Komunikat sadowniczy – ochrona śliwy w fazach zielonego i białego pąka

Poniżej prezentujemy zalecenia ochrony śliw przed szkodnikami i chorobami w fazie zielonego pąka i w fazie białego pąka.

Ochrona śliwy – faza zielonego pąka

W fazie zielonego pąka powinny być zaplanowane i wykonane zabiegi przeciwko przędziorkom, pordzewiaczom i mszycom (lokalnie może być również potrzeba zwalczania misecznika śliwowego).

Przędziorek owocowiec praktycznie wymaga corocznego zwalczania w każdym sadzie śliwowym. Tam, gdzie w poprzednim roku była duża presja ze strony tych szkodników i potwierdzi to wczesnowiosenna lustracja pędów, jest to optymalny okres aby sięgnąć po preparaty olejowe (Katanol 96 EC albo Catane 800 SC). Bardzo ważne jest przestrzeganie tego terminu – nie wolno wykonać zabiegu zbyt późno. Dodatkowym działaniem wspomnianych preparatów olejowych jest ograniczenie występowania misecznika śliwowego.

Kolejnym, groźnym szkodnikiem śliw jest mszyca, odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się szarki, również wymaga więc dokładnego monitorowania. Od kwietnia do lipca co 14 dni powinno się przeglądać pędy a następnie ulistnienie na 50 losowo wybranych drzewach. Zabieg ochrony konieczny jest po zauważeniu pierwszych małych kolonii mszyc przynajmniej na jednym drzewie (co najczęściej ma miejsce w fazie zielonego pąka kwiatowego). Obok Pirimoru 500 WG, zalecane są chloronikotynyle i pyretroidy.

Trzeba już zaplanować ewentualną walkę z owocnicami, a więc zakupić białe pułapki lepowe.

Ochrona śliwy – faza białego pąka

O ile nie przeprowadzono zabiegów w fazie zielonego pąka to:

  • pomiędzy fazą zielonego a białego pąka kwiatowego (do momentu pierwszych otwierających się kwiatów), kiedy obserwuje się wyleganie larw przędziorków poleca się zabieg Apollo Plus 060 OF/Apollo 500 SC, a parę dni później pod koniec fazy białego pąka/tuż przed otwarciem się pierwszych kwiatów jeżeli wystąpi taka potrzeba, zaleca się Magus 200 SC (fenazachina) lub Ortus 05 SC (fenpiroksymat). Ten ostatni w wyższej dawce 1,5 l/ha ogranicza jednocześnie populacje pordzewiacza śliwowego.
  • W kwaterach, gdzie w poprzednim roku zauważono objawy żerowania misecznika śliwowego powinno się, po wcześniejszym zastosowaniu preparatów olejowych, powtórzyć zabieg na tego szkodnika – tym razem z użyciem jednego z pyretroidów (to ograniczy jednocześnie ewentualne zagrożenie ze strony mszyc, piędzika przedzimka czy innych gąsienic).
  • Jeżeli wcześniej nie wykonano zabiegu zwalczającego mszyce trzeba to zaplanować w okresie białego pąka kwiatowego (zabieg ochrony konieczny jest po zauważeniu pierwszych małych kolonii mszyc przynajmniej na jednym drzewie). Obok Pirimoru 500 WG, zalecane są chloronikotynyle i niektóre pyretroidy.

Powiesić białe pułapki lepowe do monitoringu lotu owocnic.

Ochrona przed chorobami grzybowymi

Na początku fazy białego pąka kwiatowego należy także zaplanować ochronę śliw przed torbielą śliwek. Polecany jest na tę chorobę jedynie preparat dodynowy Carpene/Syllit 65 WP; dawka 1,5 kg/ha.

Tuż przed kwitnieniem opryskać odmiany podatne na brunatną zgniliznę drzew pestkowych –Topsinem M 500 SC -1,5l/ha (tiofanat metylowy).

Polecane artykuły: