Komunikat sadowniczy z dn. 10.05.2013 r. – termin na zabiegi giberelinowe

gibereliny termin i dawkiW większości regionów sadowniczych jabłonie i grusze są w pełni kwitnienia. Jest optymalna faza i termin za stosowanie produktów giberelinowych do poprawy plonowania, szczególnie, że niektóre odmiany, po ubiegłorocznym obfitym plonowaniu założyły mało pąków kwiatowych. Również warunki pogodowe sprzyjają tym zabiegom (ciepło i wilgotno).

Z kolei na odmianach, które kończą już kwitnienie, jest optymalny termin na rozpoczęcie programu jakościowego.

Zalecenia stosowania giberelin

1. Poprawa zawiązywania owoców (jeśli bardzo mało pąków kwiatowych lub zła pogoda podczas kwitnienia)

a) jabłonie: początek kwitnienia 0,5 l/ha

b) w sadach zachodniej Europy Gibb Plus stosowany jest w gruszach: pomiędzy 50% otwartych kwiatów a końcem kwitnienia 0,5 l/ha

2. Poprawa zawiązywania owoców po przymrozku

a) jabłonie: do 12 godzin po przymrozku 0,5 l/ha

b) w sadach zachodniej Europy Gibb Plus stosowany jest w gruszach: do 48 godzin po przymrozku 0,5 l/ha

3. Redukcja ordzawienia

Od końca kwitnienia, 1-4 zabiegi co 7-10 dni

Dawki gibereliny

Golden Delicius

  • (klon wrażliwy na ordzawienie) 4 x 0,5 l/ha
  • (w sumie maksymalnie w sezonie 2 l/ha)

Golden Delicius Reinders

  • 3 x 0,5 l/ha (w sumie maksymalnie w sezonie 2 l/ha)

Gala, Szampion, Elise

  • 3 x 0,3 l/ha (w sumie max w sezonie 1,2-1,5 l/ha)

Jonagold, Ligol

  • 1-2 x 0,25 (w sumie max w sezonie 1 l)

UWAGA!

  • Zabieg wykonać na dzień w temp. min. 15-18 °C i najlepiej podczas wysokiej
    wilgotności powietrza. Stosować dużą ilość cieczy roboczej min. 800-1000 l/ha.
  • Produkty giberelinowe można stosować łącznie z fungicydami.
  • Do sporządzania cieczy roboczej można dodać nawóz Rosafos w celu obniżenia pH roztworu.

Polecane artykuły:

dawki i terminy stosowania gibereliny