Komunikat sadowniczy BCS z dnia 3.04.2014 – ochrona jabłoni

Jabłonie

Obserwujemy bardzo szybki rozwój zarodników workowych. Duża ich część gotowa jest już do wysiewu. Przed spodziewanym deszczem bezwzględnie należy zabezpieczyć jabłonie przed parchem jabłoni, preparatami kontaktowymi np. ANTRACOL 70 WG lub zawierającymi ditianon czy też kaptan.

W wielu regionach Polski popadać może już w środę, czwartek !!!
Aktualnie widać także bardzo szybki rozwój wegetatywny roślin. Proszę zwracać uwagę na przyrosty liści oraz występowanie opadów. Tym samym odstępy między zabiegami nie powinny być dłuższe niż 4-7 dni.

Zwracam też uwagę na kwieciaka. W niektórych sadach obserwuję ich występowanie (próg zagrożenia wynosi 5-10 chrząszczy z 35 gałęzi). Jeśli zachodzi potrzeba wskazany będzie zabieg jednym z pyretroidów np. DECIS 50 EW. Zabieg najlepiej wykonać, kiedy żeruje kwieciak, tj. gdy temperatura powietrza przekracza 12 st.C i jest bezwietrznie.

W wielu sadach zaobserwowałem kwitnące chwasty w pasach rzędowych. Przypominam, iż bardzo często przebywają na nich pszczoły, trzmiele bądź też inne owady zapylające, dlatego też nie powinno się na tych kwaterach wykonywać zabiegów z użyciem preparatów owadobójczych, bądź też roztoczobójczych. Ewentualny zabieg należy wykonać po skoszeniu chwastów, bądź też po oblocie pszczół.

Tomasz Gasparski