Komunikat sadowniczy z dn. 10.06.2013 r. – Uprawa wiśni i czereśni – czerwcowe zalecenia

Ciągłe opady deszczu, występujące przez ostatnie tygodnie, sprzyjają wystąpieniu groźnych chorób w uprawie czereśni oraz wiśni tj. drobna plamistość liści, gorzka zgnilizna wiśni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych. W tym okresie nie można również zapomnieć o zwalczaniu nasionnicy.

Drobna plamistość liści

W tym sezonie są wręcz idealne warunki do wystąpienia w sadach infekcji pierwotnych drobnej plamistości liści- po kwitnieniu przez ponad 3 tygodnie ciągle utrzymywała się wilgotna pogoda, jest więc duże prawdopodobieństwo pojawienia się w wielu sadach również infekcji wtórnych.

Konieczna jest kontynuacja zabiegów ochrony – wykonanie minimum 3-ch a lepiej 4-ch zabiegów ochrony (licząc od końca kwitnienia), również w tych sadach, w których w poprzednim roku udało się chorobę dobrze zwalczyć (i jest stosunkowo niski potencjał infekcyjny) – są jednak wyjątkowo sprzyjające chorobie warunki pogodowe.

Polecane fungicydy stosowane w zwalczaniu drobnej plamistości:

  • Syllit 65 WP / Carpene 65 WP / Topsin M 500 SC
    lub triazole Score,
  • również KaptanPlus 71,5 – jest to preparat dwuskładnikowy, przydatny do ochrony zawiązków przed gorzką zgnilizną wiśni, a jednocześnie zabezpieczający liście przed drobna plamistością liści.

Trzeba uwzględnić fakt, że w niektórych sadach mogą występować formy grzyba Blumeriella jappi odporne na fungicydy dodynowe i benzimidazolowe i w związku z tym nie należy ich stosować częściej niż 2 x w sezonie (ich działanie może być wówczas słabsze).

Niezbędne są wykonywane na bieżąco lustracje sadu – w sytuacji stwierdzenia porażonych chorobą liści – ochronę należy kontynuować do zbiorów z zachowaniem okresu karencji.

Gorzka zgnilizna wiśni

Wilgotna, deszczowa pogoda bardzo sprzyja również porażeniu owoców przez gorzką zgniliznę wiśni, obniżającą zasadniczo jakość owoców – należy bezwzględnie kontynuować ochronę zawiązków i intensyfikować ją wraz ze stopniem dojrzałości owoców. Nawet w sadach, w których w poprzednim roku choroba nie występowała, wymagana jest intensywna ochrona.

Najskuteczniejszymi fungicydami w walce z gorzką  zgnilizną wiśni są preparaty kontaktowe:

  • zawierające kaptan (Captan 80 WG, Kaptan zaw. 50 WP, Kaptan Plus 71,5 WP)
  • oraz Tiuram (tylko Sadoplon a nie Thiram Granuflo – brak rejestracji).

Określenie stopnia zmycia fungicydu kontaktowego

Niestety fungicydy kontaktowe są łatwo zmywane przez intensywne lub długotrwałe opady deszczu. W związku z tym dla określenia stopnia zmycia fungicydu sadownik powinien korzystać z deszczomierza. Zabiegi należy wykonywane co około 10-14 dni, ale jeśli wcześniej wystąpił intensywny opad deszczu, skraca się okres pomiędzy opryskiwaniami.

Przestrzeganie okresu karencji – Captan 80 WG

Wykonując zabiegi w okresie wybarwiania się owoców należy pamiętać o zachowaniu okresu karencji. Dla większości preparatów wynosi on 7 dni, wyjątkiem jest Captan 80 WG, dla którego według nowej etykiety od zeszłego roku obowiązuje 21 dniowy okres karencji.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych na czereśniach

W czereśniach zarejestrowano przeciwko tej chorobie fungicyd Switch 62,5 WG. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,6 – 1,0 kg/ha. Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, kolejne co 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Nasionnice

Ostatnie dni ciepłe wpłynęły na intensyfikację lotów nasionnic. Sygnałem do wykonania zabiegu jest odłowienie się na pułapkach lepowych średnio dwóch i kolejnych much nasionnic. Zabieg zwalczający wykonuje się po 5-7 dniach regularnego odłowu much.

W tej chwili jest największe zagrożenie dla Burlata, ale i innych, w kolejności za nim dojrzewających odmian, również wiśni, których owoce w danym momencie sezonu przebarwiają się na kolor żółty, a następne w okresie kolejnych, intensywnych lotów, po stwierdzeniu średnio 2 much na pułapkę.

Podstawą decyzji o zabiegu powinny być tylko obserwacje pułapek w swoim sadzie. Jeśli brak jest pułapek w sadzie, polecamy wykonanie zabiegu zwalczającego w najbliższych dniach.

Do walki z nasionnicami zarejestrowane są insektycydy:

  • w pierwszej kolejności polecamy: chloronikotynyle Calypso 480 SC i Mospilan 20 SP,
  • w okresach ochłodzeńpyretroidy(Fastac 100 EC).

Jeśli lot much będzie regularny i ciągły, wówczas odstępy między zabiegami preparatami z grupy chloronikotynyli nie powinny być dłuższe niż 8-10 dni. Chłody i deszcze w okresie lotu much utrudniają składanie jaj i w przypadku wystąpienia takiej pogody, po wylocie much, zabieg powinno się opóźnić o liczbę dni z temperaturą poniżej 14 °C. Zabiegi te zwalczą jednocześnie mszyce, której nowe kolonie pojawiają się aktualnie w sadach.

Technika wykonania zabiegów

Bardzo ważna jest technika zabiegów, a więc dobre pokrycie cieczą opryskową wnętrza korony i szczególnie jej górnych partii!

Polecane artykuły: