Komunikat sadowniczy BCS z dnia 23.04.2014 – zagrożenia dla jabłoni, wiśni i grusz

Różnice w rozwoju roślin sadowniczych między rejonem Polski południowej i zachodniej, a rejonem Polski północno-wschodniej to na ten moment nawet 10 dni. Dlatego też proszę wszystkich o wyrozumiałość, gdyż komunikaty pisane są w oparciu o stan rozwoju roślin w Małopolsce.

Jabłonie

Na dobre kwitną już odmiany: Idared, Szampion, Ligol, Rubin. Rozpoczęcie kwitnienia obserwuję również na odmianach Gala i Golden Delicious (foto poniżej). Z uwagi na występowanie już opadów burzowych, przy doborze środka ochrony roślin do kolejnego zabiegu, należy oprócz fazy rozwojowej i temperatury powietrza uwzględnić ilość opadów od ostatniego zabiegu, jak również ich intensywność. Do zabiegów zapobiegawczych, jeśli nie zachodzi potrzeba interwencyjnego działania, można w dalszym ciągu stosować ditiokarbaminiany (np. ANTRACOL 70 WG, POMARSOL Forte 80 WG).

Przypominam, iż w trakcie kwitnienia sadów nie powinno się wykonywać zabiegów owadobójczych, gdyż może to zagrażać wielu pożytecznym owadom. Wydaje się, że pszczoły w tym roku dobrze przezimowały i tam gdzie w pobliżu sadu są ule, obserwuje się na kwitnących jabłoniach wiele tych jakże ważnych owadów.

owady

W sadach widać również kwitnące mniszki. Proszę również zwracać na nie uwagę, choćby podczas wykonywanych herbicydów.

mniszki

Grusze

W Małopolsce, już od jakiegoś czasu trwa ich kwitnienie. Konferencja i Lukasówka są w pełni kwitnienia, natomiast Xenia już weszła w przekwitanie (foto poniżej). Problemem w tym roku mogą być jednak miodówki. Obserwuję liczne jaja, które sukcesywnie składane są na pędach i młodych liściach.

jaja-miodowki

Zaobserwowałem pierwsze wylęgnięte larwy miodówki. Oznacza to, że zaraz po kwitnieniu wskazany będzie zabieg zwalczający larwy. Na pierwszy zabieg, jeśli larwy będą jeszcze w fazie L1-L3, polecamMOVENTO 100 SC. Ale to dopiero po kwitnieniu, o czym będę Państwa na bieżąco informował.

Wiśnie

W czasie kwitnienia należy zabezpieczyć wiśnie przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają (temperatura pow. 12oC) do zabiegów można wykorzystać jeden z triazoli np. HORIZON 250 EW.

Śliwy

Część śliw jest jeszcze w fazie kwitnienia, a część już przekwitło. W tym momencie należy obserwować odławiane owocnice na białych pułapkach lepowych. Próg zagrożenia wynosi 80 sztuk. W przypadku przekroczonych progów szkodliwości, należy podjąć decyzję o zabiegu. W tym celu można wykonać zabieg preparatem CALYPSO 480 SC w dawce 0,15L/ha. Zabieg wykonać w temperaturze powyżej 10oC. Wykonanie zabiegu preparatem Calypso, zabezpieczy sad również przed mszycami.
Fazy rozwojowe na poszczególnych gatunkach i odmianach . Brzezna, woj. Małopolskie (Fot. 1-12 T. Gasparski)odmiany-kwitnienie

Tomasz Gasparski