Komunikat sadowniczy BCS z dnia 25.03.2015 – choroby i szkodniki

Wiosna, pomimo nocnych przymrozków (nawet do -10°C) ciągle w natarciu. Rośliny już zostały pobudzone do wzrostu. W sadach jabłoniowych wskazane jest wykonanie zabiegów o charakterze zapobiegawczym (fitosanitarnym) przeciwko zarazie ogniowej oraz chorobom drewna i kory. Zalecam zabieg jednym z preparatów miedziowych.

Kwieciak jabłkowiec – lustracje sadów

dorosła postać kwieciaka jabłkowca
dorosła postać kwieciaka jabłkowca

W wielu regionach pogodę mamy słoneczną, a temperatury przekraczają 15°C. W sadach jabłoniowych należy ponowić lustrację na obecność kwieciaków. Szczególnie narażone na ich obecność są sady (bądź też same kwatery) położone w niedalekiej odległości od wszelakiego rodzaju zagajników. W warunkach Małopolski, na południowych stokach Sądecczyzny zaobserwowałem już pierwsze kwieciaki.

lustracja sadów
lustracja sadów

Pomocnym narzędziem do sprawdzenia obecności kwieciaków będzie płachta entomologiczna. W celu prawidłowego wykonania lustracji, po kilku dniowym ociepleniu należy strząsać z 35 drzew po 1 gałęzi. Próg zagrożenia wynosi co najmniej 5-10 strząśniętych dorosłych kwieciaków. Jeśli zachodzi potrzeba wskazany będzie zabieg jednym z pyretroidów np. DECIS 50 EW. Zabieg najlepiej wykonać, kiedy żeruje kwieciak, tj. gdy temperatura powietrza przekracza 12 st.C i jest bezwietrznie. Zachęcam Państwa do wykonywania lustracji sadów pod kątem obecności jaj przędziorka owocowca. Tą prostą czynność można było wykonywać choćby podczas cięcia zimowego zwracając szczególną uwagę na 2-3 letnie pędy. Jeśli widać skupiska czerwonych jaj przędziorka owocowca, wówczas wskazane będzie wykonanie w nieco późniejszym czasie zabiegu preparatem olejowym.

Kwitnące chwasty wabią pszczoły

W wielu sadach zaobserwowałem kwitnące chwasty w pasach rzędowych. Przypominam, iż bardzo często przebywają na nich pszczoły, trzmiele bądź też inne owady zapylające, dlatego też nie powinno się na tych kwaterach wykonywać zabiegów z użyciem preparatów owadobójczych, bądź też roztoczobójczych. Zabieg należy wykonać po skoszeniu chwastów, bądź też po oblocie pszczół.

Rak bakteryjny w sadach pestkowych

Sady wiśniowe, czereśniowe i śliwowe w czasie pękania pąków warto zabezpieczyć przed rakiem bakteryjnym. W tym celu należy wykonać zabieg jednym z zarejestrowanych preparatów miedziowych.

Kędzierzawość liści brzoskwiń

kędzierzawość liści brzoskwińZ kolei sady brzoskwiniowe wskazane jest zabezpieczyć przed kędzierzawością liści. Zabieg można wykonać przy zastosowaniu POMARSOL Forte 80 WG lub jeśli faza rozwojowa brzoskwini na to pozwala, jednym z preparatów dodynowych (0,5 – 0,6%).

Miodówka w sadach gruszowych

W sadach gruszowych należy zwrócić uwagę na ewentualne występowanie miodówki gruszowej. Pomocnym narzędziem będzie płachta entomologiczna, ta sama którą wykorzystuje się do stwierdzenia ilości populacji chrząszczy kwieciaka. W celu prawidłowego wykonania lustracji na obecność miodówek, po kilku dniowym ociepleniu należy strząsać po 1 gałęzi z 35 drzew. Próg zagrożenia wynosi co najmniej 15 strząśniętych dorosłych miodówek. Jednak ochrona chemiczna uzasadniona jest po kilku krotnym przekroczeniu tego progu. Co jakiś czas, w ciągu całego okresu wczesnowiosennego, należy zwracać uwagę na ilość składanych jaj przez miodówki.

Sprawdź swój opryskiwacz

U progu nowego sezonu warto też sprawdzić stan techniczny opryskiwaczy i upewnić się, że wszyscy mamy aktualne badania opryskiwacza oraz ważne zaświadczenia z odbytych szkoleń.

Przypominam, iż osoby chcące uczestniczyć w systemie Integrowanej Produkcji, powinny składach stosowne zgłoszenia do akredytowanych firm certyfikujących. Zgłoszeń należy dokonywać przed ruszeniem wegetacji !!!

Fazy rozwojowe drzew sadowniczych

Na koniec przedstawiam fazy rozwojowe dla poszczególnych odmian (Brzezna 25-03-2015)

'Gala'
'Gala’
'Golden Delicious'
'Golden Delicious’
'Konferencja'
'Konferencja’
'Ligol'
'Ligol’
'Najdared'
'Najdared’
'Rubin'
'Rubin’
'Sampion'
'Sampion’
'Xenia'
'Xenia’

 

Tomasz Gasparski – Bayer CropScience