Komunikat sadowniczy BCS z dnia 6.05.2014

przebieg-temperatur-kozietuly
Przebieg temperatur minimalnych

Jabłonie

Opady deszczu w ostatnich dniach nie odgrywały istotnej roli. W zależności od regionu wynosiły od kilku do kilkudziesięciu mm/cm2. Do czynienia mieliśmy często z opadami burzowymi, niosącymi ze sobą również niewielkie opady gradu.

Parch jabłoni

Jeśli chodzi o infekcje, to nie był to tydzień „trudny”. Wystarczyło wykonać jeden zabieg w ubiegłym tygodniu (wyk.2). Nadal jednak należy prowadzić program zapobiegawczy. Można w tym celu, jeśli warunki na to pozwalają, stosować preparaty kontaktowe (np. POMARSOL FORTE 80 WG).

 

UWAGA – w sadach można zaobserwować już pierwsze plamy parchowe !!!

infekcje-w-kozietulach
Infekcje w Kozietułach

Mączniak prawdziwy jabłoni

Na odmianach podatnych bardzo często obserwuje się białe rozetki (fot.1). Należy zadbać przede wszystkim o odmiany podatne. W tym celu zalecam budować program ochrony w oparciu o preparaty strobilurynowe (np. ZATO 50 WG lub FLINT Plus 64 WG), jak również o preparaty układowe. Wystarczy, że zabiegi będą wykonywane na przemian, co 14 dni.

rozeta_lisciowa_porazona-maczniakiem
Rozeta liściowa porażona mączniakiem

ZWRACAM UWAGĘ, IŻ NALEŻY STOSOWAĆ ROTACJĘ PREPARATÓW, UWZGLĘDNIAJĄC ICH PRZYNALEŻNOŚĆ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP CHEMICZNYCH. TYM SAMYM GRUPY CHEMICZNE – STROBILURYNY, TRIAZOLE CZY TEŻ ANILINOPIRYMIDYNY NIE POWINNY BYĆ STOSOWANE CZĘŚCIEJ NIŻ 2-3 RAZY W SEZONIE.

Owocnice

Wskazane jest kontrolować białe pułapki lepowe na obecność tego szkodnika (fot.2). Owocnica jabłkowa to błonkówka długości 6-7 mm. Próg szkodliwości wynosi 20 szt./1 pułapkę. Szkodliwość owocnic polega na minowaniu przez larwy zawiązków owoców, w wyniku czego, na owocach powstają wąskie, opasujące korkowe smugi, widoczne w późniejszym czasie na dojrzewających owocach. W razie konieczności należy przeprowadzić zabieg zwalczający, stosując np.CALYPSO 480 SC.

owocnica-jablkowa-postac-dorosla
Owocnica jabłkowa – postać dorosła

Toczyk gruszowiaczek

W ubiegłym sezonie, w wielu sadach południowej Polski zaobserwować można było szkodliwość tego małego motyla. Gąsienice powodują minowanie liści (fot.3), doprowadzając do ich przedwczesnego opadania. W sadach, w których w ubiegłym roku odnotowano dużą liczebność motyli, w bieżącym sezonie, zaraz po kwitnieniu wskazane jest wykonanie zabiegu zwalczającego. Preparat CALYPSO 480 SC stosowany do zabezpieczenia sadów przed owocnicami i mszycami (fot.4), pozwoli również na ochronę przed toczykiem.

liscie_uszkodzone_przez-gasienice-toczyka
Liście uszkodzone przez gąsienice toczyka

kolonia_mszyc_d
Rozwijająca się kolonia mszyc

Grusze

Miodówki

Grusze praktycznie już przekwitły. Na młodych, jeszcze zwiniętych liściach (fot. 5) bardzo często można zaobserwować młode larwy miodówek.

larwy-miodowki1
Młody liść gruszy, który najprawdopodobniej mogą zasiedlać młode larwy miodówki

larwy-miodowki2
Młody, rozwijający się liść zasiedlony przez larwy miodówek

Jeżeli po kwitnieniu obserwujemy początek masowego wylęgania się larw miodówki, wówczas na pierwszy zabieg proponuję zastosowanie preparatu MOVENTO 100 SC. Po 2-3 tygodniach od zastosowania MOVENTO 100 SC należy zrobić kolejną lustrację na obecność larw miodówek. Jeśli populacja larw miodówek jest bardzo mała, wówczas Movento zalecam zastosować w późniejszym czasie, gdy pojawią się dodatkowo problemy z pryszczarkami.

Fazy rozwojowe na poszczególnych gatunkach i odmianach . Brzezna, woj. Małopolskie
fazy-rozwojowe

Tomasz Gasparski