Komunikat sadowniczy BCS z dnia 28.05.2012 – szkodniki

Dnia 28.05.2012 roku wydano komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami.

Jabłoń

Najbliższych kilka dni to doskonały moment na wykonanie zabiegu zwalczającego przędziorki i szpeciele, można zastosować np. preparat Envidor 240 SC. Należy prowadzić obserwacje na obecność bawełnicy korówki. Jeśli stwierdzi się jej występowanie, wykonać zabieg zwalczający, stosując np. Movento 100 SC. Wykonany zabieg tym środkiem, zniszczy jednocześnie inne gatunki mszyc oraz pryszczarka jabłoniaka. Stosując Movento pamiętać należy że dla pełnej skuteczności środka istotna jest jego penetracja w roślinie, a w przypadku spirotetramatu pobieranie odbywa się przez liście!!!

bawelnica bawelnica

Bawełnica korówka – pluskwiak i objawy jego żerowania.

Owocówki (Polska Centralna): Trwa także intensywny lot motyli owocówki jabłkóweczki. Obserwujemy duże zróżnicowanie zarówno w liczebności jak i okresach lotu motyli tego szkodnika w poszczególnych sadach i rejonach. W sadach, w których populacja owocówki nie jest wysoka, z reguły główny lot jest trochę później. Dlatego też dokładny termin zwalczania najlepiej ustalić obserwując odłowy motyli w pułapki z feromonem. W rejonie Skierniewic liczne motyle w pułapce notowano od 20 maja, (choć pierwsze odłowy były już na początku maja), a termin zwalczania planowany jest na drugą połowę tego tygodnia. Rozpoczyna się także lot zwójki siatkóweczki, tak więc zabieg na owocówkę będzie już niszczył pierwsze gąsienice tego gatunku zwójkówek. Z kolei kolejne opryskiwanie skierowane na zwójkę siatkóweczkę (po upływie 2-3 tygodni) będzie zwalczało dalszą część populacji pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki.

owocowka1 owocowka2

Owocówka jabłkóweczka i zwójka siatkóweczka.

Grusza

W sadach gruszowych obserwować miodówki gruszowe. W sadach, w których obecnie jest dużo form dorosłych i jaj miodówki, śledzić, kiedy pojawią się pierwsze larwy, co może nastąpić w ostatnich dniach maja. Wówczas wykonać zabieg zwalczający stosując np. Movento 100 SC. Zabieg zniszczy jednocześnie pryszczarka gruszowca.

miodowka

Miodówka gruszowa

Śliwa

Owocówka śliwkóweczka – od połowy maja trwają intensywne wyloty motyli. Zabieg zwalczający należy wykonać w tym tygodniu i w razie potrzeby (nadal duża liczba odławiających się motyli w pułapkach) opryskiwanie powtórzyć po około 2 tygodniach. Podobnie jak na jabłoni wykonać zabieg zwalczający przędziorki i szpeciele np. Envidorem 240 SC.

Czereśnia

W całym kraju obserwuje się intensywny lot nasionnicy trześniówki. Pierwszy zabieg zwalczający wykonać w dniach 28-30 maja, 2012 np.Calypso 480 SC. Dalsze zabiegi wykonywać co 7-8 dni, w zależności od przebiegu lotu much, pamiętając o zachowaniu okresu karencji. W sadach wiśniowych pominąć zabieg w pierwszym terminie. Terminy zabiegów najlepiej wyznaczać na podstawie odłowu much na żółte pułapki lepowe.

nasionnica_trzesniowka

Nasionnica trześniówka

Porzeczka, truskawka

Kontrolować obecność i liczebność przędziorka chmielowca, obecnie nie ma dozwolonych akarycydów do stosowania. Można jeszcze zwalczać mszyce, dozwolonym środkiem.

Porzeczka

Notuje się jaja i larwy pryszczarka porzeczkowa pędowego, oraz końcówkę pierwszego pokolenia pryszczarka porzeczkowiaka liściowego. Od tygodnia notuje się motyle przeziernika porzeczkowa w pułapkach z feromonem. Zwalczanie można wykonać w nadchodzącym tygodniu, podczas intensywnego lotu motyli stosując np. Calypso 480 SC.

Malina owocująca na pędach drugorocznych

Notuje się uszkodzenia powodowane przez kwieciaka malinowca (także chrząszcze, ale są już pierwsze kwiaty). Może być potrzebne zwalczanie kistnika malinowca. Zabieg ten ograniczy jednocześnie pryszczarka namalinka łodygowego i mszyce (przestrzegać okresu prewencji).

Malina owocująca na pędach jednorocznych

Obserwuje się występowanie mszyc i pryszczarka namalinka łodygowego, zwalczać je podobnie jak na malinie wymienionej wyżej. Zaczynają pojawiać się przędziorki, ale brak jest środków do ich zwalczania.