Komunikat sadowniczy BCS z dnia 28.04.2014 – zagrożenie dla drzew owocowych

Jabłonie

Parch jabłoni

Opady deszczu w ostatnich dniach, w wielu regionach Polski doprowadziły do zmycia preparatów. Intensywne opady odnotowano w zależności od regionu w miniony piątek i w sobotę (patrz tabela, dane BCS).

tabela-opady

mapka_28_04_2014
Rozmieszczenie stacji meteorologicznych w rejonach sadowniczych

 

Większość osób powinna rozważyć powtórzenie zabiegów. Z uwagi, iż mieliśmy do czynienia z silnymi wysiewami zarodników workowych, przy temperaturach powietrza w okolicach 15oC, doszło do silnych infekcji (wyk. 1 i 2).

 

Infekcje w Brzeznej
wykres1_28_04_2014-infekcja-brzezna

Infekcje w Kozietułach
wykres2_28_04_2014-infekcja-kozietuly

 

W zależności od terminu ostatnio wykonanego zabiegu, myślę że należy rozważyć następujące warianty:
1). Jeżeli ostatnie zabiegi wykonane zostały w ubiegłym tygodniu (wtorek) – zalecam mieszaninę preparatu układowego (np. difenokonazol) + kontakt. Wskazana kompozycja ma działanie zapobiegawcze i interwencyjne (do 120 godzin). Zwracam uwagę na warunki temperaturowe w jakich powinno się stosować triazole – to minimum 12oC i kilku godzinny czas bez opadów.

 

2). Drugi wariant dotyczy osób, którzy zabiegi wykonali w połowie tygodnia. Proponuję zastosowanie preparatu anilinopirymidynowego + kontakt. Z uwagi na fazę rozwojową większości sadów, oprócz zabezpieczenia przed parchem jabłoni, zabezpieczymy również kwiaty przed szarą pleśnią.

 

3). Trzeci wariant dotyczy sytuacji, w której oprócz zabezpieczenia przed parchem jabłoni, wskazana jest kontynuacja ochrony przed mączniakiem prawdziwym (dotyczy to zwłaszcza odmian podatnych). Można tu rozważyć dwa rozwiązania – z zastosowaniem gotowej mieszaniny FLINT PLUS 64WG lub stworzenie mieszaniny ZATO 50 WG + kontakt (np. POMARSOL FORTE 80 WG).

 

4). Ostatni wariant dotyczy sadowników, którzy wykonali zabiegi pod koniec tygodnia, a opady które odnotowali były niewielkie. Należy wykonać zabieg zapobiegawczy stosując np. preparat zawierającyditianon, captan lub jeden z ditiokarbaminianów (np. POMARSOL FORTE 80 WG).

 

ZWRACAM JEDNAK UWAGĘ, IŻ JESTEŚMY W NAJWAŻNIEJSZYM OKRESIE OCHRONY JABŁONI PRZED PARCHEM. Nie warto ryzykować zaniedbania jednego, czy też dwóch zabiegów, gdyż może mieć to istotne konsekwencje w dalszej części sezonu. Wszystko na to wskazuje, że wysiewy zarodników mogą się zakończyć nawet przed końcem maja.

Jabłonie i grusze

Zaraza ogniowa

W ostatnim czasie wzrosło zagrożenie ze strony zarazy ogniowej (wyk.3). Choroba ta bardzo często w sadzie występuje w formie „utajonej”. Gdy zaistnieją korzystne warunki do rozwoju tej choroby, może doprowadzić do zniszczenia znacznej ilości drzew. Jest szczególnie niebezpieczna dla młodych drzewek.

Ryzyko wystąpienia zaraza ogniowej w regionie Kozietuł:
wykres3_28_04_2014-zaraza-ogniowa-kozietuly

Grusze 

Miodówki

W Małopolsce jest już koniec kwitnienia. Poza licznie występującymi jajami miodówek, zaobserwowałem pierwsze wylęgnięte larwy (fot.1). Myślę, że w sadach, w których jaj miodówek jest bardzo dużo, wskazane będzie w okresie maj-czerwiec wykonanie minimum dwóch zabiegów. Jeżeli po kwitnieniu obserwujemy początek masowego wylęgania się larw miodówki, wówczas na pierwszy zabieg proponuję zastosowanie bardzo skutecznego preparatu MOVENTO 100 SCWspomniany preparat wykazuje bardzo wysoki poziom skuteczności w zwalczaniu wielu szkodników grusz jak np. larw miodówek fazy L1-L3, pryszczarków oraz mszyc. Zwracam uwagę, że Movento 100 SC to jedyny preparat na rynku zarejestrowany do zwalczania pryszczarków.
Młoda larwa miodówki gruszowej
miodowka_larwa_s
Sady kwitną. W miarę możliwości, zabiegi z użyciem ś.o.r. należy wykonywać po oblocie pszczół. W żadnym wypadku nie stosujmy w trakcie kwitnienia żadnych zabiegów owadobójczych !!!
miodowka_s

Pestkowe

 

W ostatnim czasie wystąpiło bardzo duże ryzyko wystąpienia dziurkowatości liści drzew pestkowych. Choroba poraża brzoskwinie, morele, śliwy, wiśnie i czereśnie. Na liściach pojawiają się brunatne, nekrotyczne i drobne okrągłe plamy otoczone ciemnoczerwoną obwódką. Tkanki w obrębie plam obumierają i wykruszają się. Stosowanie preparatów ftalimidowych oraz benzimidazolowych ogranicza występowanie tej choroby.
Ryzyko występowania dziurkowatości liści drzew pestkowych
wykres4_28_04_2014-dziurkowatosc-lisci

Wiśnie

 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

W czasie pełni kwitnienia należy zabezpieczyć wiśnie przed tą chorobą. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają (temperatura pow. 12oC) do zabiegów można wykorzystać jeden z triazoli np. HORIZON 250 EW.

 

Śliwy

Jeżeli zaobserwowano odłowione na białych tablicach lepowych owocnice śliwowe w ilościach przekraczających próg szkodliwości (ponad 80 sztuk) wskazane jest wykonanie zabiegu preparatemCALYPSO 480 SC w dawce 0,15L/ha. Wykonanie zabiegu preparatem Calypso, zabezpieczy sad również przed mszycami.

 

Fazy rozwojowe na poszczególnych gatunkach i odmianach . Brzezna, woj. Małopolskie (Fot. 1-12 T. Gasparski)
odmiany-kwitnienie-brzezna

 

Tomasz Gasparski