Komunikat sadowniczy BCS z dnia 26.05.2014 – choroby i szkodniki

W dniu 26.05.2014 roku został wydany komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami.

Jabłonie:

Parch jabłoni: Zarodniki workowe sprawcy parcha jabłoni mogą się jeszcze wysiewać w sprzyjających warunkach pogodowych, tym samym doprowadzając do kolejnych infekcji. Nadal należy prowadzić program zapobiegawczy przeciwko parchowi jabłoni. Ochronę można prowadzić w oparciu o ditiokarbaminiany np. Pomarsol Forte 80 WG oraz inne preparaty kontaktowe. Rozpoczyna się okres infekcji wtórnych. Zalecam przeprowadzenie lustracji sadów pod kątem występowania plam parchowych.

Mączniak jabłoni: W wielu sadach, na odmianach podatnych na mączniaka prawdziwego jabłoni wciąż można zaobserwować bielejące się rozety/pędy. Najlepszym rozwiązaniem walki z mączniakiem jest ich usuwanie.

Fot.1 Rozeta liściowa porażona przez mączniaka prawdziwego / Tomasz Gasparski

Mając na uwadze ochronę chemiczną, od kwitnienia jabłoni program chroniący zarówno liście jak i pędy powinien oparty być o preparaty należące do strobiluryn (np. ZATO 50 WG, Flint Plus 64 WG) oraz preparaty o działaniu układowym np. triazole. Zabiegi należy wykonywać co 10-14 dni, szczególnie na odmianach bardzo podatnych.

Fot.2 Działanie preparatów-grup chemicznych na mączniaka /Tomasz Gasparski

Zaraza ogniowa: W ostatnich dniach wzrosło zagrożenie ze strony ZARAZY OGNIOWEJ. To choroba pochodzenia bakteryjnego, która może doprowadzić do zniszczenia nawet całych drzew. Jest szczególnie niebezpieczna dla nowych nasadzeń.

Fot.3 Charakterystyczny „pastorał” na pędzie porażonym przez bakterię Erwinia amylovora  /Tomasz Gasparski

W razie potrzeby należy zastosować ochronę w oparciu o zarejestrowane preparaty miedziowe. UWAGA – po zastosowaniu preparatów miedziowych mogą być widoczne objawy fitotoksyczności !!!

Wyk.1 Model chorobowy dla zarazy ogniowej – Brzezna (powiat nowosądecki)

Wyk.2 Model chorobowy dla zarazy ogniowej – Kozietuły Nowe (powiat grójecki)

Przędziorki i pordzewiacze: W sadach jabłoniowych obserwuje się licznie występujące przędziorki. W kwaterach, w których zostanie przekroczony próg szkodliwości (3 formy ruchome /1 liść) zalecam wykonanie zabiegu preparatem ENVIDOR 240 SC. Zwracam uwagę na dokładne pokrycie liści cieczą użytkową, gdyż Envidor wykazuje działanie kontaktowe na przędziorki. Stosując Envidor 240 SC pozbędziecie się Państwo również problemu z pordzewiaczami.

Fot.4 Liście odm. „RUBIN” zasiedlone przez przędziorki /Tomasz Gasparski

Mszyce i owocówki: Trwa kolejny nalot mszyc. Po zauważeniu rozbudowujących się nowych kolonii należy zastosować jeden z preparatów zwalczających mszyce. Preparat CALYPSO 480 SC, myślę że warto zastosować, kiedy zaobserwowane będą dodatkowo regularne loty owocówki jabłkóweczki. Na południu Polski pierwszy termin zwalczania owocówki jabłkóweczki przypadnie najprawdopodobniej w nadchodzącym tygodniu.

Fot.5 Odłowione na pułapkę feromonową samce owocówki jabłkóweczki /Tomasz Gasparski

Pułapki feromonowe to bardzo przydatne narzędzia pracy dla wielu sadowników. Dzięki nim możemy trafnie wytypować najodpowiedniejszy moment na wykonanie zabiegu zwalczającego określone gatunki szkodników. W dobie integrowanej ochrony myślę, że każdy profesjonalny sadownik powinien się w nie zaopatrzyć. Pułapki feromonowe pozwalają określić, z którym gatunkiem zwójkówek, czy też innych motyli w swoim sadzie mamy najwięcej problemu, które gatunki dominują. W ten sposób możemy sprawdzić obecność i dynamikę lotu owocówki jabłkóweczki i śliwkóweczki, toczyka gruszowiaczka i wielu zwójkówek liściowych (bukóweczki, siatkóweczki, różóweczki, wydłubki oczateczki i innych).

Fot.6 Pułapka feromonowa /Tomasz Gasparski

Wiśnie:

Drobna plamistość liści drzew pestkowych: W czasie wzrostu zawiązków wiśni należy kontynuować ochronę przed tą chorobą. W tym celu, w odstępie mniej więcej co 2 tygodnie należy prowadzić ochronę w oparciu o preparaty dodynowe i preparaty zawierajace kaptan, tiofanat metylu lub difenokonazol. Preparaty zawierające kaptan zabezpieczają wiśnie również przed gorzką zgnilizną wiśni.

Fot.7 Początek objawów drobnej plamistości liści drzew pestkowych /Tomasz Gasparski

Czereśnie:

Nasionnica trześniówka: Zbliża się kwitnienie robinii akacjowej. To znak, że najwyższy czas na rozwieszenie pułapek feromonowych lub lepowych do odłowu nasionnic.

Śliwy:

Przędziorki i pordzewiacze: W sadach śliwowych należy regularnie przeprowadzać monitoring na obecność przędziorków i pordzewiaczy. Próg szkodliwości dla przędziorków wynosi średnio 3 formy ruchome na 1 liściu. Jeżeli szkodniki te stanowią zagrożenie, wówczas wskazane jest zastosowanie preparatu ENVIDOR 240 SC. Proszę pamiętać o rotacji preparatów/grup chemicznych. Envidor stosować można maksymalnie raz w sezonie.

Fot.8 Liście śliw uszkodzone przez przędziorki /Tomasz Gasparski

W każdym przypadku zastosowania środka ochrony roślin proszę przestrzegać okresów KARENCJI i PREWENCJI, które zawsze podawane są na etykietach preparatów.