianie chemizmu i równowagi biologicznej gleby. W takich warunkach zdecydowanie spada aktywność systemu korzeniowego w pobieraniu składników pokarmowych, wzrasta także ryzyko wystąpienia chorób systemu korzeniowego powodowanych przez grzyby z rodzaju Phytophtora.

zalecenia nawozowe początek wzrostu owoców

Co zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim zapewnić dostateczną ilość składników pokarmowych do wzrostu drzew, zapobiegać trwałemu zamuleniu gleb, napowietrzyć je i przywrócić sprawność biologiczną gleb.

W obecnej sytuacji nie ma jednej prostej recepty na rozwiązanie wszystkich problemów: poprawę kondycji drzew, uzupełnienie niedoborów azotu, potasu i magnezu dlatego też polecamy w zależności od kondycji plantacji, zastosowanego wcześniej nawożenia i poziomu uwodnienia gleby w sadzie.

Właściwości kwasów humusowych

Jak najwcześniej zastosować oprysk pasów herbicydowych nawozem humusowym Rosahumus w dawce 3 kg/ha oraz 3 dni później nawozem Delsol w dawce 1-2 l/ha. Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie bardzo korzystnie wpływają na żyzność gleb, modyfikują strukturę gruzełkowatą gleby, zwiększają zdolność koloidów do wiązania wody,rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie. Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorbcję energii słonecznej. Kwasy humusowe zatrzymują rozpuszczone w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie. Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych oraz zwiększają oddychanie korzeniowe i syntezę chlorofilu. Kwasy humusowe są także doskonałą pożywką dla mikroorganizmów glebowych.

Bakterie Pseudomonas Putida i Pseudomonas Fluorescens

Z kolei Delsol stymuluje rozwój w glebie bakterii Pseudomonas Putida i Pseudomonas Fluorescens. Bakterie te tworzą z żelazem połączenia chelatowe „siderofory” (Piowerdynę i Piocholinę oraz kwas salicylowy). Wiązania te powodują, że żelazo, które jest podstawowym składnikiem niezbędnym do rozwoju wszystkich drzew, bakterii i grzybów jest łatwo pobierane przez drzewa ale staje się niedostępne dla mikroorganizmów chorobotwórczych, przez co spada ich liczebność na danym polu i zagrożenie porażenia chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju: Pythium, Phytophtora, Phoma, Botrytis, Aphanomyces,Verticilium.

Bakterie Pseudomonas Putidia i Fluorescens produkują także kwas ketoglutenowy, który wzmacnia system korzeniowy i stymuluje silny rozwój strefy włośnikowej poprawiając pobieranie składników pokarmowych, kondycje roślin i ich zdrowotność.

Uzupełnienie azotu, wapnia oraz magnezu

Należy zastosować 3-5 kg azotu/ha/tydzień poprzez fertygację (niektórzy powiedzą, że to absurd, przy takiej ilości wody jeszcze puszczać wodę w sadzie, ale te 8-12 m3/ha wody z fertygacji przy 3000 m3/ha z opadów już na pewno nie zaszkodzi) ponieważ jest to najszybszy sposób dostarczenia łatwo dostępnych składników pokarmowych. W tym przypadku stosujemy wysokie stężenie nawozu 2 – 2,5 kg/1000 l wody.

Na początku wzrostu owoców najlepiej zastosować 10-15 kg ROSASOL 19-19-19. 3 dni później polecamy zastosować saletrę wapniową Calcinit lub Ducanit w dawce 10-15 kg/ha. Oprócz azotu dostarczamy w tych nawozach łatwo dostępny wapń, który rośliny wykorzystają do budowy pędów i owoców.

W sadach w których była niska zawartość magnezu w glebie zastosować ½ dawki saletry wapniowej czyli 5-7,5 kg /ha +5-7,5kg/ha saletry magnezowej

W sadach bez fertygacji zastosować 15 kg azotu /ha posypowo używając nawozów zawierających łatwo dostępny azot azotanowy. W tym przypadku najlepiej zastosować Nitrabor lub Tropicote w dawce 100 kg/ha. Na glebach ubogich w potas lepiej zastosować saletrę potasowo wapniową Unika Calcium w dawce 100 kg/ha

Nawożenie dolistne

Jako uzupełnienie nawożenia doglebowego zastosować 1-2 zabiegi dolistne nawozem azotowym AZOFOL w dawce 5-10 l/ha + Mikrostar complex 0,5-1kg/ha+ siarczan magnezu 6-8kg/ha. W przypadku stwierdzenia silnego deficytu żelaza zastosować Mikrostar Fe lub Metalosate Fe. 3-5 dni później zastosować Rosaleaf 4(15-10-31-2), Rosasol 19-19-19, Algex, Fertigreen kombi, Fosfiron Mg.

Mangan niezbędny w uprawie drzew z grupy Golden i Jonagold

W czerwcu drzewa owocowe, szczególnie z grupy Golden i Jonagold mają bardzo duże potrzeby na mangan. Dlatego tez należy wykonać 1-3 zabiegi nawozami manganowymi Mikrostar Mn lub Mangan forte.

Nawożenie Agroceanem Mg

W sadach, w których stosowano już kilka zabiegów siarczanem magnezu a występują niedobory tego składnika zamiast siarczanu magnezu lepiej wykonać 1-2 zabiegi nawozem Agrocean Mg w dawce 5 l/ha. Nawóz ten zawiera 13% magnezu oraz 20% ekstraktu z alg morskich Laminaria Digitata, które aktywizują procesy życiowe w sytuacjach stresowych, a takie są obecnie w sadach.

Wzmożona synteza chlorofilu – Pentakeep S

Doskonałym nawozem, który stymuluje syntezę chlorofilu jest Pentakeep S. Nawóz ten zawiera kwas aminolewulinowy, składnik chlorofilu dzięki czemu zdecydowanie przyspiesza powstawanie chlorofilu oraz aktywność fotosyntezy.

Utrzymanie optymalnej zawartości boru

W sadach z prawidłową ilością zawiązanych owoców zastosować nawożenie podtrzymujące prawidłową koncentrację boru w drzewach i owocach łatwo dostępnym borem zawartym w nawozach: Manniplex, Bolero, Rheobor.

Pozakorzeniowe nawożenie wapniem

W związku ze spadkiem aktywności systemu korzeniowego i ograniczonym pobieraniem wapnia z gleby kontynuować intensywne nawożenie pozakorzeniowe wapniem stosując: Metalosate Calcium, Folanx Ca 29, VIFLO Cal S, Rosatop Ca,
Agrocean Ca.

Jak stymulować kondycję drzew i mechanizmy ochronne?

W związku z bardzo dużą presją chorób grzybowych oprócz ochrony chemicznej bardzo przydatne będą nawozy, wzmacniające kondycje drzew i stymulujące ich mechanizmy ochronne Delsol, Fosfiron Mg oraz VIFLO Cal S, dlatego też układając programy nawożenia warto je wspomóc tymi nawozami.

Polecane artykuły: