Komunikat sadowniczy z dn. 1.07.2014. Zalecenia dla producentów wiśni

W okresie dojrzewania owoców – krótko przed zbiorami należy kontynuować zabiegi ochrony:

Gorzka zgnilizna wiśni.

Okres wybarwiania się i dojrzewania owoców to najważniejszy czas zabezpieczania owoców przed tą chorobą, która obniża jakość wiśni. Zabiegi zabezpieczające przed infekcjami powinny być zintensyfikowane szczególnie w okresach z dużą  ilością opadów. Choroba może ujawnić się dopiero po zbiorach w skrzynkach lub w czasie transportu owoców. Objawy choroby: Zainfekowane dojrzewające owoce pokrywają ciemnobrunatne, lekko zapadające się plamy z charakterystycznymi kremowopomarańczowymi skupieniami zarodników. Polecane są tu  fungicydy kontaktowe oparte na kaptanie: Kaptan zaw. 50 WP, Kaptan Plus 71,5 WP  mają 7 dni karencji. Pozostałe –  również oparte na kaptanie: Captan/Malvin/Merpan 80 WG mają 21 dni karencji i trzeba to uwzględnić planując ostatnie zabiegi przed tą chorobą.

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Wokresie do 2-ch tygodni przed zbiorami (a w przypadku zastosowania Kaptanu Plus 71,5 WP – 1 tydzień)  można jeszcze wykonać  zabieg przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych, oczywiście tylko w tych sadach, w których jest to zasadne (w których stwierdzi się charakterystyczne objawy choroby). Objawy choroby: Na przełomie maja i czerwca lub później na górnej stronie najstarszych liści pojawiają się drobne, brunatnoczerwone plamy o średnicy 1-2 mm. Skupione są one na brzegach liści. Na ich dolnej stronie w obrębie plam pojawiają się  białoszare wzniesienia, szczególnie widoczne w okresie deszczowej pogody. Są to owocniki z białokremowymi skupieniami zarodników konidialnych. W wielu sadach w koronie drzew obserwuje się  pożółkłe liście przypominające (na pierwszy rzut oka) objawy choroby, jeśli jednak na spodniej stronie liści brak jest białych punktów (skupienia zarodników) zabieg przeciwko drobnej plamistości liści nie powinien być wykonywany. Przyczyną żółknięcia liści mogą być bowiem również inne, nieinfekcyjne czynniki. Polecane fungicydy to: Syllit/Carpene 65 WP, Topsin M 500 SC, difenokonazol –wszystkie o 14 dniowej karencji. Tydzień przed zbiorami można jeszcze zastosować Kaptan Plus 71,5 WP. Planując kolejny zabieg należy pamiętać o zasadzie rotacji fungicydów i nie nadużywania niektórych grup chemicznych.

Nasionnice

W tym sezonie loty tych szkodników są wyjątkowo intensywne również w lokalizacjach, w których w poprzednich latach nie stanowiły większego zagrożenia. W najbliższych dniach -2 tygodnie przed planowanym terminem zbioru, powinno się po raz ostatni w tym sezonie, zabezpieczyć owoce przed tymi szkodnikami ( jest to ostatnia szansa zabezpieczenia owoców przed nasionnicami). W poprzednim tygodniu   z powodu ochłodzenia loty były wprawdzie nieco słabsze,  ale po ociepleniu mogą ponownie być bardzo intensywne. Zabieg proponujemy wykonać również w tych sadach, w których muchy, jak dotąd, występowały poniżej progu zagrożenia, czyli mniej niż średnio 2 szt/pułapkę, na wypadek, gdyby muchy nasionnic zintensyfikowały loty właśnie w okresie krótko przed zbiorami. Zalecane insektycydy: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP mają 14 dniowy okres karencji (zabieg ten jest konieczny również w sadach, w których pojawiły się nowe kolonie mszyc lub zauważymy, że odnawiają się kolonie starsze, wcześniej niedostatecznie zwalczone). Jeżeli zagrożenie ze strony nasionnic będzie się utrzymywało w kolejnych dniach a temperatury nie przekroczą 20° C, można dodatkowo  tydzień przed zbiorami zastosować Fastac 100 EC (7 dni karencji).

Poprawa jakości owoców, ograniczenie pękania i sokowania

Opryskiwania dolistne nawozami wapniowymi powinny być wykonywane jeszcze na 2 i 1 tydzień przed zbiorem owoców.

Polecamy nawozy wapniowe:

  • Folanx 29 Ca – zawiera mrówczan wapnia i szybko wchłaniany jest przez rośliny, zapewnia doskonały transport Ca do wszystkich części roślin, dawka 2,5 kg/m wysokości korony
  • Metalosate Calcium – dolistny nawóz wapniowy, w którym Ca jest skompleksowany aminokwasami, dawka 1,5-2,0 l/ha
  • VifloCal S zawierające wapń i nanosrebro, które dodatkowo stymuluje mechanizmy obronne drzew, jest to unikalne połaczenie wapnia i srebra w technologii mikrocząstkowej   3l/ha 2-3 x przed zbiorami i 1-2x po zbiorach
  • Agroocean Ca z ekstraktem z alg morskich dawka 3 l/ha
  • Rosatop Ca roztwór azotanu wapnia z Mg i mikro 5 l/ha